ATLAS GIPS RAPID

0
1912

ATLAS GIPS RAPID

ATLAS GIPS RAPIDATLAS GIPS RAPID gotowa gładź polimerowa. Służy do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Rodzaje podłoży: beton, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe.

Najważniejsze cechy ATLAS GIPS RAPID 

 • gotowy do użycia
 • optymalnie dobrana twardość
 • nakładanie ręczne i mechaniczne
 • możliwość uzyskania cienkiej warstwy
 • śnieżnobiały
 • bardzo drobne uziarnienie

Główne właściwości ATLAS GIPS RAPID 

 • efekt tiksotropowy – gęsta w opakowaniu, uplastyczniona podczas pracy
 • możliwość zastosowania bardzo cienkiej warstwy – pozwala dostosować ilości nakładanego materiału do właściwości podłoża i zmniejszyć jego zużycie
 • elastyczna i odporna na spękania – warstwa utwardzonego materiału jest odporna na pęknięcia, zarówno podczas wiązania i wysychania gładzi, jak i w trakcie jej eksploatacji
 • wysoka przyczepność do podłoża – uzyskana dzięki odpowiedniej zawartości polimerów.
 • łatwa do malowania – jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi ułatwia jej pomalowanie, niższe jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego malowania

Główne parametry ATLAS GIPS RAPID 

 • zużycie: ok. 1 kg / 1 m2 / 1 mm
 • grubość warstwy: max 3 mm
 • przyczepność ≥ 0,3 N/mm2
 • czas wysychania: ok. 6 h

Właściwości ATLAS GIPS RAPID 

Możliwość zastosowania bardzo cienkiej warstwy – pozwala dostosować ilości nakładanego materiału do właściwości podłoża i zmniejszyć jego zużycie. Bardzo drobne uziarnienie – umożliwia uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie.
Wysoka przyczepność do podłoża – uzyskana dzięki odpowiedniej zawartości polimerów.
Elastyczna i odporna na spękania – warstwa utwardzonego materiału jest odporna na pęknięcia, zarówno podczas wiązania i wysychania gładzi, jak i w trakcie jej eksploatacji.
Łatwa do malowania – jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi ułatwia jej pomalowanie, niższe jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego malowania.
Wygodna w użyciu – dostarczana w postaci gotowej do użycia, co umożliwia pozostawienie niewykorzystanej masy w wiaderku i zastosowanie jej w późniejszym terminie, przez cały okres przydatności do użycia, czyli do 12 miesięcy od daty produkcji.
Efekt tiksotropowy – gęsta w opakowaniu, uplastyczniona podczas pracy.

Dane techniczne ATLAS GIPS RAPID 

ATLAS GIPS RAPID produkowany jest jako masa na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

Max. grubość warstwy 3 mm
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac do 70%
Czas wysychania  ok. 6 godzin (warstwa grubości 1 mm, temperatura +20 °C, wilgotność 50%)

Wykonywanie gładzi i naprawa podłoża

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

 • dostatecznie nośne,
 • wysezonowne do stanu powietrzno-suchego – przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55% wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):
  – dla nowych tynków gipsowych (np. ATLAS GIPS SOLARIS), cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
  – dla ścian i stropów betonowych – co najmniej 28 dni,
 • oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,
 • zagruntowane – preparatem gruntującym ATLAS GRUNTOWNIK – w przypadku nadmiernej chłonności podłoża, – warstwą sczepną ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią (np. betonowe stropy i ściany).

Przygotowanie masy ATLAS GIPS RAPID 

Masa jest gotowa do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

Nakładanie gładzi ATLAS GIPS RAPID 

Masę naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. Prace rozpoczyna się od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Kolejna warstwa może być nakładana po zupełnym stwardnieniu wcześniejszej. W przypadku nakładania maszynowego naniesioną masę należy wyrównać pacą, a ewentualny nadmiar materiału zebrać do opakowania. Szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Podczas prac należy uważać, aby nie zanieczyścić materiału pozostającego w opakowaniu, ponieważ może to spowodować pogorszenie jego parametrów. Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie szczelnie zamknąć.

Prace wykończeniowe

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi musi być odpowiednio sucha i oczyszczona z pyłu powstałego podczas szlifowania. Do malowania gładzi można stosować:
– farby akrylowe, np. ATLAS ecoFARBA
– lateksowe, np. ATLAS optiFARBA lub ATLAS proFARBA.
Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.

Zużycie ATLAS GIPS RAPID 

Średnio zużywa się ok. 1,0 kg masy na 1 m2.

Ważne informacje dodatkowe

Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.
Nie zaleca się wykonywać gładzi w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Materiał należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem (powyżej 30 °C). Nie pozostawiać otwartych pojemników. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z po-danymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na para-metry użytkowe produktu.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg
Paleta: 400 kg w opakowaniach 2 kg, 640 kg w opakowaniach 8 kg, 702 kg w opakowaniach 18 kg, 672 kg w opakowaniach 28 kg.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj