ATLAS ELASTYK

0
1614

ATLAS ELASTYK

ATLAS ELASTYKTradycyjny klej cementowy ATLAS ELASTYK, o zwiększonej przyczepności, do zastosowania przy wykonywaniu różnego rodzaju okładzin ceramicznych, kamiennych i szklanych. Posiada wysoką przyczepność do różnych rodzajów płytek (także dużego formatu) i podłoży. Dzięki wydłużeniu czasu otwartego oraz obniżeniu spływu prace glazurnicze można prowadzić efektywniej, wykazuje on zwiększoną odporność na obciążenia termiczne i mechaniczne (występujące np. przy ogrzewaniu podłogowym, ściennym, płytach g-k, elastycznych hydroizolacjach typu ATLAS WODER.

 • do różnych typów okładzin ceramicznych, kamiennych, płytek betonowych i mozaiki szklanej
 • do płytek małego, średniego i dużego formatu
 • do obiektów budownictwa mieszkaniowego,
 • handlowo-usługowego, budynków użyteczności publicznej
 • na podłoża standardowe – mury, tynki, podkłady podłogowe
 • na płyty g-k
 • na ogrzewanie podłogowe i ścienne, powłoki uszczelniające, elewacje budynków
 • wysoka przyczepność i elastyczność

Najważniejsze cechy  ATLAS ELASTYK

 • klej wysokoelastyczny
 • do kuchni, łazienek, na balkony
 • na ogrzewanie podłogowe
 • maksymalna wielkość płytek: duże

Główne właściwości ATLAS ELASTYK

 • wysoka przyczepność i elastyczność
 • wydłużony czas otwarty

Główne parametry  ATLAS ELASTYK

 • grubość warstwy: 2 – 10 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny
 • spoinowanie: po 24 godzinach
 • zużycie dla płytek 30 x 30 cm: od 2,0 kg/m2

Optymalnie dobrana receptura

Klej ATLAS ELASTYK to tradycyjny klej cementowy o zwiększonej przyczepności, do zastosowania przy wykonywaniu różnego rodzaju okładzin ceramicznych, kamiennych i szklanych. Receptura kleju ATLAS ELASTYK zapewnia:

 • szeroki obszar zastosowania – dzięki użyciu dodatków wiążących, klej ATLAS ELASTYK posiada wysoką przyczepność do różnych rodzajów płytek (także dużego formatu) i podłoży,
 • łatwą i szybką aplikację – dzięki wydłużeniu czasu otwartego oraz obniżeniu spływu prace glazurnicze można prowadzić efektywniej,
 • trwałość aplikacji – dzięki elastycznym właściwościom, wykazuje on zwiększoną odporność na obciążenia termiczne i mechaniczne (np. przy ogrzewaniu podłogowym, ściennym, płyty g-k, elastyczne hydroizolacje typu WODER E, WODER W lub WODER DUO).

Właściwości ATLAS ELASTYK

ATLAS ELASTYK produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.
Posiada zwiększoną przyczepność – minimalna przyczepność do podłoża wynosi 1,0 N/mm².
Jeszcze łatwiejsza aplikacja – klej jest łatwiejszy do wymieszania i nałożenia, nie spływa z pacy.
Zakres grubości warstwy kleju (2-10 mm) pozwala na:
– cienkowarstwowe przyklejenie okładzin na równym podłożu,
– cienkowarstwowe przyklejanie okładzin na nierównym podłożu, poprzedzone szpachlowaniem wyrównującym.
Wydłużony czas otwarty – umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 mi-nut od momentu naniesienia go na podłoże – można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię i dzięki temu minimalizować czas pracy.
Obniżony spływ – pozwala przyklejać płytki „od góry” – właściwa konsystencja i grubość warstwy eliminują spływ kleju. Umożliwia to rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane,
równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 330 lub ZW 50, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR.
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane
– ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność,
– ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Szczegółowe wskazania dotyczące przygotowania podłoża, w zależności od jego rodzaju.

Przyklejanie okładziny 

Przygotowanie kleju ATLAS ELASTYK

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Nanoszenie kleju ATLAS ELASTYK

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy zębatej. Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju od razu profilując pacą zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku. Na ścianach, zaleca się wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

Przyklejanie okładziny

Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (powierzchnia styku płytki z kle-jem powinna być równomierna i możliwie jak największa – min. 2/3 powierzchni płytki). Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (w razie potrzeby stosować metodę kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejącej na podłoże i na spodnią powierzchnię płytki). Należy zachować szerokość spoin zależnie od wielkości płytek i warunków eksploatacji (informacje podane
w Kartach Technicznych fug ATLAS).

Korygowanie położenia płytki

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia = (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności).

Fugowanie i użytkowanie okładziny

Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania FUGĄ WĄSKĄ ATLAS, ATLAS FUGĄ ARTIS, ATLAS FUGĄ DEKORACYJNĄ lub FUGĄ EPOKSYDOWĄ ATLAS możliwe jest po około 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje pomiędzy płytkami, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym ATLAS SILTON S lub ATLAS ARTIS.

Opakowania ATLAS ELASTYK

Worki foliowe: 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem. Przy ustalaniu grubości kleju pod przyklejaną okładziną, należy uwzględnić geometryczne odchylenia kształtu płytek, np. zwichrowania płaszczyzny.

Przed mocowaniem płytek z kamienia naturalnego lub elementów szklanych, konieczne jest wykonanie testu aplikacyjnego. W tym celu należy przykleić do podłoża jedną płytkę. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić 60 % (40 % powierzchni płytki nie powinno mieć kontaktu z klejem). Po 2-3 dniach należy ocenić wygląd płytki. Wynik testu można uznać za pozytywny, jeśli na powierzchni płytki nie wystąpiły różnice w odcieniach pomiędzy obszarami stykającymi się i nie stykającymi się z klejem.

Czas otwarty – od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek – jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzenie prostego testu. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy klej nie przykleja się do palców, należy usunąć go z podłoża
i nanieść nową warstwę.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywać środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Certyfikat

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!