ATLAS FUGA ELASTYCZNA

0
894

ATLAS FUGA ELASTYCZNA 

ATLAS FUGA ELASTYCZNAATLAS FUGA ELASTYCZNA to zaprawa do spoinowania o wyjątkowej recepturze, zawierającej odpowiednio przygotowane mieszanki cementów. Bardzo szeroka paleta kolorystyczna, zgodna z aktualnymi trendami, pozwala na wybór fugi dopasowanej do indywidualnych upodobań i charakteru wnętrza.

Najważniejsze cechy  ATLAS FUGA ELASTYCZNA

 • elastyczna i odporna na uszkodzenia
 • idealnie gładka
 • łatwa w utrzymaniu czystości
 • szczególnie polecana na trudne podłoża

Główne parametry ATLAS FUGA ELASTYCZNA

 • grubość spoiny: 1 – 7 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 2 h
 • ruch pieszy: po ok. 24 h
 • pełne obciążenie: po ok. 24 h

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

ATLAS FUGA ELASTYCZNA powstała z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, ceniących estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo i trwałość rozwiązań. Nowa, zróżnicowana paleta kolorystyczna, zgodna z aktualnymi trendami, pozwala dopasować fugę do indywidualnych upodobań i charakteru wnętrza.
ATLAS FUGA ELASTYCZNA to:

 • Wysoka odporność na promieniowane UV, czynniki atmosferyczne, ścieranie i zabrudzenia – fuga zachowuje trwałe i intensywne kolory na lata dzięki użyciu ściśle wyselekcjonowanych pigmentów nieorganicznych.
 • Zwiększona odporność na powstawanie mikrorys i spękań, podczas użytkowania – dzięki zawartości odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw i mieszanki cementów.
 • Możliwość fugowania wąskich spoin o szerokości od 1 do 7 mm.
 • Wysoka odporność na ścieranie, szorowanie oraz detergenty – fugę łatwo utrzymać w czystości przez cały okres eksploatacji.

Właściwości 

GWARANCJA KOLORU – trwałe i intensywne kolory na lata – użycie specjalnych pigmentów dodatkowo chronionych przed promieniowaniem UV,

EFEKT PERLENIA – 3-krotnie obniżona nasiąkliwość – zastosowanie strukturalnych i powłokowych dodatków hydrofobowych zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudu i powstawaniem przebarwień,

MYKO BARIERA – zabezpiecza przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów, Zawiera jony srebra Ag+

Posiada 8-krotnie podwyższoną odporność mechaniczną – nawet na średnie i wysokie obciążenia eksploatacyjne: szorowanie i ścieranie (wyższą od wymagań normowych)

Ma szeroki zakres zastosowań – można ją stosować do wszelkich okładzin na dowolnym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana jest zarówno do pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych, na ogrzewanie podłogowe oraz podłoża odkształcalne.

Posiada zwiększoną przyczepność do brzegów płytek – silnie przylega do krawędzi każdego rodzaju płytek ceramicznych, kamiennych i szklanych, nawet przy dużych odkształceniach okładziny;

Pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię – zawiera odpowiednio wyselekcjonowane mieszanki

Spoinowanie okładzin

Przygotowanie podłoża

Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Stosując klej ATLAS MIG 2 lub ATLAS PLUS EXPRESS, spoinowanie można rozpocząć już po upływie 4 godzin.

Przestrzenie między płytkami należy starannie oczyścić. Powinny być one jedna-kowej głębokości – w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z nich nadmiar kleju. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i wyrównania chłonności podłoża.

Przygotowanie zaprawy

Materiał z opakowania wsypać do naczynia i odmierzyć odpowiednią ilość wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę można wykonać ręcznie, bądź mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Należy wykorzystać ją w ciągu ok. 2 godzin.

Spoinowanie

Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny, za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba prowadzić w kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem około 45° w stosunku do powierzchni okładziny.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia okładziny można przystąpić po 10 – 30 minutach. Należy używać wilgotnych, specjalistycznych gąbek, o większych porach. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby zachować optymalne warunki wią-zania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Co najmniej przez 3 pierwsze dni wiążąca zaprawa nie może być narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5 °C) i dużą wilgotność powietrza. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po wyschnięciu, po około 2-3 dniach.

Użytkowanie okładziny

Ruch pieszy możliwy jest po ok. 24 godzinach od fugowania. Jako dodatkowe zabezpieczenie przez zabrudzeniami zaleca się (po całkowitym wyschnięciu fugi, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego ATLAS DELFIN.

Ważne informacje dodatkowe

Aby uniknąć ewentualnych różnic w kolorze, zaleca się na jednej powierzchni stosować wyłącznie fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii.
Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) oraz przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu wykluczenia przebarwienia płytek.

Silikony i fugi produkowane są na bazie różnych rodzajów spoiw, dlatego różnią się gładkością i stopniem połysku. Te czynniki w sposób naturalny wpływają na odcień koloru dla każdego rodzaju wyrobu.

Użycie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień.
Różnice w głębokości spoin lub zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą po-wodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru.
W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować listwy wykończeniowe, np. FLIZÓWKI ATLAS, lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. sili-konem ATLAS SILTON S.
Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy należy zmywać środkiem ATLAS SZOP.
Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, po wysezonowaniu wyrobu należy opłukać wodą.

Przedstawiony na froncie opakowania kolor należy traktować jedynie jako poglądowy. Ze względu na odmienność technologii stosowanych w poligrafii i budownictwie ewentualne różnice w odcieniach pomiędzy kolorem kon-kretnego wyrobu a jego symulacją przedstawioną na opakowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wykonawcy opra-cowania, jak i firmy ATLAS. Odcień danego koloru zależy od jednorodności jego faktury, warunków stosowania, parametrów podłoża oraz otoczenia i warunków oświetlenia. Rzeczywisty odcień koloru może w pewnym stopniu odbiegać od przedstawionego na etykiecie. Na jednej powierzchni stosować wyłącznie wyrób o tej samej dacie produkcji i numerze partii.

BHP

Zawiera cement, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach , w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z po-danym wymaganiami wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Atest
higieny

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Świadectwo
higieny

Pozwolenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ