ATLAS DURUFLOW PE-531

0
967

ATLAS DURUFLOW PE-531

ATLAS DURUFLOW PE-531ATLAS DURUFLOW PE-531 omieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu prefabrykowanego i towarowyego.

Najważniejsze cechy ATLAS DURUFLOW PE-531

 • umożliwia produkcję betonu SCC i BWW
 • przeznaczona do produkcji wyrobów prefabrykowanych
 • silnie upłynnia mieszankę betonową
 • znacząco poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja betonu mostowego
 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW)
 • betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości
 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości
 • betonu towarowego o klasach konsystencji półciekłej (S4) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C20/25
 • betonu mostowego
 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych
 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia
 • betonu towarowego w okresie podwyższonych temperatur powietrza w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG lub opóźniającymi ATLAS LIGORETARD
 • betonu architektonicznego

Właściwości ATLAS DURUFLOW PE-531

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie ATLAS DURUFLOW PE-531

Zalecane: 0,2 – 1,5% masy cementu
Optymalne: 0,5 – 1,0% masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

Beczka 210 kg, 230 kg
Kontener IBC 1050 kg

Dane techniczne ATLAS DURUFLOW PE-531

Baza Wodny roztwór modyfikowanych eterów polikarboksylowych
Postać jasnożółta ciecz
Gęstość 1,05 – 1,09 g/cm3
Wartość pH 4,5 – 6,5

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 1,5 % masy cementu
Optymalne: 0,5 – 1,0 % masy cementu

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS DURUFLOW PE-531 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj