TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923

0
674

TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923

http://portal.budowlany.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/ah-TYNK-RENOWACYJNY-WAPIENNY-923.pdfTYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923 KREISEL do wykonywania warstwy tynkarskiej w budynkach nowych oraz poddawanych renowacji. Stosowany w miejscach nisko i średnio obciążonych solami. Do nakładania ręcznego oraz mechanicznego.

Parametry

W przypadku nakładania na tynk podkładowy 920 można TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923 stosować także w miejscach o średnim i wysokim obciążeniu solą. Produkt zgodny jest z wytycznymi WT

Cechy produktu

 • Paroprzepuszczalny
 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Wysoka porowatość
 • Biały
 • Drobnoziarnisty
 • Magazynuje krystalizujące sole
 • Ekologiczny

Skład

 • Wapno hydratyzowane
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikując

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

Przygotowanie podłoża pod TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923

 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża.
 • Podłoża powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp.
 • Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008.
 • Stare zniszczone tynki, ze śladami zawilgocenia, wykwitami należy usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń.
 • Wszelkie ewentualne wykwity na odsłoniętym murze należy wstępnie usunąć mechanicznie.
 • Wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm, a następnie wypełnić je TYNKIEM RENOWACYJNYM 920.
 • W przypadku prowadzenia prac na bardzo chłonnym podłoży, należy je wstępnie zwilżyć wodą.
 • Odsłonięty mur należy pokryć OBRZUTKĄ RENOWACYJNĄ 910 zgodnie z jej kartą techniczną. Do tynkowania TYNKIEM 923 można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach schnięcia obrzutki (w przypadku średniego i niskiego stanu zasolenia). W przypadku stosowania TYNKU PODKŁADOWEGO 920 należy przestrzegać odpowiedniego czasu jego sezonowania: 1 dzień na każdy 1mm jego warstwy i przestrzegać zaleceń zawartych w karcie technicznej wyrobu

Rodzaje podłoża

 • Stare tynki: Najlepiej usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń
 • Podłoże bardzo chłonne: Zwilżyć wodą
 • Słabe osypujące się spoiny w murze: zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub PŁYNEM IMPREGANCYJNYM 900 (rozcieńczonym 1:2)
 • Wszystkie podłoża: Pokryć obrzutką 910

Przygotowanie produktu TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923

 • Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w maszynie tynkarskiej (do tego celu nadają się tylko agregaty tynkarskie z podwójnym systemem mieszania np.: DUO-MIX firmy M-TEC) lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki.
 • Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minut.
 • W przypadku mieszania ręcznego zaprawę należy mieszać ok. 4-5 minut.
 • Kolejne partie zaprawy przygotowywać zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody może powodować różnice kolorystyczne.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923

 • Zaprawę należy nanieść, wyrównać i zatrzeć odpowiednią pacą.
 • W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
 • Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię.
 • Następnie tynk wyrównać łatą typu H ściągając nadmiar zaprawy tynkarskiej prostopadle do kierunku nakładania. Tak obrobioną powierzchnię pozostawić do wstępnego związania tynku (ok. 1,5h). Po tym czasie należy ścinać tynk łatą trapezową, aż do uzyskania równej powierzchni. Tynk powinien być na tyle związany, aby łata trapezowa nie rwała go, lecz powodowała jego osypywanie.
 • Kolejnym etapem jest zacieranie powierzchni tynku pacą styropianową z gąbką lub filcem. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie.

Uwagi wykonawcze

 • Wszystkie prace prowadzone na zewnątrz należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze.
 • W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych.
 • Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania.
 • Produkt należy zawsze stosować w temperaturze od +5°C do +25°C.
 • W okresie twardnienia należy zachować temperaturę min +5°

Przechowywanie

 • Maksymalnie 9 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Parametry techniczne

 • Proporcje mieszania z wodą ok. 6,0 litrów wody na 30 kg suchej mieszanki
 • Grubość warstwy od 10 do 20mm
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
 • Uziarnienie ≤ 0,5 mm
 • Reakcja na ogień Klasa A1
 • Przyczepność do podłoża, model pęknięcia ≥ 0,1MPa, FP:B
 • Absorpcja wody W 1
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: 5/20
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,47W/m*K
 • Wytrzymałość na ściskanie CS I
 • Trwałość ≤ 1500kg/m3
 • Trwałość Ubytek masy po 25 cyklach max. 15%.
 • Spadek wytrzymałości na zginanie max. 40%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ