WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

0
1181

WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY MAGNAT STYLE

WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCYWosk Impregnująco-Zabezpieczający to pasta dająca dodatkowy połysk oraz ułatwiająca późniejszą pielęgnację powierzchni uzyskanej za pomocą Stiuku Weneckiego lub Stiuku Wapiennego MAGNAT Style. Produkowany jest na bazie dyspersji i wosków. Tworzy powłokę w pełni transparentną pozwalającą zachować oryginalny kolor stiuku, odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów i mechaniczne ścieranie.

 • impregnuje i zabezpiecza przed zabrudzeniem
 • nadaje połysk
 • zapewnia „oddychanie” ścian

ZASTOSOWANIE

Do nabłyszczania i zabezpieczania efektów dekoracyjnych uzyskanych za pomocą Stiuku Weneckiego lub Stiuku Wapiennego MAGNAT Style.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

 • Gęstość objętościowa 1,0 g/cm³
 • Czas schnięcia powłoki ok. 2h
 • Temperatura stosowania i podłoża od +5ºC do +25ºC

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20ºC i wilgotności względnej powietrza 55%.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • powierzchnia dekoracyjna uzyskana za pomocą Stiuku Weneckiego lub Stiuku Wapiennego MAGNAT Style powinna być całkowicie wyschnięta

Przygotowanie wyrobu

 • przed użyciem produkt wymieszać

Aplikacja

 • nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%
 • nakładać na podłoże odpowiednio wcześniej przygotowane Stiukiem Weneckim lub Wapiennym MAGNAT Style
 • wosk nakładać w jednej lub dwóch warstwach w odstępach czasowych ok. 2 godz.
 • dwukrotna aplikacja wosku zwiększa odporność na zabrudzenia podłoża
 • warstwę wosku nałożyć cienko za pomocą Pacy Weneckiej MAGNAT na ok. 1m² powierzchni stiuku
 • po około 5 minutach, gdy powierzchnia wyschnie, zmatowieje i wosk stanie się transparentny polerować mechanicznie polerką filcową lub ręcznie szmatką flanelową lub pacą wenecką
 • w ten sposób pokryć i wypolerować całą powierzchnię stiuku
 • aplikację drugiej warstwy wykonać w analogiczny sposób
 • w przypadku dużych powierzchni prace najlepiej wykonywać w zespole dwuosobowym, jedna osoba nakłada wosk, a druga poleruje
 • narzędzia umyć wodą

Informacje dodatkowe

 • powłoka uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 48 godzinach od zakończenia prac
 • w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
 • właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności produktu

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

0,4kg

WYDAJNOŚĆ

do 32m² /z opakowania 0,4kg przy jednej warstwie

KOLORYSTYKA

biały, po wyschnięciu transparentny

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Zawiera 2­metylo­2H­izotiazol­3­on, 1,2­benzoizotiazol­3(2H)­on . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj