AQUASZCZEL 820

0
1224

AQUASZCZEL 820 dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa wodochronna.

Parametry

AQUASZCZEL 820AQUASZCZEL 820 to zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych podziemnych części budynków (piwnic, fundamentów), ścianek oporowych i elementów betonowych mających styczność z wodą grun- tową oraz zbiorników wodnych i basenów. Ponadto nadaje się do wykonywania izolacji wodochronnych tarasów i balkonów. Może być nakładana na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, mury, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty g-k. Nadaje się także do wykonywania izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych narażonych na duże lub umiarkowane oddziaływanie wilgoci, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemy- słowym. Stosowana może być do uszczelniania podłoży m.in. w łazienkach, kabinach prysznicowych, łaźniach, pomieszczeniach codziennie intensywnie zmywanych wodą, kuchniach i pralniach przemysłowych.

Stosowana do wykonywania izolacji w budownictwie rolniczym: zbiorniki nieczystości zwierzęcych, szamba itp. Zaprawa charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na działanie wody, także pod ciśnieniem, bardzo dużą elastycznością oraz zdolnością do mostkowania rys i pęknięć podłoża o rozwartości do 1,5 mm. Stanowi także powłokę zabezpieczającą beton i zbrojenie przed korozją wywołaną penetracją siarczanów, chlorków i wolnego dwutlenku węgla. Zaprawa jest wysoce odporna na nieczystości zwierzęce (gnojowicę).

Cechy produktu AQUASZCZEL 820

 • Całkowita wodoszczelność
 • Wysoka elastyczność
 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Do tarasów, basenów Do izolacji fundamentów Odporna na gnojowice
 • Mostkuje rysy do 1,5mm
 • Nie wymaga wkładki, siatki zbrojącej
 • Odporny na UV

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące
 • Składnik B- dyspersja polimerów

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.
 • Rysy i pęknięcia podłoża o szerokości większej niż 1,5 mm należy naprawić poprzez ich rozkucie zaprawą wyrównującą 428 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża.
 • Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie krawędzi (połączenia ścian i podłóg); w miejscach tych należy dodatkowo wtopić taśmy i narożniki uszczelniające lub też wyokrąglić do lica muru (promień min.3 cm).

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 3 miesiące, natomiast tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz jastrychy cementowe co najmniej 4 tygodnie.
 • Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301.
 • Przy prowadzeniu prac w czasie wysokich temperatur podłoża zaleca się skropić wodą.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowy: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych cementowy: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301
 • Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302

Przygotowanie produktu

Składnik B należy wlać do pojemnika i wsypując składnik A ciągle mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać.

Sposób użycia AQUASZCZEL 820

 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię pędzlem, wałkiem lub pacą stalową warstwami o grubości uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji wodochronnej.
 • Drugą warstwę należy nakładać po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającej wejście na naniesioną powłokę i kontynuowanie dalszych prac nie wcześniej jednak niż po upływie 4-5 godzin.
 • Grubość każdej nakładanej warstwy nie powinna być większa niż 2 mm.
 • Grubość izolacji uzależniona jest od jej typu: Izolacja typu lekkiego – zalecana grubość 2 mm – zużycie 3 kg/m2, Izolacja typu średniego – zalecana grubość 2,5 mm – zużycie 3,7 kg/m2 , Izolacja typu ciężkiego – zalecana grubość 3,0 mm – zużycie 4,5 kg/m2 .
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne położenie izolacji w narożach, krawędziach i wyokrągleniach.
 • Płytki ceramiczne można układać po 3 dniach stosując zaprawę elastyczną.

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do+25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°.
 • Nie podlega przepisom ADR.

Uwagi wykonawcze

 • W czasie nanoszenia i wysychania chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie cha- rakterystyki.

Parametry techniczne

 • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu do 60 minut
 • Czas wstępnego twardnienia do 60 minut
 • Grubość warstwy do 2mm
 • Minimalna liczba nakładanych warstw masy 2
 • Odporność na wodę pod ciśnieniem ≥ 0,5 MPa
 • Odporność na temperatury -30ºC do +60ºC
 • Przyczepność do betonu ≥ 1,5 MPa
 • Przyczepność do podłoża z cegły ≥ 0,8 MPa
 • Zużycie ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!