ATLAS HOTER DL

0
1519

ATLAS HOTER DL

ATLAS HOTER DLATLAS HOTER DL letni dodatek do tynków dyspersyjnych  wydłużający czas otwarty.  Umożliwia pracę tynkami dyspersyjnymi w temperaturach od +25 °C do +35 °C, łatwy w użyciu, nie zmienia parametrów wytrzymałościowych tynku i jest neutralny dla pozostałych właściwości tynku.

Właściwości

Wydłuża czas otwarty, czyli okres pomiędzy nałożeniem tynku, a jego fakturowaniem – wydłużenie następuje w stosunku do długości czasu otwartego, jaką miałby ten sam tynk bez zastosowanego dodatku, nakładany w podwyższonej temperaturze podłoża bądź otoczenia (od +25 °C do +35 °C).
Jest neutralny dla pozostałych właściwości i parametrów materiału – dodanie środka nie powoduje miedzy innymi:
– zmiany konsystencji nakładanego tynku,
– obniżenia wytrzymałości tynku po związaniu,
– pogorszenia jego właściwości użytkowych po związaniu,
– zmiany koloru gotowej wyprawy tynkarskiej.
Łatwy do użycia – jest gotowym, płynnym dodatkiem aplikowanym do tynku bezpośrednio przed jego użyciem, bez problemu miesza się z masą tynku.

Przeznaczenie

Umożliwia tynkowanie w zakresie temperatur od +25 °C do +35 °C – zalecany podczas prowadzenia prac elewacyjnych w warunkach podwyższonych tem-peratur w okresie letnim.

Rodzaje modyfikowanych tynków:
– TYNK AKRYLOWY ATLAS
– TYNK AKRYLOWO – SILIKONOWY ATLAS
– TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS
– TYNK SILIKONOWY ATLAS
– TYNK SILIKONOWY IN ATLAS
– ATLAS CERMIT N-100

Dane techniczne

Gęstość względna ok. 1,0 g/cm3
Temperatura stosowania od +25 °C do +35 °C

Wymagania techniczne

Środek nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Dodawanie środka do wyrobu

Przed użyciem produkt należy przemieszać. Środek należy dodawać do tyn-ku bezpośrednio przed jego użyciem. Zalecane dozowanie to: 0,25 kg ATLAS HOTER DL na wiadro 25 kg tynku. Po dokładnym wymieszaniu mechanicznym można przystąpić do nakładania tynku.

Opakowania

Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa 0,25 kg. Opakowania zbiorcze: zgrzewka 5 kg, paleta 300 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Czas otwarty zależy od wielu czynników: temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności otoczenia, stopnia ekspozycji elewacji na działanie promieni słonecznych, oddziaływania wiatru.

Ze względu na różnice w szybkości wysychania, na jednej płaszczyźnie nie należy stosować tynku przygotowanego z dodatkiem ATLAS HOTER DL oraz tynku przygotowanego bez tego dodatku.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostanie się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki, zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +30 °C. Przed dodaniem do tynku należy mu zapewnić temperaturę powyżej +15°C, by osiągnął właściwą konsystencję. Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!