SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

0
565

SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZSZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy profili ciągnionych oraz wyrównywania powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków podłoża. Materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi, zwłaszcza bardzo niskim skurczem liniowym.

Najważniejsze cechy SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

 • do wykonywania wierzchniej warstwy profili ciągnionych oraz wykańczania powierzchni rdzeni
 • do wyrównywania powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków
 • zawiera włókna polipropylenowe (wzmacniają warstwę i ograniczają wystąpienie spękań)
 • stos kruszywowy 0 – 0,5 mm

Główne właściwości SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

 • grubość warstwy 3-10 mm
 • zawiera włókna polipropylenowe

Główne parametry SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

 • zużycie ok. 1,5 kg na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

 • do wykonywania wierzchniej warstwy profili ciągnionych oraz wyrównywania powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków podłoża
 • zalecana do wykańczania powierzchni rdzeni wykonanych uprzednio z ZAPRAW DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH  ZMP lub ZMP-R
 • do stosowania na podłożach wykonanych z betonu, cegły oraz z tynków cementowych i wapiennych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • zalecana grubość warstwy 3 -10 mm
 • zawiera specjalne włókna polipropylenowe, które dodatkowo wzmacniają warstwę i ograniczają możliwość wystąpienia spękań
 • hydrofobowa
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi, zwłaszcza bardzo niskim skurczem liniowym
 • produkowana w kolorze białym

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. W przypadku uzupełniania ubytków, podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu lub innych zanieczyszczeń. Słabo związane fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone podłoże przed nałożeniem SZPACHLI SZTUKATORSKIEJ SM–FINISZ powinno być wilgotne, ale nie mokre. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.

SPOSÓB UŻYCIA SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,0 l na 25 kg), a następnie mechaniczne wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nakłada się na podłoże warstwą o równomiernej grubości, a następnie formuje za pomocą profilu wykroju w sposób ciągły. Czas otwartej pracy (pomiędzy naciągnięciem zaprawy a przeciągnięciem wykroju) uzależniony jest od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupełniania ubytków, zaleca się najpierw wypełniać większe ubytki. Świeżo nałożoną warstwę zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ

SZPACHLA SZTUKATORSKA SM–FINISZ jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego oraz wypełniaczy kwarcowych i dodatków.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA
7,0 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15  minut
Zużycie ok. 1,5 kg zaprawy na 1 m2 
Temperatura przygotowania zaprawy i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ