WYLEWKA 420

0
1080

WYLEWKA 420 upłynniona, cementowa, zewnętrzna wylewka 15-60mm

Parametry

WYLEWKA 420WYLEWKA 420 to masa przeznaczona do ręcznego lub maszynowego (pole technologiczne do 15 m²) wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 15 mm do 60mm na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Stosowana jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem.

Minimalne grubości warstwy:

 • podkład związany z podłożem > 15mm podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm
 • podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm
 • podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

Cechy produktu WYLEWKA 420

 • Upłynniona
 • Mrozoodporna
 • Wodoodporna
 • Łatwa w stosowaniu
 • Grubowarstwowa
 • Do aplikacji maszynowej
 • Pod parkiety, panele, wykładziny, płytki

Skład

 • Cement portlandzki
 • Cement glinowy
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301

Przygotowanie podłoża pod WYLEWKA 420

 • Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą 428.
 • Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe – co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.
 • W przypadku wylewania podkładu związanego z podłożem przed wylaniem masy samopoziomującej należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu tak aby pokrywały się z nimi dylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy wykonać dylatacje oddzielające od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należy zabezpieczyć przed spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika.
 • W przypadku wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację.
 • W przypadku podkładu podłogowego „pływającego”na oczyszczonym i równym podłożu należy ułożyć mijankowo (z przesunięciem krawędzi) płyty ze styropianu lub wełny mineralnej odpowiedniej twardości. Układać je tak, aby nie występowały szczeliny miedzy nimi. Przy stosowaniu płyt styropianowych można zastosować podsypkę z piasku niwelującą ewentualne nierówności, które mogą powodować łamanie się płyt lub ich klawiszowanie. Wykonać dylatację oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację.
 • Uwaga: Prawidłowo wykonany podkład „pływający” nie może bezpośrednio łączyć się ze ścianą, podłożem pod izolacją lub elementami instalacji. należy sprawdzić szczelność i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku ogrzewania wodnego rury napełnić wodą w celu zapobiegnięcia ich wypływaniu w trakcie prowadzenia prac

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301, wylewać sposobem „mokre na mokre”
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301

Przygotowanie produktu WYLEWKA 420

 • Przygotowanie produktuwylewanie ręczne:
  Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej wody, mieszając mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.
 • Przygotowanie produktuwylewanie maszynowe:
  Przy wylewaniu mechanicznym prace należy prowadzić agregatem z dwustopniowym systemem mieszania np. „duo-mix” firmy M-tec. Suchą mieszankę należy wsypać do kosza agregatu mieszająco-pompującego. Ustawić odpowiednio poziom dozowanej wody, aby uzyskać prawidłową konsystencję zaprawy wypływającej z węża ciśnieniowego. Podczas wylewania należy kontrolować konsystencję materiału i jego poziom.
  Sprawdzenie konsystencji gotowej masy: 1 litr zaprawy umieścić w konsystometrze tzw. krążku rozlewu (walec o średnicy 70mm i pojemności 1l) i wykonać rozlew na płycie z pleksiglasu o wymiarach 50x50cm. Średnica otrzymanego koła powinna wynosić 34-38 cm.

Sposób użycia WYLEWKA 420

 • Wylewać do ustalonego poziomu, upłynnienie uzyskuje się po zawibrowaniu sztangą metalowa.
 • Przed przystąpieniem do prac wykonania wylewki należy określić poziom, do którego będzie wylewany podkład. Można go wyznaczyć używając poziomicy laserowej, niwelatora laserowego, przenośnych reperów wysokościowych, itp.
 • Przygotowaną masę należy rozlewać w sposób ciągły bez przerw technologicznych do wyznaczonego poziomu. Świeżo rozlaną masę rozprowadzać za pomocą sztangi metalowej ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Czynność ta powoduje, że materiał zaczyna się samoczynni poziomować i odpowietrzać.

Przechowywanie

Maksymalnie 9 miesięcy w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Uwagi wykonawcze

 • Wylewkę chronić przez pierwsze 7 dni od jej wykonania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, silnym wiatrem i wodą (opadami) oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schnięcia to 5˚C).
 • Niedozwolone jest suszenie wylewki przy użyciu dmuchaw ciepłego powietrza. Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. Nie wyklucza się powstawania spękań i rys w przypadku zastosowania wylewki na spękanych lub odkształcalnych podłożach.
 • Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach konieczności wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów. Szczeliny izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów, itp.) mogących ograniczać ruchy podłogi. Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styku różnych podłóg oraz w celu wydzielenia prostokątnych pól podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie.
 • Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzielić powierzchnię na pola nie większe niż: 30m2 przy długości boku do 6 m w pomieszczeniach wewnętrznych, 20m2 przy długości boków nie większej niż 5 m
  – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, 40m² przy długości boku nie przekraczającej 8m
  – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwiązanie zalecane). W korytarzu rozstaw szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekraczać 2-2,5-krotnej jego szerokości.
 • Dylatacje jastrychów wykonywanych na tarasach należy rozmieszczać co 2-2,5m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Szczegółowe wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Parametry techniczne WYLEWKA 420

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 CT-C35-F7
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą do 40 minut
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę od 24 do 48 godzin
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
 • Grubość warstwy 15-60 mm
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj