ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05

0
1451

ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05 W CEGLE I KAMIENIU NATURALNYM 

ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05 do uzupełniania ubytków oraz odtwarzania uszkodzonych fragmentów w dobrze zachowanych wątkach ceglanych lub kamiennych, szczególnie w piaskowcu.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05 

 • uzupełnia ubytki oraz odtwarza uszkodzone fragmenty w wątkach ceglanych lub kamiennych
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur
 • istnieje możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • drobne uziarnienie (kruszywo o średnicy do 0,5 mm)

Główne właściwości ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05

 • mineralna, na bazie spoiwa hydraulicznego
 • drobne uziarnienie
 • bogata kolorystyka

Główne parametry ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05

 • kruszywo do 0,5 mm
 • nasiąkliwość całkowita do 8%
 • zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05

 • do uzupełniania ubytków oraz odtwarzania uszkodzonych fragmentów w dobrze zachowanych wątkach ceglanych lub kamiennych, również w piaskowcu
 • mineralna, na bazie białego cementu portlandzkiego
 • modyfikowana za pomocą redyspergowalnych żywic proszkowych, zwiększających przyczepność do podłoża i odporność na czynniki atmosferyczne
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur
 • w zależności od indywidualnych potrzeb istnieje możliwość wybarwienia zaprawy w masie na inne kolory
 • kruszywo o średnicy do 0,5 mm, przy odpowiedniej obróbce, umożliwia nadanie powierzchni wyglądu tradycyjnej cegły lub piaskowca
 • istnieje możliwość zastosowania innego stosu kruszywowego. Dzięki temu można uzyskać masę optymalnie zbliżoną fakturą do wyglądu uzupełnianego oryginalnego podłoża
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi (zmniejszony skurcz liniowy, poprawione warunki transportu wody itp.)
 • fabryczny sposób przygotowania materiału zapewnia powtarzalność uziarnienia, koloru
 • i właściwości gotowej zaprawy – bardzo istotny czynnik podczas renowacji dużych powierzchni elewacji
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna.
 • mrozoodporna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed uzupełnianiem ubytków podłoże należy zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się na podłoże odpowiednim narzędziem ze stali nierdzewnej, w zależności od potrzeb i wielkości ubytków, dopasowując ją do kształtu uzupełnianego lub reprofilowanego fragmentu.

Przy uzupełnianiu ubytków na większych powierzchniach zaleca się zwilżenie podłoża wodą oraz naniesienie zaprawy o konsystencji szlamu (około 0,2 l wody na 1 kg suchej mieszanki). Następnie, stosując metodę „mokre na mokre”, nakładać właściwą warstwę zaprawy. Aby umożliwić jej dalszą obróbkę, warstwa materiału powinna wystawać ok. 1-2 mm powyżej lica oryginalnego podłoża. Jednorazowo nakładać warstwę o grubości max 30 mm. Po kilku godzinach (w zależności od warunków zewnętrznych oraz konsystencji przygotowanej zaprawy) przystąpić do ostatecznej obróbki powierzchni w celu dopasowania jej do faktury oryginalnej powierzchni podłoża. Przez okres kilku dni od aplikacji, powierzchnię świeżego materiału należy wielokrotnie zwilżać wodą oraz zabezpieczyć przed opadami atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CG-05

ATLAS ZŁOTY WIEK CG-05 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiw hydraulicznych, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA
3,5-4,5 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy
ok. 20 minut
Zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3
Nasiąkliwość całkowita do 8 %
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Max. średnica kruszywa
0,5 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!