ATLAS ATPLAST TC-729

0
1106

ATLAS ATPLAST TC-729

ATLAS ATPLAST TC-729 domieszka do zapraw towarowych uplastyczniająco-napowietrzająca o silnym działaniu opóźniającym. Wydłuża czas pracy z zaprawą do około 35 godzin, również przy wysokich temperaturach powietrza.  Zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy, o spoistej, „puszystej” konsystencji uzyskanej dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki.

Najważniejsze cechy ATLAS ATPLAST TC-729

 • pozwala na produkcję zapraw towarowych
 • wydłuża czas urabialność zaprawy do 35 godzin
 • poprawia przyczepność zaprawy do podłoża

Zastosowanie ATLAS ATPLAST TC-729

 • Produkcja zapraw murarskich na bazie cementu (również z piaskiem o wysokiej zawartości frakcji drobnej)
 • Produkcja zapraw murarskich na bazie cementu i dodatków mineralnych
 • Produkcja zapraw murarskich przy wysokich temperaturach powietrza

Właściwości ATLAS ATPLAST TC-729

 • Wydłuża czas pracy z zaprawą do około 35 godzin, również przy wysokich temperaturach powietrza
 • Zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy, o spoistej, „puszystej” konsystencji uzyskanej dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki
 • Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża
 • Eliminuje efekt spływania zaprawy ze ściany oraz osiadania pod wpływem ciężaru elementów murowych
 • Działa silnie dyspergująco na spoiwo, ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Pozwala na produkcję zapraw o niższym współczynniku W/C, przy zachowaniu niezmienionej konsystencji lub poprawia konsystencję zachowując stały współczynnik W/C
 • Ogranicza wydzielanie się wody z zaprawy
 • Umożliwia optymalizację kosztów, poprzez zmniejszenie częstotliwości dostaw zaprawy na miejsce budowy
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dane techniczne ATLAS ATPLAST TC-729

Baza Wodny roztwór surfaktantów, polimerów i węglowodanów
Postać Ciemnobrązowa ciecz
Gęstość 1,06 – 1,10 g/cm3
Wartość pH 4,5 – 6,5

Trwałość

12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport ATLAS ATPLAST TC-729

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS ATPLAST TC-729 dozuje się wraz z wodą zarobową w trakcie mieszania składników lub do gotowej zaprawy o konsystencji gęstoplastycznej. Nie należy dozować domieszki na suche składniki zaprawy. Czas mieszania po dodaniu domieszki powinien wynosić około 3-4 min, tak by uzyskać odpowiednie napowietrzenie oraz konsystencję mieszanki. Domieszka ATLAS ATPLAST TC-729 jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami cementów i dodatkami mineralnymi takimi jak np. popiół lotny. Warunki klimatyczne, ilość i rodzaj zastosowanego spoiwa oraz ilość zadozowanej domieszki są czynnikami zapewniającymi ostateczny efekt napowietrzenia
i uplastycznienia zaprawy.

Świeżą zaprawę o wydłużonej urabialności należy chronić przed odparowaniem wody, temperaturami poniżej +5°C, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wiatrem.

Zaprawa o wydłużonej urabialności pozostawiona na kilka godzin wymaga energicznego przemieszania przed ponownym użyciem.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj