ATLAS PRIMO LG-436

0
998

ATLAS PRIMO LG-436

ATLAS PRIMO LG-436ATLAS PRIMO LG-436 domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia.

Najważniejsze cechy ATLAS PRIMO LG-436

 • wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu

Zastosowanie

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu masywnego

Opis 

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniającaprzeznaczona do produkcji:

 • Betonów towarowych o wydłużonej urabialności i wydłużonym czasie wiązania, również w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia
 • Betonów towarowych o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości ≤ C20/25
 • Betonów towarowych o klasach konsystencji plastycznej (S2) do ciekłej (S5)
 • Betonów towarowych o klasach wytrzymałości > C20/25 w połączeniu z superplastyfikatorami ATLAS DURUFLOW, ATLAS FORTIS
 • Betonów masywnych oraz betonów transportowanych na dłuższe odległości

Właściwości ATLAS PRIMO LG-436

 • Wydłuża urabialność mieszanki betonowej w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia (temperatura powietrza >20°C)
 • Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c
 • Opóźnia wiązanie cementu
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Poprawia stopień hydratacji cementu poprzez lepsze zdyspergowanie spoiwa
 • Ułatwia wbudowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Zmniejsza tendencję do wydzielania wody przez mieszankę betonową
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie ATLAS PRIMO LG-436

Zalecane: 0,2 – 1,5 % masy cementu
Optymalne: 0,5 – 0,8 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania ATLAS PRIMO LG-436

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 kg

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nie-uszkodzonych pojemnikach w temp od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS PRIMO LG-436 należy dodawać do gotowej mieszanki betonowej pod koniec procesu mieszania. Dozowanie razem z wodą zarobową zalecane jest po wcześniejszym wykonaniu zarobów próbnych.
Przy dozowaniu domieszki w kombinacji z superplastyfikatorami, domieszkę ATLAS PRIMO LG-436 należy dozować jako pierwszą. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki beto-nowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Zwiększone dozowanie może powodować wydłużenie czasu wiązania cementu. Nie wpływa to negatywnie na wytrzymałości końcowe betonu.
Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany
w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj