ATLAS FORTIS MF-130

0
1294

ATLAS FORTIS MF-130

ATLAS FORTIS MF-130  domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu o wysokiej jakości powierzchni.

Najważniejsze cechy

 • do produkcji wyrobów prefabrykowanych
 • do produkcji betonu towarowego w okresie niskich temperatur
 • poprawia estetykę betonów architektonicznych
 • znacząco poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu architektonicznego
 • betonu prefabfykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości
 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych
 • betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji
 • betonu towarowego o klasach konsystencjiplastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C16/20
 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia

Właściwości

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o gładkich powierzchniach pozbawionych przebarwień i porów powietrznych
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,5 % masy cementu
Optymalne: 1,0 – 1,5 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 kg

Dane techniczne

Baza Wodny roztwór melaminy
Postać Ciecz bezbarwna do jasnosłomkowej
Gęstość 1,16 – 1,22 g/cm3
Wartość pH 9,0 – 11,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS MF-130 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwai ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj