ATLAS PRIMO PS-080

0
1157

ATLAS PRIMO PS-080

ATLAS PRIMO PS-080ATLAS PRIMO PS-080 domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca zapobiegająca powstawaniu wykwitów węglanowych.

Najważniejsze cechy ATLAS PRIMO PS-080

 • zmniejsza ryzyko wystąpienia  wykwitów węglanowych
 • poprawia urabialność mieszanki betonowej
 • poprawia kolorystykę wyrobów barwionych
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie ATLAS PRIMO PS-080

 • Produkcja barwionego betonu wibroprasowanego
 • Produkcja elementów z betonu o konsystencji wilgotnej

Opis

Domieszka uplastyczniająca zapobiegająca powstawaniu wykwitów węglanowych przeznaczona do produkcji:

 • barwionego betonu wibroprasowanego takiego jak: betonowa kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, płyty, elementy małej architektury
 • elementów z betonu o konsystencji wilgotnej np. rury, kręgi, donice
 • barwionego betonu o konsystencji ciekłej i plastycznej

Właściwości ATLAS PRIMO PS-080

 • Skutecznie hydrofobizuje ściany kapilar zapobiegając podciąganiu kapilarnemu oraz wymywaniu rozpuszczalnych soli co skutkuje zmniejszonym ryzykiem wystąpienia wykwitów węglanowych)
 • Działa silnie dyspergująco na ziarna cementu, dzięki czemu spoiwo jest równomiernie zwilżone i rozprowadzone w mieszance betonowej)
 • Poprawia kolorystykę wyrobów barwionych)
 • Pozwala na skrócenie czasu wibracji dzięki zwiększonej plastyczności mieszanki)
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu)
 • Podnosi odporność na środki odladzające oraz cykliczne zamrażanie-rozmrażanie)
 • Umożliwia uzyskanie gładkiej i jednorodnej powierzchni betonu zawibrowanego)
 • Pozwala na opracowanie ekonomicznych receptur

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,5 % masy cementu
Optymalne: 0,4 – 1,0 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1000 kg

Dane techniczne ATLAS PRIMO PS-080

Baza –  Wodny roztwór modyfikowanych polimerów
Postać  – Mlecznobiała ciecz
Gęstość 0,99 – 1,03 g/cm3
Wartość pH 4,5 – 6,5

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C.
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS PRIMO PS-080 należy dodawać do gotowej mieszanki betonowej pod koniec procesu mieszania. Dozowanie razem z wodą zarobową zalecane jest po wcześniejszym wykonaniu zarobów próbnych. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj