System okapowy MAPEI STD

0
1782

System okapowy MAPEI STD

System okapowy MAPEI STDSystem okapowy MAPEI STD to profile okapowe wzmocnione z wypustem ograniczającym i zabezpieczającym krawędź płytki, przeznaczony do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów pokrytych płytkami ceramicznymi. System przeznaczony jest do estetycznego wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami ceramicznymi. Umożliwia prawidłowe i skuteczne odprowadzanie wody opadowej z powierzchni, zapobiegając jej zaciekaniu na elewację. Profil okapowy STD Profil 2M wykonany jest z aluminium pokrytego powłoką poliestrową. Jego budowa umożliwia szczelne połączenie z warstwą hydroizolacyjną oraz z posadzką ceramiczną oraz eliminuje problem zjawiska odpadania płytek posadzkowych wzdłuż krawędzi balkonu. Wyprofilowany okapnik odprowadza wodę poza powierzchnię elewacji, zaś specjalny kształt kapinosa wymusza na spływającej wodzie deszczowej opadanie przed licem budynku. Dodatkowa perforacja w profilu umożliwia odprowadzenie nadmiaru wilgoci spod posadzki.
W skład zestawu system okapowy MAPEI STD wchodzi:
– STD PROFIL 2 M
– STD NAROZNIK ZEW. 90
– STD NAROŻNIK WEW. 90
– STD NAROZNIK ZEW. 135
– STD NAROZNIK WEW. 135
– STD/LUX ŁĄCZNIK
– STD/LUX ODBOJNIK L+P

Przekrój profilu STD STD PROFIL

Profilu STD  w widoku i przekrój
System okapowy MAPEI STD naroza
System okapowy MAPEI STD- narożniki wewnętrzne i zewnętrzene

System okapowy MAPEI STD – ZALETY STOSOWANIA

  • Szczelność w strefach krawędziowych
  • Trwałość umożliwiająca wieloletnią eksploatację bez konieczności odnawiania
  • Skuteczność w odprowadzaniu wody z posadzki
  • Wysoka odporność antykorozyjna
  • Odporność na czynniki atmosferyczne
  • Łatwość i szybkość montażu
  • Wysoka estetyka.

System okapowy MAPEI STD – WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Profil okapowy STD Profil 2M oraz produkty uzupełniające, wchodzące w skład zestawu wykonane są z aluminium pokrytego powłoką poliestrową. Grubość powłoki poliestrowej wynosi 70μm. Ciężar profilu STD Profil 2M wynosi 610g/m. Zestawy są dostępne w kolorze szarym (RAL 7037), brązowym (RAL 8019) i grafitowy (RAL 7024).

DANE TECHNICZNE

Kolor: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019) i grafitowy (RAL 7024).
Waga: 610 g/m.

System okapowy MAPEI STD – WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża Podłoże, na którym montowany będzie profil okapowy musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane i wysezonowane. Wzdłuż krawędzi tarasu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 5 mm) tak, aby po montażu profilu jego wierzchnia warstwa tworzyła równa płaszczyznę z wierzchnią warstwą podkładu. Przed ułożeniem profili należy je dokładnie wymierzyć i przyciąć do wymiarów obrabianej krawędzi. Powierzchnię szpachlowaną należy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

ZALECENIA

  • Montaż profili musi być przeprowadzany w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych takich jak: zaprawa uszczelniająca, zaprawa klejąca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały. W celu prawidłowego wykonania prac należy zapoznać się z kartami technicznymi produktów lub skontaktować się z Działem Technicznym MAPEI.
  • Do cięcia profili należy używać piły odpowiedniej do cięcia aluminium (ręcznej lub mechanicznej). Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. Powoduje to uszkodzenie powłoki poliestrowej
  • Nie należy dopuszczać do uszkodzenia powłoki poliestrowej podczas transportu, składania i wykonywania prac montażowych.

Montaż elementów systemu

W przypadku jeśli balkon lub taras nie mają uskoku, należy go wykonać przed przystąpieniem do montażu profili. W tym celu należy zastosować dostarczone z zestawem, listwy montażowe ABS, układając je wzdłuż krawędzi balkonu. Następnie należy przystąpić do wyrównania powierzchni warstwy spadkowej zaprawą wyrównującą dostosowaną do wymagań podłoża i warunków w których będą wykonywane prace( np.: Nivoplan Plus, Adesilex P4 lub inną), do wysokości listwy ABS. Po usunięciu listew ABS należy odczekać do momentu całkowitego utwardzenia się zaprawy.

Montaż  profili

Montaż  profili należy rozpocząć od wstępnego ustawienia narożników i zaznaczenia miejsc mocowania mechanicznego. Po wywierceniu otworów, osadzeniu w nich kołków należy wstępnie zamontować profile narożne w celu wymierzenia odpowiedniej długości profilu prostego STD Profil 2M, uwzględniając przerwy dylatacyjne o szerokości 1-2 mm między profilami. Odbojniki przyścienne STD prawy i STD lewy na styku ze ścianami budynku nie mogą być zamocowane w sposób sztywny i dochodzić do ściany budynku, dlatego należy również w tym miejscu przewidzieć dylatację, min. 5 mm, w celu ochrony elewacji i uniemożliwienia jej degradacji. Po przycięciu profilu prostego STD Profil 2M na odpowiednią, wymierzoną wcześniej długość, założeniu na niego prawego lub lewego odbojnika STD od strony ściany, należy zaznaczyć miejsce mocowania mechanicznego profilu STD Profil 2M oraz w wyznaczonych miejscach wywiercić w podłożu otwory i zamontować w nich kołki. Na powierzchni uskoku wykonanego w podkładzie, wzdłuż krawędzi balkonu/tarasu należy rozprowadzić zaprawę uszczelniającą Mapelastic, Mapelastic Turbo lub Monolastic a następnie ułożyć na niej narożniki oraz profil prosty STD Profil 2M, dbając o ich równe umiejscowienie oraz uwzględniając przerwy dylatacyjne pomiędzy poszczególnymi profilami. Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej należy dokręcić wkręty osadzonych kołków rozporowych.

Połączenia profili

Połączenia profili prostych i narożników wykonać za pomocą łączników STD. Połączenia na styku profili należy dodatkowo uszczelnić
od strony posadzki przy użyciu masy trwale elastycznej np. Mapeflex PU45 FT. Po zamontowaniu wszystkich profili, które zostały przewidziane do wykończenia danej powierzchni, należy przeszpachlować je od góry, jak również fragment płyty tarasu na styku profil-płyta, przy użyciu zaprawy uszczelniającej Mapelastic, Mapelastic Turbo lub Monolastic a następnie wkleić taśmę uszczelniającą Mapeband, która powinna pokryć w sposób ciągły szczelinę powstałą na styku płyta tarasu-profil. Należy pamiętać o tym, że otwory odwadniające znajdujące się w profilach muszą pozostać otwarte (w celu ich ochrony przed zatkaniem, na czas szpachlowania masą uszczelniającą i montażu taśmy można je zabezpieczyć przy użyciu taśmy maskującej, którą należy po wykonanej pracy usunąć). W następnej kolejności należy położyć właściwą zaprawę hydroizolacyjną np. Mapelastic stosując się do zaleceń zawartych w jej karcie technicznej. Na tak wykonanej warstwie hydroizolacji należy ułożyć płytki ceramiczne używając do ich montażu odpowiedniej zaprawy klejącej typu i klasy co najmniej C2 S1 z rodziny klejów Adesilex, Keraflex lub Ultralite. Pomiędzy „noskiem” profilu a płytkami należy zostawić szczelinę o szerokości min. 5 mm a od góry nad otworami odwadniającymi umieścić sznur dylatacyjny.

Szczeliny

Szczeliny pomiędzy płytkami należy wypełnić przy użyciu spoiny elastycznej Ultracolor Plus, zwracając szczególną uwagę na odpowiedni dobór jej szerokości, która uzależniona jest od formatu okładziny, oraz prawidłowy rozkład spoin dylatacyjnych. Przestrzenie pomiędzy profilem a płytkami należy uszczelnić odpowiednim uszczelniaczem elastycznym tj. np. Mapeflex PU45 FT, stosując się do zaleceń zawartych karcie technicznej produktu.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia profili klejem czyścić wodą, a po utwardzeniu odpowiednim środkiem czyszczącym (np. Keranet), niepowodującym niszczenia powłoki lakierniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj