ATLAS FUGA DEKORACYJNA

0
955

ATLAS FUGA DEKORACYJNA

ATLAS FUGA DEKORACYJNADostępna w 5 modnych odcieniach bieli i szarości. Doskonale komponuje się z płytkami metalizowanymi, mozaiką szklaną i ceramiczną oraz luksferami.

Najważniejsze cechy

 • grubość spoiny: 1- 15 mm
 • trwały efekt brokatowy, idealna do mozaiki i luksferów
 • łatwa w utrzymaniu czystości
 • odporna na rozwój grzybów i bakterii

Główne właściwości

 • wysoka odporność mechaniczna na częste mycie, szorowanie i ścieranie
 • posiada dużą przyczepność do brzegów płytek
 • gładka powierzchnia, uzyskana dzięki zawartości bardzo drobnego kruszywa

Główne parametry

 • grubość spoiny: 1 – 15 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do + 35 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 2 h
 • pełne obciążenie: po ok. 24 h

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

ATLAS FUGA DEKORACYJNA to fuga o niezwykłych walorach dekoracyjnych. Dzięki zawartości brokatu w masie nadaje okładzinie wyjątkowy efekt estetyczny. Ponadto, dzięki odpowiedniej recepturze ATLAS FUGA DEKORACYJNA zapewnia:

 • możliwość aplikacji w większości rodzajów płytek, dzięki wysokiej przyczepności i dużemu zakresowi szerokości spoiny (1-15 mm),
 • wysoką odporność na promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu specjalnych, ściśle wyselekcjonowanych pigmentów nieorganicznych, dodatkowo chronionych przed degradacją za pomocą hydrofobowego polimeru, co sprawia, że fugi zachowują trwałe i intensywne kolory na lata,
 • higienę i bezpieczeństwo użytkowania dzięki niskiej nasiąkliwości i zabezpieczeniu przed rozwojem grzybów pleśni i glonów

Właściwości ATLAS FUGA DEKORACYJNA

GWARANCJA KOLORU – trwałe i intensywne kolory na lata – dzięki użyciu specjalnych, ściśle wyselekcjonowanych pigmentów nieorganicznych dodatkowo chronionych przed promieniowaniem UV

EFEKT PERLENIA – zmniejszenie nasiąkliwości – zastosowanie strukturalnych i powłokowych dodatków hydrofobowych zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudu i powstawaniem przebarwień,

MYKO BARIERA – zabezpiecza przed rozwojem grzybów, pleśni, glonów,

EFEKT BROKATOWY – fuga zawiera w swej masie specjalny brokat nadający okładzinie niepowtarzalny i dekoracyjny wygląd. Odpowiednio dobrane kolorystycznie drobiny zapewniają mienienie się spoiny. Intensywność efektu zależna jest od kąta padania światła oraz jego natężenia,

Elastyczna – daje możliwość spoinowania okładzin przyklejonych na podłożach mogących ulegać odkształceniom – wylewkach i tynkach z systemem ogrzewania, płytach g-k itp.

Doskonale komponuje się z płytkami metalizowanymi, mozaiką szklaną i ceramiczną, luksferami.

Spoinowanie płytek

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyść z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Szczeliny między płytkami powinny być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z nich nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. W przypadku zastosowania kleju ATLAS MIG 2 lub ATLAS PLUS EXPRESS spoinowanie płytek można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyść wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i wyrównywania chłonności podłoża.

Przygotowanie ATLAS FUGA DEKORACYJNA

Materiał z opakowania wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę można wykonać ręcznie, bądź mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Należy wykorzystać ją w ciągu ok. 2 godzin. Do raz przygotowanej zaprawy nie wolno już dolewać wody.

Spoinowanie ATLAS FUGA DEKORACYJNA

Zaprawę wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny, za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Nadmiar zebrać ukośnie do krawędzi płytek. Przygotowanie fugi do użytkowania składa się z trzech etapów: mycia wstępnego, mycia końcowego
i czyszczenia na sucho.

 1. Mycie wstępne. Po zmatowieniu fugi – ok. 30 min. – całą powierzchnię należy zmyć wilgotną gąbką. Spoiny o intensywnych kolorach należy dodatkowo zwilżyć dużą ilością wody i pozostawić do wyschnięcia. Mogą one w początkowym okresie użytkowania delikatnie „uwalniać” kolor, co nie stanowi wady produktu. Podczas mycia występuje niewielkie wymywanie brokatu, co jednak nie wpływa na ostateczny efekt dekoracyjny.
 2. Mycie końcowe. Można je wykonać już po ok. 3 godz. Polega na ponownym umyciu powierzchni całej okładziny wilgotną gąbką.
 3. Czyszczenie na sucho. W celu uzyskania jednolitego Efektu Brokatowego, po całkowitym związaniu fugi należy dodatkowo przetrzeć ją suchą ściereczką.

Użytkowanie okładziny

Lekki ruch pieszy możliwy jest już po ok. 3 godzinach od fugowania. Pełne obciążanie zafugowanej powierzchni może nastąpić po około 24 godzinach.

Opakowania

Torby foliowe: 2 kg
Kartony papierowe: 10 x 2 kg
Paleta: 36 kartonów (720 kg)

Ważne informacje dodatkowe

Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) i przeprowadzić kontrolne czyszczenie w celu wykluczenia przebarwienia płytek.

Aby uniknąć ewentualnych różnic w kolorze, zaleca się na jednej powierzchni stosować wyłącznie fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii.
Silikony i fugi produkowane są na bazie różnych rodzajów spoiw, dlatego różnią się gładkością i stopniem połysku. Te czynniki w sposób naturalny wpływają na odcień koloru dla każdego rodzaju wyrobu.

Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem.
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po związaniu i wyschnięciu, po około 2-3 dniach.
Przedstawiony na froncie opakowania kolor należy traktować jedynie jako poglądowy. Ze względu na odmienność technologii stosowanych w poligrafii i budownictwie ewentualne różnice w odcieniach pomiędzy kolorem konkretnego wyrobu a jego symulacją przedstawioną na opakowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wykonawcy opracowania, jak i firmy ATLAS. Odcień danego koloru zależy od jednorodności jego faktury, warunków stosowania, parametrów podłoża oraz otoczenia i warunków oświetlenia. Rzeczywisty odcień koloru może w pewnym stopniu odbiegać od przedstawionego na etykiecie. Na jednej powierzchni stosować wyłącznie wyrób o tej samej dacie produkcji i numerze partii.

W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) stosować należy listwy wykończeniowe, np. FLIZÓWKI ATLAS, lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. ATLAS SILIKONEM ARTIS.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywać środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanym wymaganiami wynosi 24 miesiące od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Atest
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj