Samopoziomująca masa szpachlowa ATLAS SMS15

0
1936

Samopoziomująca masa szpachlowa ATLAS SMS15

Samopoziomująca masa szpachlowa  – film instruktażowy przedstawia prawidłowy sposób wykorzystania przy zastosowaniu ATLAS SMS15.

ATLAS SMS 15 – szybkosprawna samopoziomująca masa szpachlowa (1-15 mm)

Opis

Przeznaczony do wyrównywania podłoży w zakresie 1-15 mm. Może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach. Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych. Po wykonaniu stanowi bardzko gładką powierzchnię – jest szczególnie zalecany jako warstwa wykończeniowa dla podkładów podłogowych wykonywanych pod wykładziny.ATLAS SMS 15

Główne właściwości

  • posiada doskonałą rozlewność
  • ruch pieszy już po 4 godzinach
  • układanie płytek już po 24 godzinach
  • bardzo niski skurcz liniowy
  • przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego

Główne parametry

  • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm²
  • wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm²
  • zużycie: 20 kg na 1 m², na każde 10 mm grubości warstwy.

Samopoziomująca masa szpachlowa PRZEZNACZENIE

Wyrównuje podłoża w zakresie 1-15 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.

Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.

Może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach.     

Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych – w przypadku gdy nierówności podkładu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.

Po wykonaniu stanowi bardzko gładką powierzchnię – jest szczególnie zalecany jako warstwa wykończeniowa dla podkładów podłogowych wykonywanych pod wykładziny.

Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele, parkiet.
Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
·   zespolony z podłożem grubość 1-15 mm – dobrej jakości beton, podkład cementowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez).

Samopoziomująca masa szpachlowa WŁAŚCIWOŚCI

Posiada doskonałą rozlewność – pozwala uzyskać poziomą powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.

Szybkowiążący – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy już po 4 godzinach od wykonania podkładu.
 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm².
 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm².
 

Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wiązania (≤ 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).

Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko wykonać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Samopoziomująca masa szpachlowa WYKONYWANIE PODKŁADU

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży:

– podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
– beton – wiek powyżej 3 miesięcy.

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy wyrównać zaprawą ATLAS ZW 50 lub ATLAS ZW 330. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS i pozostawić do wyschnięcia.

Dylatacje

Podkład należy oddzielić od ścian PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na powierzchnię wykonanego podkładu.

Przygotowanie masy

Wykonanie maszynowe – należy stosować agregaty mieszająco-pompujące ze stałym przepływowym dozowaniem wody. Zaleca się używać pompy o wydajności 60 l/min. Materiał z worka  wsypać do kosza zasypowego i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową  konsystencję.  Przy ustalaniu konsystencji można posłużyć się naczyniem o pojemności 0,5 l lub 1,0 l. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 l na wypoziomowane niechłonne podłoże (np. folia) powinna utworzyć „placek” o średnicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 l odpowiednio 50÷55).

Wykonanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszać. Masa zachowuje swoje właściwości przez około 40 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy  50÷55 cm.

Wykonywanie podkładu

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Pole układania masy należy tak przygotować, by móc je wykonać i odpowietrzyć w czasie ok. 40 minut.

Przy ręcznym wylewaniu nadmiar masy należy zagarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej pacy. Bezpośrednio po wykonaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek z tworzywa sztucznego tzw. „kolczak”. Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzić w 2 prostopadłych kierunkach zaraz po wylaniu masy.

Pielęgnacja

Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja wydłuża proces schnięcia i prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wejście na podkład możliwe jest po około 4-6 godzinach, a pełne obciążanie po ok. 7 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek. Parkiet, panele i wykładziny PVC można układać po 7 dniach. Minimalna grubość podkładu ATLAS SMS 15 przeznaczonego pod parkiet wynosi 3 mm. Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ