ATLAS ATPLAST TC-119

0
1152

ATLAS ATPLAST TC-119

ATLAS ATPLAST TC-119 ATLAS ATPLAST TC-119 domieszka do zapraw towarowych uplastyczniająco-napowietrzająca o działaniu opóźniającym. Wydłuża czas pracy z zaprawą do około 18 godzin, również przy wysokich temperaturach powietrza. Zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy, o spoistej, „puszystej” konsystencji uzyskanej dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki. Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża.

Najważniejsze cechy ATLAS ATPLAST TC-119 

 • pozwala na produkcję zapraw towarowych
 • wydłuża czas urabialność zaprawy do 18 godzin
 • poprawia przyczepność zaprawy do podłoża

Zastosowanie ATLAS ATPLAST TC-119 

 • Produkcja zapraw murarskich

Opis

Domieszka do zapraw towarowych uplastyczniająco-napowietrzająca o działaniu opóźniającym przeznaczona do produkcji:

 • zapraw murarskich na bazie cementu (również z piaskiem o wysokiej zawartości frakcji drobnej)
 • zapraw murarskich na bazie cementu i dodatków mineralnych
 • zapraw murarskich przy wysokich temperaturach powietrza

Właściwości ATLAS ATPLAST TC-119 

 • Wydłuża czas pracy z zaprawą do około 18 godzin, również przy wysokich temperaturach powietrza
 • Zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy, o spoistej, „puszystej” konsystencji uzyskanej dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki
 • Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża
 • Eliminuje efekt spływania zaprawy ze ściany oraz osiadania pod wpływem ciężaru elementów murowych
 • Działa silnie dyspergująco na spoiwo, ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Pozwala na produkcję zapraw o niższym współczynniku W/C, przy zachowaniu niezmienionej konsystencji lub poprawia konsystencję zachowując stały współczynnik W/C
 • Ogranicza wydzielanie się wody z zaprawy
 • Umożliwia optymalizację kosztów, poprzez zmniejszenie częstotliwości dostaw zaprawy na miejsce budowy
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie ATLAS ATPLAST TC-119 

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu, zależnie od oczekiwanego efektu
Optymalne: 0,8 – 1,1 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia i powinno być dobrane w ramach badań wstępnych zaprawy.

Opakowanie

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1 000 kg

Dane techniczne ATLAS ATPLAST TC-119 

Baza Wodny roztwór surfaktantów,
polimerów i węglowodanów Postać Zielona ciecz
Gęstość 1,01 – 1,05 g/cm3
Wartość pH 8,0 – 10,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS ATPLAST TC-119 dozuje się wraz z wodą zarobową w trakcie mieszania składników lub do gotowej zaprawy o konsystencji gęstoplastycznej. Nie należy dozować domieszki na suche składniki zaprawy. Czas mieszania po
dodaniu domieszki powinien wynosić około 3-4 min, tak by uzyskać odpowiednie napowietrzenie oraz konsystencję mieszanki.

Domieszka ATLAS ATPLAST TC-119 jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami cementów i dodatkami mineralnymi takimi jak np. popiół lotny. Warunki klimatyczne, ilość i rodzaj zastosowanego spoiwa oraz ilość zadozowanej domieszki są czynnikami zapewniającymi ostateczny efekt napowietrzenia i uplastycznienia zaprawy.

Świeżą zaprawę o wydłużonej urabialności należy chronić przed odparowaniem wody, temperaturami poniżej +5°C, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wiatrem.
Zaprawa o wydłużonej urabialności pozostawiona na kilka godzin wymaga energicznego przemieszania przed ponownym użyciem.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj