TYNKOLIT SA 331

0
1198

Kreisel TYNKOLIT SA 331 środek gruntujący pod tynki silikatowe

Parametry TYNKOLIT SA 3311

TYNKOLIT SA 331TYNKOLIT SA 3311 to grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynków silikatowych.
Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży, ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność.

Cechy produktu TYNKOLIT SA 331

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Paroprzepuszczalny
 • Zwiększa przyczepność tynków
 • Ułatwia nakładanie tynków
 • Reguluje chłonność podłoży

Skład

 • Potasowe szkło wodne
 • Dodatki uszlachetniające
 • Kruszywo kwarcowe
 • Biel tytanowa
 • Woda

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
 • Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych.

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża chłonne i pylące należy powierzchniowo wzmocnić przy użyciu środka GRUNTOLIT W 301 Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • Powierzchnie spękane i zarysowane należy naprawić zaprawą wyrównującą 428 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane.
 • Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.

Rodzaje podłoża

 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: bez dodatkowego gruntowania
 • Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM SA 304
 • Tynk cementowy: bez dodatkowego gruntowania
 • Tynk gipsowy: zagruntować GRUNTOLITEM W 301lub GRUNTOLITEM SG 302
 • Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować GRUNTOLITEM SG 302
 • Betony: bez dodatkowego gruntowania

Przygotowanie produktu

 • Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami.
 • Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia TYNKOLIT SA 331

 • Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.
 • Przeciętny czas wysychania wynosi 24 godziny. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C

Uwagi wykonawcze

 • W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należny stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników. Uwaga! Kolor barwa podkładu tynkarskiego może nieznacznie odbiegać od koloru tynku, podkład tynkarski nie kryje podłoża jak farba.
 • Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.

Parametry techniczne

 • Zużycie od 0,2 do 0,3kg/m²
 • pH ok. 10-11
 • Kolor biały lub wybarwiony
 • Czas wysychania ok 4h
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po ok. 24h

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Klasyfikacja
ogniowa

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Europejska
Ocena Techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj