ATLAS FORTIS NL-636

0
978

ATLAS FORTIS NL-636

ATLAS FORTIS NL-636ATLAS FORTIS NL-636 domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia.

Najważniejsze cechy ATLAS FORTIS NL-636

 • znacząco wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • pozwala na produkcję betonu ≥C16/20
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu

Zastosowanie ATLAS FORTIS NL-636

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu architektonicznego
 • Produkcja betonu monolitycznego

Opis

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji również w warunkach podwyższonych temperatur
 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5)
 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości ≥ C16/20
 • betonu drogowego i mostowego
 • betonu towarowego zawierającego dodatki typu II np. popiół lotny, mikrokrzemionka
 • betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG
 • betonu architektonicznego
 • betonu monolitycznego

Właściwości ATLAS FORTIS NL-636

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Wydłuża urabialność mieszanki betonowej również w warunkach letnich
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie ATLAS FORTIS NL-636

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu
Optymalne: 0,8 – 1,0 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener IBC 1150 kg

Dane techniczne ATLAS FORTIS NL-636

Baza Wodny roztwór naftalenów, lignosulfonianów
Postać Brązowa ciecz
Gęstość 1,15 – 1,21 g/cm3
Wartość pH 3,8 – 5,8

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS NL-636 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj