Ceretherm Ceramic

0
1727

Ceresit Ceretherm Ceramic

1. Ceretherm CeramicMocowanie

 • zaprawa klejąca Ceresit CT 83 lub zaprawa Ceresit CT 85
 • łączniki z tworzywa Ceresit CT330 lub CT335 z trzpieniem stalowym lub zgodne z ETAG 014

2. Materiał izolacyjny

 • płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004
 • o grubości do 25 cm
 • o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych

3. Warstwa zbrojona

 • dwie warstwy siatki z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gęstości min. 145 g/m2
 • pierwsza warstwa mocowana dodatkowo łàcznikami z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335
 • liczba łączników i schemat rozmieszczenia powinny był każdorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podłoża i stanu obciążeń (zalecane min. 8 szt./m2)
 • zaprawa Ceresit CT 85

Farba gruntująca

 • nie występuje

4. Okładzina z płytek

 • zaprawa klejąca do płytek ceramicznych Ceresit CM 17
 • płytki: nasiąkliwość wodna – niska (E ≤ 3% – klasa 1 wg EN 176),
 • wymiary ≤ 30×30 cm i ciężar ≤ 40 kg/m2
 • spoina Ceresit CE 43 (min. 6mm, max 20 mm), CT32

Szczeliny dylatacyjne

 • wypełnienie: szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29, podparcie: okągły profil piankowy (sznur) o średnicy (Ø) dobranej do szerokości (d) spoiny (Ø=120%d)
 • profesjonalne profile dylatacyjne z profilem wypełniającym z EPDM

Zastosowanie

 • trwałe i elastyczne rozwiązanie najwyższej jakości
 • do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji
 • dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego

Właściwości

 • szczególnie odporny na porażenia mikrobiologiczne (pleśń i glony)
 • odporny na mocne uderzenia
 • szczególnie doporny na wpływy pogodowe
 • szczególnie niska nasiąkliwość
 • szczególnie łatwy w utrzymaniu w czystości
 • klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 ( NRO – Nie Rozprzestrzeniający Ognia), B wg EN 13501-1

Warstwa wykończeniowa

 • określana przez rodzaj zastosowanych płytek ceramicznych i kolorystykę spoiny

Wykonanie

 • łatwe do przygotowania lub gotowe do użycia składniki systemu
 • szeroki asortyment materiałów uzupełniających
 • dostępne liczne rozwiązania szczegółów

Podłoża

 • wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o nośnej powierzchni
 • zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplono-wilgotnościowego przegrody, np. za pomocą programu Ceresit Konstruktor 3.7

Warunki aplikacji

 • temperatury w zakresie +5°C do +25°C
 • wilgotność poniżej 80%

Do pobrania

Certyfikat
ZKP

Deklaracja
zgodniści

Aprobata
techniczna

Deklaracja
właściwości

AT
aneks

AT
aneks2

AT
aneks3

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj