ATLAS SAM 100

0
1230

ATLAS SAM 100

ATLAS SAM 100ATLAS SAM 100  szybkowiążący samopoziomujący podkład podłogowy. Do wyrównywania podkładów w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Tworzy podkład zespolony (związany z podłożem) pod płytki, wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, parkiet, panele.

Najważniejsze cechy ATLAS SAM 100

 • samopoziomujący anhydrytowo-gipsowy
 • duża wytrzymałość na ściskanie ≥ 35,0 N/mm2
 • bez dylatacji do 50 m2
 • pod płytki, wykładziny, parkiet, panele

Główne właściwości ATLAS SAM 100

 • samopoziomujący, o doskonałej rozlewności
 • do stosowania w pomieszczeniach suchych
 • praktycznie bezskurczowy – bez dylatacji pośrednich do 50 m2
 • przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego

Główne parametry ATLAS SAM 100

 • wyrównuje podłoża w zakresie grubości warstwy: 5-30 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35,0 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2
 • szybkosprawny, wchodzenie na podkład: po 6 godzinach

Przeznaczenie ATLAS SAM 100

Wyrównuje podłoża w zakresie 5-30 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych – stosowany w przypadku, gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału. Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

Właściwości ATLAS SAM 100

Rozpływność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w du-żych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ścią-gania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2.
Ograniczony skurcz – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania – umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Dane techniczne ATLAS SAM 100

ATLAS SAM 100 produkowany jest w postaci suchej mieszanki wykonanej na bazie mączki anhydrytowej, α-gipsu i cementu portlandzkiego.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,3 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,10 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,95 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,20÷0,22 l/1 kg ok. 5,00÷5,50 l/25 kg
Min./max. grubość wylewki 5 mm/30 mm
Max. średnica kruszywa 0,8 mm
Zmiany liniowe < 0,03%
Odporność na siły ścinające(po 28 dniach) > 0,8 MPa
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) min. 30 minut
Wchodzenie na podkład po 6 godzinach
Czas pełnego wiązania i wysychania min. 2 tygodnie
Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 7 dniach
Wykonanie okładzin: wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy.

Wymagania dla podłoży:

 • podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
 • beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
 • podkłady anhydrytowe – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST, wyrównać zaprawą ATLAS ZW 330. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS (podłoża chłonne) lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST (podłoża niechłonne) i pozostawić do wyschnięcia.

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Dylatacje

Podkład oddzielić od ścian i innych elementów PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy

Wykonywanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.

Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu.

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.

Układanie masy

Masę wylewa się maszynowo – przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. ATLAS SAM 100 może być również wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkości 10÷15 m². Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania. Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i poziomowanie masy. Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.

Pielęgnacja

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 2-3 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2 i na każde 10 mm grubości warstwy.

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu i separacji składników. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Stopniowe ogrzewanie podkładu pod wykonaną warstwą (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu podkładu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechiwywanie

Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania
Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj