ATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA

0
1193

ATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA

ATLAS ESKIMO - NOWA FORMUŁAATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA dodatek przyspieszający wiązanie tynków i farb. Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0°C i w podwyższonej wilgotności powietrza (powyżej 80%), przyspiesza czas wiązania powłoki, daje wczesną odporność na deszcz, oraz jest neutralny dla pozostałych właściwości materiału.

Przeznaczenie ATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA

Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0°C – zalecany podczas prowadzenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (0-10°C ) i podwyższonej wilgotności powietrza (powyżej 80%).

Rodzaje modyfikowanych materiałów:
• tynki akrylowe ATLAS CERMIT oraz TYNK AKRYLOWY ATLAS
• tynki silikonowe ATLAS SILKON oraz TYNK SILIKONOWY ATLAS
• tynki mozaikowe ATLAS DEKO M
• farby akrylowe ATLAS ARKOL E oraz ATLAS SALTA E
• farby silikonowe ATLAS FASTEL NOVA oraz ATLAS SALTA

Właściwości ATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA

ATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA przyspiesza odparowanie wody z nałożonego tynku lub farby – powoduje przyspieszenie pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych – odparowania wody z nałożonego materiału. Dzięki temu drugi etap polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu może się rozpocząć wcześniej – nałożony materiał szybciej (już po ok. 6-8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady.
Łatwy do użycia – jest gotowym, płynnym dodatkiem aplikowanym do materiału bezpośrednio przed jego użyciem na elewacji, bez problemu miesza się z masą tynku lub farbą.
Jest neutralny dla pozostałych właściwości materiału – nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia jego właściwości użytkowych już po związaniu. Nie powoduje zmiany koloru gotowej wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.

Dane techniczne ATLAS ESKIMO – NOWA FORMUŁA

ATLAS ESKIMO jest żółtą cieczą o zapachu amoniaku.
Gęstość względna ok. 1,1 g/cm3
Temperatura stosowania od 0 °C do +10 °C

Wymagania techniczne

Środek nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Dodawanie środka do wyrobu

Środek należy dodawać do tynku lub farby bezpośrednio przed ich użyciem. Zalecane jest przestrzeganie proporcji: do 1% wagowo, tj. do 0,25 kg (cała butelka) na opakowanie 25 kg tynku oraz do 0,15 kg (3/5 butelki) na opakowanie 10 l farby. Po dokładnym wymieszaniu ręcznym lub mechanicznym można przystąpić do nakładania materiału.

Ważne informacje dodatkowe

Podłoże pod tynk lub farbę nie może być zmrożone. Zalecana temperatura prowadzenia prac i wysychania od 0 do +10°C. Świeżo nałożony materiał uzyskuje odporność na działanie opadów po około 6-8 godzinach, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Niebezpieczeństwo. Zawiera roztwór wodny amoniaku CAS 1336-21-6. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Dokładnie umyć ręce i skórę po użyciu Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostanie się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się pod jego opiekę. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła, iskier, płomieni. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania

Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa 0,25 kg
Opakowania zbiorcze: zgrzewka 5 kg, paleta 300 kg

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!