ATLAS ZW 50

0
1559

ATLAS ZW 50

ATLAS ZW 50ATLAS ZW 50 uniwersalna zaprawa wyrównująca. Przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych, przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża. Służy również do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem.

Najważniejsze cechy ATLAS ZW 50

 • grubość zaprawy: 3-50 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: min. 25,0 MPa
 • plastyczna konsystencja
 • brak rys skurczowych

Główne właściwości ATLAS ZW 50

 • plastyczna konsystencja
 • brak rys skurczowych

Główne parametry ATLAS ZW 50

 • grubość zaprawy: 3-50 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: min. 25,0 MPa

Przeznaczenie ATLAS ZW 50

 • Do naprawy podłoża przed zastosowaniem podkładów podłogowych Do napraw posadzek obciążonych ruchem pieszym i kołowym
 • Do napraw i reprofilacji dylatacji w ścianach i posadzkach (także przemysłowych)
 • Do wypełniania złączy prefabrykatów oraz szerokich szczelin w podłożach betonowych i murowych
 • Do wypełniania bruzd instalacyjnych
 • Do odtwarzania kształtów (reprofilacji) elementów betonowych
 • Naprawianie podłoży budowlanych – pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża.
 • Umożliwia przystąpienie do kolejnych prac – w warunkach normowych przyklejanie płytek możliwe jest już po ok. 12 godzinach (przy grubości warstwy 5 mm).
 • Zmniejsza zużycie zapraw klejących, tynkarskich i podkładów podłogowych i posadzek.
 • Umożliwia murowanie cienką warstwą – można nią wykonywać drobne prace murarskie elementów niekonstrukcyjnych podczas wykańczania pomieszczeń.

Dane techniczne ATLAS ZW 50

ATLAS ZW 50 produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm³ Proporcje mieszaniawoda / sucha
mieszanka 0,14÷ 0,17 l / 1 kg 3,50 ÷ 4,25l / 25 kg
Warstwa kontaktowa 1 kg suchej masy + 0,1 l wody + 0,2 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS lub ATLAS ADHER
Min / max grubość zaprawy 3 mm / 50 mm
Maksymalna średnica kruszywa 3,0 mm
Przyczepność min. 0,3 MPa
Wytrzymałość na ściskanie min. 25,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie min. 5,0 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas gotowości do pracy 2 godziny
Czas otwarty pracy min. 20 minut
Przyklejanie płytek od momentu nałożenia zaprawy:
po 12 godzinach przy grubości warstwy 5 mm
po 24 godzinach przy grubości warstwy 10 mm
po 3 dniach przy grubości warstwy 20 mm
Czasy podane rekomendowane są dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 50 % wilgotności.

Naprawianie podłoży i wykonywanie podkładów

Przygotowanie podłoża – zastosowanie zaprawy do napraw podłoża

Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy podłoże należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Gdy istnieje konieczność zwiększenia przyczepności do podłoża, należy wykonać warstwę kontaktową (opis poniżej).

Przygotowanie warstwy kontaktowej

Warstwę kontaktową można sporządzić na jeden z dwóch sposobów, stosując:
– ATLAS ZW 50 modyfikowany EMULSJĄ ELASTYCZNĄ ATLAS w proporcji: 10 kg
ATLAS ZW 50 + 1 litr wody + 2 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS,
Warstwa kontaktowa ma konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem.
Należy ją intensywnie wcierać w uprzednio zwilżone podłoże, a następnie nanosić właściwą warstwę zaprawy stosując metodę „mokre na mokre”. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu, wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Przygotowanie zaprawy ATLAS ZW 50

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu, należy ją wykorzystać w ciągu 2 h.

Zastosowanie zaprawy jako masy naprawczej

Po wykonaniu warstwy kontaktowej zaprawę nanosić przy użyciu kielni lub gładkiej pacy stalowej. Grubość aplikowanej warstwy w jednym cyklu roboczym nie powinna przekraczać 3 cm. Po wstępnym związaniu, nałożoną warstwę zaprawy można zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Przygotowując podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych zaprawę należy zatrzeć na ostro.

Wysychanie i pielęgnacja podkładu

W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie podkładu (wchodzenie na niego) można rozpocząć po około 10-12 godzinach, a obciążanie po ok. 3 dniach.

Prace wykończeniowe

Przyklejanie płytek na warstwie naprawczej wykonanej z zaprawy ATLAS ZW 50 można rozpocząć, kierując się informacjami zamieszczonymi w tabeli DANE TECHNICZNE . Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie ATLAS ZW 50

Średnio zużywa się około 18 kg suchej masy na 1m2, na każde 10 mm grubości.

Opakowania ATLAS ZW 50

Worki papierowe 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywać środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!