Wyrównywanie ścian z zaprawy ATLAS – ZW330

0
4085

Wyrównywanie ścian z zaprawy ATLAS – ZW330

Wyrównywanie ścian – film instruktażowy przedstawia prawidłowy sposób wyrównywania ścian przy wykorzystaniu zaprawy ZW 330.

ATLAS ZW 330 – szybkosprawna zaprawa wyrównująca

Opis

Przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża. Służy również do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem.

Główne właściwości

● plastyczna konsystencja
● wzmocniona włóknami polipropylenowymi
● brak rys skurczowych

Główne parametry

● grubość zaprawy: 3-30 mm
● wytrzymałość na ściskanie: min. 20,0 MPa
● przyklejanie płytek: po 5 godzinach przy 5 mm grubości warstwy

 PRZEZNACZENIE


Naprawianie podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz –
pozwala na wypełnianie ubytków, wyrównywanie ścian, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża.
Wykonywanie podkładów podłogowych zespolonych z podłożem.

Rodzaj naprawianych podłoży – tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton, gazobeton, jastrychy cementowe, a także nieotynkowane mury z cegły i pustaków ceramicznych lub silikatowych

Rozdaj warstwy wykończeniowej – okładziny z  płytek ceramicznych, gładzie, tynki cienkowarstwowe, panele podłogowe itp.

WŁAŚCIWOŚCI

Umożliwia wyrównywanie ścian i bardzo szybkie  przystąpienie do kolejnych prac – w warunkach normowych przyklejanie płytek możliwe jest już po ok. 5 godzinach (przy grubości warstwy 5 mm).
 Zmniejsza zużycie zapraw klejących, tynkarskich i podkładów podłogowych i posadzek.

Plastyczna konsystencja – parametry robocze zapewniają łatwą aplikację oraz pożądane wypełnienie ubytków naprawianej powierzchni.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna: na ściskanie min. 20 MPa i na zginanie min. 4,0 MPa.

Wzmocniona włóknami polipropylenowymi, które:
– ograniczają spękania wynikające ze skurczu przy wiązaniu zapraw,
– pozwalają na nakładanie grubszych warstw zaprawy na powierzchniach pionowych, bez efektu spływania,
– zapewniają równomierny transport wody podczas wysychania.

Brak rys skurczowych

Szeroki zakres grubości warstwy – od 3 do 30 mm w jednym cyklu – ponadto, po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym (wielkość ziarna do 2 mm) w proporcji wagowej 1:4 (piasek : sucha zaprawa) można rozszerzyć grubość warstwy od 31 mm do 60 mm (w przypadku uzupełnianiu ubytków i wyrównywaniu powierzchni poziomych).

NAPRAWIANIE PODŁOŻY, WYKONYWANIE PODKŁADÓW

Przygotowanie podłoża – zastosowanie zaprawy do napraw podłoża

Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy podłoże należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Gdy istnieje konieczność zwiększenia przyczepności do podłoża, należy wykonać warstwę kontaktową (opis poniżej).

Przygotowanie podłoża – zastosowanie zaprawy jako podkładu podłogowego zespolonego z podłożem

Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych podkładów. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego i nanieść na nie uprzednio przygotowaną warstwę kontaktową (opis poniżej).

Przygotowanie warstwy kontaktowej

Warstwę kontaktową można sporządzić na jeden z dwóch sposobów, stosując:
– ATLAS ZW 330 modyfikowany EMULSJĄ ELASTYCZNĄ ATLAS w proporcji: 1 kg suchej masy + 0,12 litra wody + 0,06 litra Emulsji Elastycznej ATLAS,

– zaprawę ATLAS ADHER.

Warstwa kontaktowa ma konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją intensywnie wcierać w uprzednio zwilżone podłoże, a następnie nanosić właściwą warstwę zaprawy stosując metodę „mokre na mokre”. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu, wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Przygotowanie zaprawy

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 2 h.

Zastosowanie zaprawy jako masy naprawczej

Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 30 mm. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym (wielkość ziarna do 2 mm) w proporcji wagowej 1:4 (piasek : sucha zaprawa) można rozszerzyć grubość warstwy do 60 mm. Po wstępnym związaniu, nałożoną warstwę zaprawy można zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Przygotowując podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych zaprawę należy zatrzeć na ostro.

Zastosowanie zaprawy jako podkład podłogowy

Podkład należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu roboczym PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać 36 m², a wymiar boku nie powinien być większy niż 6 m.

Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę podkładu.
Zaprawę należy rozprowadzać paca stalową.

Wysychanie i pielęgnacja podkładu

W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie podkładu (wchodzenie na niego) można rozpocząć po około 8-10 godzinach, a obciążanie po ok. 3 dniach.

Prace wykończeniowe

Przyklejanie płytek na warstwie naprawczej wykonanej z zaprawy ATLAS ZW 330 można rozpocząć, kierując się informacjami zamieszczonymi w tabeli DANE TECHNICZNE . Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!