ATLAS GIPS OPTIMUS

0
1107

ATLAS GIPS OPTIMUS

ATLAS GIPS OPTIMUSATLAS GIPS OPTIMUS gładź cementowa. Zalecana do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach w pomieszczeniach, w których nie należy stosować gładzi gipsowych (w łazienkach, kuchniach, pralniach itp). Można ją również stosować na zewnątrz budynków, do wygładzania tynków tradycyjnych i cienkowarstwowych. Rodzaje podłoży – tynk cementowy i cementowo-wapienny, beton, impregnowane płyty g-k.

Najważniejsze cechy ATLAS GIPS OPTIMUS

 • odporna na wilgoć
 • wygładza powierzchnie ścian
 • wysoka wytrzymałość
 • odporna na mikropęknięcia
 • kolor biały

Główne właściwości ATLAS GIPS OPTIMUS

 • odporna na wilgoć – nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (łazienki, baseny, sauny)
 • łatwa do malowania – jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi ułatwia jej pomalowanie, niższe jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego malowania
 • odporna na mikropęknięcia – zawiera specjalne mikrowłókna, dodatkowo wzmacniające jej strukturę
 • wysoka wytrzymałość – rzeczywista wytrzymałość na ściskanie wynosi 7,5 N/mm2

Główne parametry ATLAS GIPS OPTIMUS

 • zużycie: ok.1,5 kg/ 1 m2/ 1 mm
 • grubość warstwy: 1 – 5 mm
 • przyczepność ≥ 0,5 N/mm2

Właściwości ATLAS GIPS OPTIMUS

Wysoka wytrzymałość – rzeczywista wytrzymałość na ściskanie wynosi 7,5 N/mm².
Wygładza powierzchnie ścian – drobne kruszywo (do 0,1 mm) pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
Kolor biały – produkowana jest na bazie białej szlachetnej odmiany cementu, doskonale zastępuje gładzie gipsowe.
Odporna na mikropęknięcia – zawiera specjalne mikrowłókna, dodatkowo wzmacniającego jej strukturę.
Odporna na wilgoć – nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o zwiększo-nej wilgotności (łazienki, baseny, sauny).
Wygodna w nakładaniu – uzyskana po wymieszaniu z wodą masa jest plastyczna, bardzo łatwa w obróbce i profilowaniu.
Łatwa do malowania – jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi uła-twia jej pomalowanie, niższe jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego malowania.

Dane techniczne ATLAS GIPS OPTIMUS

ATLAS GIPS OPTIMUS spełnia wymagania PN-EN 998-1. Deklaracja właściwości użytkowych nr 142/CPR.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,25 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,3 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,3 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,28÷0,32 l/1 kg 5,6-6,4 l / 20 kg
Min./max. grubość gładzi 1 mm / 5 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy ok. 2 godzin
Czas otwarty pracy ok. 25 minut

Wykonywanie gładzi

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS optiGRUNT.

Przygotowanie zaprawy ATLAS GIPS OPTIMUS

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wtórnym wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Nakładanie gładzi ATLAS GIPS OPTIMUS

Zaprawę należy nakładać równomiernie stalową pacą. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłożu duże ubytki. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez lekkie zacieranie pacą-filcówką lub przetarcie po wyschnięciu papierem ściernym. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.

Pielęgnacja

Podczas wysychania należy zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Chronić przed szybkim wysychaniem, np. zraszając powierzchnię wodą.

Malowanie

Powierzchnię gładzi, w zależności od miejsca jej użycia, można malować farba-mi wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Do gruntowania gładzi pod malowanie farbami akrylowymi (np. ATLAS ecoFARBA) lub lateksowymi (np. ATLAS optiFARBA lub ATLAS proFARBA) należy stosować ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS optiGRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2 powierzchni przy grubości warstwy 1 mm.

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy (niezgodnej z informacjami zawartymi w danych technicznych) prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych gładzi.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymagania-mi wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe 20 kg,
Paleta: 1080 kg w workach 20 kg.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj