AQUASZCZEL 820

0
1162

AQUASZCZEL 820 dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa wodochronna.

Parametry

AQUASZCZEL 820AQUASZCZEL 820 to zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych podziemnych części budynków (piwnic, fundamentów), ścianek oporowych i elementów betonowych mających styczność z wodą grun- tową oraz zbiorników wodnych i basenów. Ponadto nadaje się do wykonywania izolacji wodochronnych tarasów i balkonów. Może być nakładana na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, mury, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty g-k. Nadaje się także do wykonywania izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych narażonych na duże lub umiarkowane oddziaływanie wilgoci, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemy- słowym. Stosowana może być do uszczelniania podłoży m.in. w łazienkach, kabinach prysznicowych, łaźniach, pomieszczeniach codziennie intensywnie zmywanych wodą, kuchniach i pralniach przemysłowych.

Stosowana do wykonywania izolacji w budownictwie rolniczym: zbiorniki nieczystości zwierzęcych, szamba itp. Zaprawa charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na działanie wody, także pod ciśnieniem, bardzo dużą elastycznością oraz zdolnością do mostkowania rys i pęknięć podłoża o rozwartości do 1,5 mm. Stanowi także powłokę zabezpieczającą beton i zbrojenie przed korozją wywołaną penetracją siarczanów, chlorków i wolnego dwutlenku węgla. Zaprawa jest wysoce odporna na nieczystości zwierzęce (gnojowicę).

Cechy produktu AQUASZCZEL 820

 • Całkowita wodoszczelność
 • Wysoka elastyczność
 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Do tarasów, basenów Do izolacji fundamentów Odporna na gnojowice
 • Mostkuje rysy do 1,5mm
 • Nie wymaga wkładki, siatki zbrojącej
 • Odporny na UV

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące
 • Składnik B- dyspersja polimerów

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.
 • Rysy i pęknięcia podłoża o szerokości większej niż 1,5 mm należy naprawić poprzez ich rozkucie zaprawą wyrównującą 428 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża.
 • Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie krawędzi (połączenia ścian i podłóg); w miejscach tych należy dodatkowo wtopić taśmy i narożniki uszczelniające lub też wyokrąglić do lica muru (promień min.3 cm).

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 3 miesiące, natomiast tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz jastrychy cementowe co najmniej 4 tygodnie.
 • Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301.
 • Przy prowadzeniu prac w czasie wysokich temperatur podłoża zaleca się skropić wodą.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowy: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych cementowy: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301
 • Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302

Przygotowanie produktu

Składnik B należy wlać do pojemnika i wsypując składnik A ciągle mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać.

Sposób użycia AQUASZCZEL 820

 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię pędzlem, wałkiem lub pacą stalową warstwami o grubości uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji wodochronnej.
 • Drugą warstwę należy nakładać po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającej wejście na naniesioną powłokę i kontynuowanie dalszych prac nie wcześniej jednak niż po upływie 4-5 godzin.
 • Grubość każdej nakładanej warstwy nie powinna być większa niż 2 mm.
 • Grubość izolacji uzależniona jest od jej typu: Izolacja typu lekkiego – zalecana grubość 2 mm – zużycie 3 kg/m2, Izolacja typu średniego – zalecana grubość 2,5 mm – zużycie 3,7 kg/m2 , Izolacja typu ciężkiego – zalecana grubość 3,0 mm – zużycie 4,5 kg/m2 .
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne położenie izolacji w narożach, krawędziach i wyokrągleniach.
 • Płytki ceramiczne można układać po 3 dniach stosując zaprawę elastyczną.

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do+25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°.
 • Nie podlega przepisom ADR.

Uwagi wykonawcze

 • W czasie nanoszenia i wysychania chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie cha- rakterystyki.

Parametry techniczne

 • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu do 60 minut
 • Czas wstępnego twardnienia do 60 minut
 • Grubość warstwy do 2mm
 • Minimalna liczba nakładanych warstw masy 2
 • Odporność na wodę pod ciśnieniem ≥ 0,5 MPa
 • Odporność na temperatury -30ºC do +60ºC
 • Przyczepność do betonu ≥ 1,5 MPa
 • Przyczepność do podłoża z cegły ≥ 0,8 MPa
 • Zużycie ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj