ATLAS KB-15

0
1297

ATLAS KB-15

ATLAS KB-15ATLAS KB-15 jest przeznaczona jest do wznoszenia murów z betonu komórkowego (gazobetonu). Zapewnia jednakowe parametry izolacyjności cieplnej całej przegrody, dzięki czemu zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Posiada wysoką wydajność – możliwość kontrolowania grubości warstwy przy nakładaniu pacą ząbkowaną lub dozownikiem, zmniejsza zużycie zaprawy i przyspiesza prace.

Najważniejsze cechy

  • do murów z betonu komórkowego (gazobetonu)
  • do bloczków, cegieł, pustaków
  • do szpachlowania powierzchni
  • zapobiega powstawaniu mostków termicznych

Główne właściwości

  • łatwy i wygodny w użyciu
  • wysoka wydajność
  • zapobiega powstawaniu mostków termicznych

Główne parametry

  • grubość warstwy: 2 – 10 mm
  • wytrzymałość: kategoria M5
  • zużycie: 8 kg/1 m2 muru o grubości 24 cm

Dane techniczne

ATLAS KB-15 produkowany jest w postaci gotowej suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,21÷0,24 l/1 kg 5,25÷6,00 l/25 kg
Min./max. grubość zaprawy 2 mm/10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny
Czas korekty ≥ 10 minut
Frakcja kruszywa ≤ 1,6 mm

Murowanie

Przygotowanie elementów z betonu komórkowego

Murowanie. Powierzchnie łączonych elementów należy oczyścić z pyłu i ukruszonych fragmentów. W celu uzyskania cienkiej spoiny, o równomiernej grubości zaprawy na całej długości warstwy, zaleca się każdorazowo powierzchnię wcześniej przyklejonych bloczków przeszlifować i odpylić.

Szpachlowanie. W przypadku wyrównywania lub szpachlowania powierzchni powinna być ona sucha, stabilna, równa i nośna, tzn. odpowiednio mocna, oczyszczona z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nadmierną chłonność podłoża przed szpachlowaniem należy zredukować, stosując emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.

Warunki pogodowe

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiega proces wiązania i wysychania zaprawy.

Przygotowanie zaprawy

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce) aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej na-leży odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Murowanie

Prace należy wykonywać zgodnie z technologią murowania ścian z bloczków z betonu komórkowego. Do ułożenia i wypoziomowania pierwszej warstwy należy zastosować ZAPRAWĘ MURARSKĄ ATLAS. Zaprawę ATLAS KB-15 na-leży rozprowadzić równomiernie za pomocą ząbkowanej pacy po poziomej płaszczyźnie wcześniej wykonanej warstwy. Zaprawę należy nakładać również na pionowe płaszczyzny styku bloczków, o ile technologia nie przewiduje innego sposobu ich łączenia. Każdy kolejny układany element należy docisnąć i dobić gumowym młotkiem do pożądanego położenia

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i warunków otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze połączenie bloczków, zaleca się prze-prowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli zaprawa pozostaje na palcach, wówczas można przykładać kolejny element. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę zaprawy i nanieść nową.

Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferyczymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych zaprawy.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (np. pod prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć) i nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Świadectwo
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj