ATLAS FORTIAIR OS-100

0
999

ATLAS FORTIAIR OS-100

ATLAS FORTIAIR OS-100ATLAS FORTIAIR OS-100 domieszka napowietrzająca do betonu. Pozwala na skuteczne i stabilne napowietrzenie mieszanki betonowej pęcherzykami powietrza o średnicy 10-300 μm.  Wprowadzone powietrze poprawia urabialność i zmniejsza skłonność do segregacji składników mieszanki betonowej.

Najważniejsze cechy  ATLAS FORTIAIR OS-100

 • wprowadza do betonu mikropęcherzyki powietrza o średnicy <300 µm
 • znacząco podnosi odporność betonu na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie
 • umożliwia produkcję betonu w klasach XF2 do XF4

Zastosowanie ATLAS FORTIAIR OS-100 

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu mrozoodpornego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

Opis

Domieszka napowietrzająca do betonu przeznaczona do produkcji:

 • Betonów mrozoodpornych o projektowanej klasie ekspozycji XF2 do XF4 (zamrażanie/rozmrażanie) zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1
 • Betonów odpornych na działanie soli odladzających
 • Betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • Betonów o podwyższonej wodoszczelności
 • Betonów prefabrykowanych

Właściwości ATLAS FORTIAIR OS-100 

 • Domieszka pozwala na skuteczne i stabilne napowietrzenie mieszanki betonowej pęcherzykami powietrza o średnicy 10-300 μm
 • Rozkład i wielkość porów w stwardniałym betonie znacząco poprawiają odporność na środki odladzające oraz cykliczne zamrażanie i rozmrażanie
 • Wprowadzone powietrze poprawia urabialność i zmniejsza skłonność do segregacji składników mieszanki betonowej
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Domieszka może być stosowana z domieszkami uplastyczniającymi serii PRIMO oraz upłynniającymi FORTIS i DURUFLOW
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,1 – 1,0 % masy cementu
Optymalne: 0,2 – 0,45 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1000 kg

Dane techniczne

Baza Wodny roztwór syntetycznych tenzydów
Postać Niebieska ciecz
Gęstość 0,99 – 1,03 g/cm3
Wartość pH 6,4 – 8,4

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIAIR OS-100 należy dodawać na zwilżony cement przed dozowaniem domieszek uplastyczniających i upłynniających. Czas mieszania zależy od rodzaju mieszarki i powinien być dokładnie określony na podstawie prób produkcyjnych.
Ilość i jakość napowietrzenia mieszanki betonowej zależy od wielu czynników m.in. składu mieszanki, rodzaju i ilości cementu, temperatury otoczenia, rodzaju dodatków mineralnych (np. popiołu lotnego).

Transport mieszanki betonowej oraz podawanie jej pompą może mieć wpływ na napowietrzenie mieszanki co powinno zostać skorygowane na etapie wykonywania zarobów próbnych.
Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj