SYSTEM TARASOWY ATLAS cz. 3

0
2770

SYSTEM TARASOWY ATLAS cz. 3

SYSTEM TARASOWY ATLAS – Wykonanie wierzchnich warstw

1. Przygotowanie płyty balkonu/tarasu pod system tarasowy

SYSTEM TARASOWY ATLAS przygotowanie płyty 01

Wskazówki wykonawcze: Przystępując do montażu profili, należy usunąć szablon ABS, który został umieszczo-ny w wierzchniej części warstwy dociskowej.

2. Uszczelnienie przerw dylatacyjnych

SYSTEM TARASOWY ATLAS uszczelnienie dylatacji 02

Wskazówki wykonawcze: Przed przystąpieniem do kolejnych prac należy wykonać uszczelnienie wszelkich dylatacji – zarówno brzegowych, jak i pośrednich. Taśma w szczelinie powinna być uformowana „Omegakształtnie”. Pozwoli to na swobodne przenoszenie ruchów, mogących powstać na skutek naprężeń termicznych i mechanicznych. Tak uformowana taśma umożliwi wypełnienie szczeliny sznurem dylatacyjnym ATLAS oraz pozwoli prawidłowo ukształtować wypełnienie elastyczne, np. silikonem ATLAS Artis.

3. Zaznaczenie otworów pod montaż Narożnika Zewnętrznego 90o ATLAS 100

SYSTEM TARASOWY ATLAS trasowanie otworów 03

Wskazówki wykonawcze: Montaż aluminiowych obróbek okapowych ATLAS 100 i ATLAS 150 należy rozpocząć od narożnika

4. Wiercenie otworów pod system tarasowy

SYSTEM TARASOWY ATLAS wiercenie otworów 04

Wskazówki wykonawcze: Należy zadbać o to, by nie przewiercić otworów na wylot przez jastrych dociskowy. Ewentualne przewiercenie warstwy podkładu spowoduje uszkodzenie membrany bitumicznej ATLAS SMB (Wariant A).

5. Wstępny montaż Narożnika Zewnętrznego 90o ATLAS 100. Wyznaczanie długości Profilu Głównego ATLAS 100

SYSTEM TARASOWY ATLAS wstępny montaż 05

Uwaga! W standardowej ofercie ATLAS dostępne są narożniki zewnętrzne i wewnętrzne o kątach 90o i 135o. Istnieją także możliwości zrobienia narożnika „po łuku”. W tym celu należy skontaktować się z Doradcą Technicznym ATLAS i przekazać odpowiedni szablon.

6. Przycinanie Profilu Głównego ATLAS 100 do pożądanej długości

 SYSTEM TARASOWY ATLAS cięcie profilu 06

Wskazówki wykonawcze: Do cięcia profili należy używać narzędzi, które nie będą powodowały efektu termicznego. Nagły wzrost temperatury może uszkodzić warstwę antykorozyjną, powodując mikrospękania i odspojenia. Dlatego też profil należy ciąć ręcznie lub mechanicznie – specjalną piłą do cięcia aluminium.

7. Montaż Zakończenia ATLAS 100 na Profil Główny

SYSTEM TARASOWY ATLAS montaż zakończenia 05

Wskazówki wykonawcze: Na profil stykający się bezpośrednio ze ścianą należy najpierw nałożyć systemowe zakończenie. Element ten zapewnia nie tylko wymaganą dylatację, ale także ułatwia odprowadzenie wody opadowej, dzięki czemu nie powstają zacieki na elewacji.

8. Aplikacja hydroizolacji WODER DUO, na którą wklejany będzie Profil Główny i narożniki systemu ATLAS 100

SYSTEM TARASOWY ATLAS hydroizolacja 06

Wskazówki wykonawcze: W celu wyrównania powierzchni i właściwego podparcia profili, nanosimy jedną warstwę hydroizolacji. Następnie wklejamy systemowe profile i narożniki.

9. System tarasowy  – osadzanie profili i elementów

SYSTEM TARASOWY ATLAS osadaznie profilu

Wskazówki wykonawcze: Po wtopieniu profili w hydroizolację ATLAS WODER DUO należy sprawdzić, czy wszystkie elementy równo do siebie przylegają. Profile są ustabilizowane po ok. 2-3 godzinach od wtopienia w hydroizolację. Wtedy też można przystąpić
do mechanicznego kotwienia profili i narożników.

10. Łączenie profili i elementów

SYSTEM TARASOWY ATLAS łączenie profili

Wskazówki wykonawcze: Połączenia: Profil Główny – Narożnik oraz Profil Główny – Profil Główny należy wykonać za pomocą systemowych łączników. Połączenia te powinny posiadać przerwę dylatacyjną o szerokości 1-2 mm. Miejsca te od strony posadzki należy uszczelnić masą trwale elastyczną, np. silikonem ATLAS ARTIS.

Uwaga! W miejscach dylatacji powierzchniowych profile należy przeciąć i połączyć w tym miejscu łącznikiem.

11. Nałożenie hydroizolacji Woder DUO w celu wklejenia taśmy ATLAS Hydroband 3G

SYSTEM TARASOWY ATLAS hydroizolacja profili

Wskazówki wykonawcze: Taśmę Atlas Hydroband 3G wklejamy w zaprawę uszczelniającą. Materiał aplikujemy tak, by nie zanieczyścić profili oraz sznura poliuretanowego. W systemach ATLAS sznur dylatacyjny doklejony jest do każdego Profilu Głównego i Narożnika.

12. Aplikacja taśmy ATLAS Hydroband 3G na łączeniu Profil Główny ATLAS 100 – podkład cementowy

SYSTEM TARASOWY ATLAS hydroizolacja taśmą

Wskazówki wykonawcze: Na styku połączenia obróbki aluminiowej z podkładem występują duże naprężenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia zaprawy uszczelniającej. Taśma ATLAS Hydroband 3G wzmacnia w tym miejscu warstwę hydroizolacji ATLAS WODER DUO, zapobiegając pojawieniu się spękań. Taśma powinna być wklejona w odległości
ok. 2 cm od czoła profilu i około 3-4 cm w warstwę podkładu.

13. Aplikacja taśmy ATLAS Hydroband 3G na styku powierzchni balkonu ze ścianą 

SYSTEM TARASOWY ATLAS hydroizolacja taśmą

Wskazówki wykonawcze: Wklejając taśmę izolacyjną ATLAS Hydroband 3G na połączeniu ściany z podkładem, należy zadbać o jej „Omegakształtne” wyprofilowanie – zagłębienie środkowej części taśmy w szczelinę dylatacyjną. Gdy na skutek obciążeń termicznych lub mechanicznych podkład odkształca się, taśma izolacyjna ma możliwość swobodnego przenoszenia ruchów elementów konstrukcji. Zaleca się, aby w miejscu zagłębienia taśma izolacyjna nie była pokryta materiałem uszczelniającym. W miarę możliwości ten element uszczelnienia należy wykonywać z jednego odcinka taśmy.

14. Aplikacja hydroizolacji podpłytkowej

SYSTEM TARASOWY ATLAS hydroizolacja podpłytkowa

Produkt: ATLAS WODER DUO

Właściwości: • Wzmocniony włóknami, dzięki czemu powłoka jest jeszcze bardziej odporna na uszkodzenia wynikające z pracy podłoża oraz obciążeń użytkowych przyklejonej na niej okładziny • Odporny na mróz, promieniowanie UV i starzenie • Paroprzepuszczalny • Posiadający wysoką rzeczywistą przyczepność do podłoża betonowego: ponad 1,0 MPa, przekraczającą wymagania normowe • Odporny na parcie wody pod ciśnieniem – 50 m słupa wody

Wskazówki wykonawcze: Pierwszą warstwę wcieramy pędzlem w odpowiednio zwilżone podłoże – ma to na celu zamknięcie istniejących porów. Drugą warstwę nakładamy po ok. 3 godzinach pacą zębatą 4 lub 6 mm w zależności od pożądanej grubości warstwy. W kolejnym kroku powierzchnię wyrównujemy pacą płaską.

15. Aplikacja kleju odkształcalnego z linii ATLAS Plus

SYSTEM TARASOWY ATLAS klej

Produkt ATLAS Plus ATLAS Plus Mega ATLAS Plus Express
Właściwości  • Odkształcalność S1 • Grubość warstwy: 2–10 mm • Ograniczone pylenie • Uplastyczniona formuła • Bardzo wysoka elastyczność • Wydłużony czas otwarty  • Odkształcalność S1 • Grubość warstwy: 4–20 mm • Idealnie wypełnia przestrzeń pod płytką • Samorozpływny i grubowarstwowy • Wysoce elastyczny • Wydłużony czas otwarty  • Odkształcalność S1 • Grubość warstwy: 2–5 mm • Zalecany do szybkich remontów • Ruch pieszy i spoinowanie po 4h • Bardzo wysoka elastyczność • Wydłużony czas otwarty

Wskazówki wykonawcze: • Należy pamiętać, aby klejem została wypełniona cała przestrzeń podpłytkowa. • Klej ATLAS PLUS Mega posiada właściwości tiksotropowe. Do jego nakładania należy stosować pacę z zębem półokrągłym.

16. Układanie okładziny ceramicznej

SYSTEM TARASOWY ATLAS klejenie płytek

Wskazówki wykonawcze: • Każda dylatacja podkładu powinna być odzwierciedlona w okładzinie. Płytka powinna dochodzić do dylatacji. Przerwę tę należy wypełnić sznurem dylatacyjnym ATLAS, a następnie materiałem trwale elastycznym, np. silikon ATLAS Artis. • Szerokość spoiny zależna jest od długości boku płytki. Powinna wynosić min. 4 mm.

17. Fugowanie i silikonowanie

SYSTEM TARASOWY ATLAS fugowanie płytek

Produkt: • Fuga ATLAS Artis • Silikon ATLAS Artis • Sznur dylatacyjny ATLAS

Właściwości: • Fuga ATLAS Artis – produkt szybkowiążący i wysokoelastyczny • Dzięki zastosowaniu hydrofobowych molekuł zabezpiecza podłoże przed zawilgoceniem – maksymalnie obniżona nasiąkliwość wodą • Domieszki srebra dodatkowo zabezpieczają spoinę przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów

Wskazówki wykonawcze: W każdy profil i narożnik aluminiowy ATLAS wklejony jest już sznur dylatacyjny.  W przestrzeń między ścianę budynku a okładzinę ceramiczną należy także wcisnąć sznur dylatacyjny ATLAS. Średnica sznura dylatacyjnego powinna wynosić 120-140% szerokości szczeliny. Tak przygotowane szczeliny wypełniamy silikonem ATLAS Artis. W trakcie układania silikonu podłoże powinno być suche i nośne.

18. Montaż uchwytów rynnowych przy Profilu Głównym ATLAS 150

SYSTEM TARASOWY ATLAS mocowanie uchwytów rynien

Wskazówki wykonawcze: Przy montażu uchwytów rynnowych należy stosować systemowe wkręty o odpowiedniej długości, by nie przewiercić aluminiowego profilu.

19. Wygląd końcowy z wykorzystaniem aluminiowych systemów okapowych ATLAS 150

SYSTEM TARASOWY ATLAS mocowanie rynien

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj