CC 81

0
1934

Ceresit CC 81 Emulsja

CC 81Ceresit CC 81 emulsja kontaktowa jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynk

WŁAŚCIWOŚCI

  • zwiększa przyczepność
  • poprawia urabialność
  • zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
  • łatwa w stosowaniu
  • odporna na alkalia

ZASTOSOWANIE

Emulsja CC 81 służy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy Ceresit CN 82, Ceresit CN 83 lub Ceresit CN 87. Zalecana jako dodatek do obrzutek pod tradycyjne tynki, tynki renowacyjne i tynki z dodatkiem preparatu Ceresit CO 84. Emulsja może być dodawana także do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych, nakładanych ręcznie, mechanicznie oraz do betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialność, ułatwia nakładanie i zagęszczanie. Zwiększa też przyczepność do podłoża, elastyczność, zmniejsza szybkość przesychania i poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość. Zaprawy i beton z dodatkiem CC 81 mogą być użyte do jednowarstwowych napraw elementów betonowych, żelbetowych, murów oraz tynków. CC 81 zalecana jest także jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu ścian i obmurówek z cegły klinkierowej, kształtek klinkierowych oraz szklanych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawy z dodatkiem CC 81 mają doskonałą przyczepność do wszelkich mineralnych, nośnych i zwartych podłoży, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły). Istniejące zabrudzenia, powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. W przypadku podłoży pod posadzki zaleca się stosowanie śrutownic i frezarek. Podłoża trzeba odkurzyć i obficie zwilżyć wodą, bez tworzenia kałuż.

WYKONANIE

Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. W określonych proporcjach wymieszać emulsję z czystą, chłodną wodą (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabiać suche składniki zapraw lub betonu. Stosować cementy portlandzkie bez dodatków i łamane kruszywa o normowanych uziarnieniach.

1. Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki. W przypadku materiałów Ceresit CN 82, CN 83 i CN 87 należy przestrzegać instrukcji ich stosowania. W przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosić 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 część CC 81 zmieszana z 2 częściami wody) należy zarabiać suche składniki zaprawy do uzyskania ciekłej konsystencji. Za pomocą szczotki lub pędzla równomiernie rozprowadzać warstwę kontaktową grubości ok. 2 mm na wilgotnym podłożu. Przed jej przeschnięciem nanieść na nią warstwę posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki. Proporcje składników do wykonania obrzutki są takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne podłoże należy równomiernie narzucać obrzutkę. Warstwę tynku nakładać po jej stwardnieniu. W przypadku tynków renowacyjnych, należy przestrzegać instrukcji ich stosowania.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

ZALECENIA

Warstwy wykonane z dodatkiem emulsji CC 81 należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Kanister 10 l, 5 l i 2 l.

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja polimerów
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: ok. 90 min
Umowna zawartość substancji suchej: 43% wg PN-EN 934-3
Wartość pH: 8,6 wg PN-EN 934-3
Maksymalna zawartość chlorków: ≤ 0,1% masy – domieszka bezchlorkowa wg PN-EN 934-3
Maksymalna zawartość alkaliów: ≤ 0,2% masy wg PN-EN 934-3
Oddziaływanie korozyjne: ≤ 10 μA/cm2 wg PN-EN 934-3
Wytrzymałość na ściskanie:
≥ 70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej wg PN-EN 934-3
Zawartość powietrza:
–po zakończeniu mieszania: 15%
–po wydłużonym mieszaniu: 16%
–po 1 godz. przetrzymywania: 2% wg PN-EN 934-3
Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej :
≥ 8% wg PN-EN 934-3
Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podłoża betonowego:
–w warunkach normalnych: 1,7 MPa
–po starzeniu termicznym: 2,0 MPa wg PN-EN 934-3
Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podłoża z cegły ceramicznej:
–w warunkach normalnych: 0,8 MPa
–po starzeniu termicznym: 1,2 MPa wg PN-EN 934-3

Certyfikat
ZKP

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj