System łazienkowy ATLAS cz. 1

0
1479

System łazienkowy firmy ATLAS

System_łazienkowy_ATLASŁazienka to generalnie pomieszczenie o podwyższonej wilgotności. Ponadto, znajdują się w niej strefy narażone na bezpośredni kontakt z wodą. Łazienka to również pomieszczenie o zwiększonych wymaganiach higienicznych. Ba! – modne staje się tworzenie pokojów kąpielowych, a to sygnał, że w łazience chcemy się czuć komfortowo, ciepło i przytulnie, czyli jak w salonie lub sypialni. Te wszystkie uwarunkowania powodują konieczność zastosowania specjalistycznych materiałów, które sprostają tym wszystkim wyzwaniom.

Z technicznego, higienicznego i użytkowego punktu widzenia łazienka powinna posiadać:
– okładzinę ceramiczną złożoną z płytek i fug, które stworzą wespół nienasiąkliwą powierzchnię, odporną na zabrudzenia, przebarwienia, wykwity i pleśn, łatwą do mycia.
– hydroizolację uniemożliwiającą zalanie pomieszczenia pod spodem oraz namakanie tynków i podkładów podłogowych, czyli warstw położonych bezpośrednio pod okładziną ceramiczną
– rozwiązania umożliwiające kompensację naprężeń, zwłaszcza w przypadku użycia ogrzewania ściennego lub podłogowego, które to mogą prowadzić do odspajania się płytek.

Spełnienie tych oczekiwań zapewnią wyroby ATLAS. Podkład POSTAR 20 zapewni otulinę instalacji grzewczej. Przed wodą ochroni hydroizolacja ATLAS WODER E wraz z elastycznymi akcesoriami uszczelniającymi. Kleje elastyczne np. linii ATLAS PLUS zapobiegną zniszczeniu okładziny z płytek na skutek powstawania naprężeń termicznych. Systemy zawarte w fudze ARTIS pozwolą na długo zachować jej kolorystykę, ochronią ją przed wykwitami i pleśnią. Fuga ARTIS STYLE wraz z mozaiką zapewni łazience oryginalny i nowoczesny wygląd.

System łazienkowy – budowa łazienki z ogrzewaniem podłogowym – krok po krok

1. Formowanie spadku pod natryskiem

System_łazienkowy_ATLASSystem łazienkowy Atlas wymaga by podłoże było pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność oraz odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem podkładu podłogowego ATLAS POSTAR 20 podłoże należy zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową, przygotowaną z POSTARA 20 i EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. W brodziku, w warstwie podkładu podłogowego należy wykonać spadek zapewniający swobodny spływ wody do kratki kanalizacyjnej. Powinien on wynosić 1,0-1,5 %

2. Zatapianie prętów grzewczych

System_łazienkowy_ATLASNależy sprawdzić i zamocować instalację grzewczą. Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej, np. za pomocą ATLAS POSTAR 20). Wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm. Ogrzewanie podłogowe może stanowić również mata grzewcza. Instaluje się ją w ostatnim etapie prac, już po wykonaniu hydroizolacji.

3. Nanoszenie hydroizolacji

System_łazienkowy_ATLASHydroizolacja podpłytkowa ma chronić wylewki i tynki przed zniszczeniem w kontakcie z wodą. Nanosi się ją jako dwie warstwy, pędzlem lub pacą stalową. W pierwszej warstwie należy zatopić akcesoria uszczelniające, stanowiące integralną część powłoki hydroizolacyjnej i zapewniające jej szczelność w miejscach szczególnych. Polecamy zastosowanie łatwej w aplikacji, jednoskładnikowej folii w płynie ATLAS WODER E.

4. Wklejanie taśmy

System_łazienkowy_ATLASWzdłuż krawędzi łączących ścianę z podłogą lub sąsiednią ścianą, a także wzdłuż ewentualnych dylatacji, należy zatopić elastyczne TAŚMY USZCZELNIAJĄCE ATLAS. W tym celu należy wzdłuż tych krawędzi nanieść masę hydroizolacyjną, tak by wtopić w nią siateczki znajdujące się po obu stronach taśmy. Podobnie należy zamocować NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE ATLAS, stanowiące uzupełnienie taśmy w narożnikach pomieszczeń

5. Klejenie kołnierza

System_łazienkowy_ATLASPrzejścia rurek instalacji wodno-kanalizacyjnych przez ścianę i podłogę wymagają dodatkowej ochrony. Ich prawidłowemu uszczelnieniu posłuży zastosowanie elastycznych PIERŚCIENI ŚCIENNYCH i PIERŚCIENI PODŁOGOWYCH ATLAS, które naciąga się na rurki wyprowadzone z przegrody.
Pierścienie te, podobnie jak taśmy, dociska się do świeżo naniesionej masy.

6. Instalacja maty grzewczej

System_łazienkowy_ATLASW przypadku montażu maty grzewczej należy zatopić ją w świeżo naniesionym na podłoże kleju odkształcalnym, podczas wykonywania okładziny z płytek. Do tego celu należy użyć jednego z klejów linii ATLAS PLUS, najlepiej grubowarstwowego PLUS MEGA. Gdy okładzina ma być wykonana z płytek kamiennych, zalecanym klejem jest PLUS MEGA BIAŁY, a gdy stanowi ją gres, należy skorzystać z kleju PROGRES MEGA.

7. Gruntowanie

System_łazienkowy_ATLASŚciany i podłogi w miejscach, gdzie nie nakładano hydroizolacji, trzeba, przed przyklejeniem płytek, zagruntować. W zależności od charakteru podłoża (nasiąkliwe czy nienasiąkliwe; gładkie czy chropowate, itp.) należy zastosować emulsję zmniejszająca chłonność ATLAS UNI-GRUNT lub zwiększający przyczepność ATLAS GRUNTO-PLAST. Do ich nanoszenia używamy wałka lub pędzla.

8. Przyklejanie płytek

System_łazienkowy_ATLASKlejenie to, praktycznie, nanoszenie zaprawy na podłoże za pomocą stalowej pacy. Klej nanosi się jej gładką stroną, a profiluje zębatą. Grubość zębów pacy powinna być tym większa, im grubszą warstwę chcemy uzyskać. Stosując zwykły klej na podłodze, warto nałożyć go również na spodnią część płytki. Pomoże to uzyskać całkowite wypełnienie klejem powierzchni pod płytką. Na podłożach z ogrzewaniem podłogowym należy stosować kleje odkształcalne klasy S1, np. wysokoelastyczny klej ATLAS PLUS.

9. Przyklejanie płytek klejem samorozpływnym

System_łazienkowy_ATLASDo wykonywania okładzin na podłogach warto zastosować grubowarstwowe kleje samorozpływne. Sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy zatapiane jest w nich mata grzewcza lub gdy przyklejane są płytki dużego formatu, czyli o boku długości powyżej 30 cm. Do nakładania kleju na podkład podłogowy należy użyć pacy z zębami półokrągłymi, które ułatwią rozpływanie kleju pod płytką. Idealny do takich zastosowań jest odkształcalny klej ATLAS PLUS MEGA, o szerokim zakresie stosowania: 4-20 mm grubości warstwy.

10. Fugowanie fugą cementową

System_łazienkowy_ATLASPo wyschnięciu kleju można przystąpić do fugowania płytek. Fugę cementową, po zmieszaniu z wodą, należy wprowadzać pomiędzy szczeliny za pomocą pacy gumowej. Nadmiar fugi należy zebrać, prowadząc pacę ukośnie do kierunku wypełnianej szczeliny i mocno ją dociskając. Szczególnie zadbać należy o prawidłowe umycie okładzin po fugowaniu, składające się z dwóch etapów: mycia wstępnego i końcowego. Polecamy niskonasiakliwą FUGĘ ATLAS ARTIS lub brokatową FUGĘ ATLAS ARTIS STYLE. Dzięki zawartości nanocząsteczek srebra, zapewnią one także ochronę antybakteryjną.

11. Fugowanie fugą epoksydową

Fugi epoksydowe, np. ATLAS ARTIS, dostarczane są jako zestaw, złożony z dwóch komponentów: masy (A) i utwardzacza (B). Należy je dokładnie wymieszać, przestrzegając zaleceń podanych na opakowaniu. Masę należy wciskać w szczeliny dokładnie i głęboko, za pomocą pacy gumowej. Resztki fugi pozostałe na powierzchni okładziny trzeba niezwłocznie usunąć (nie później niż po 20 minutach) za pomocą twardej gąbki, nasączonej zimną wodą.

12. Silikonowanie wieńczy system łazienkowy firmy Atlas

System_łazienkowy_ATLASSilikon wyciskać równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły – nie pozostawiając pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu, w ciągu 10-15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą specjalnej szpachelki, zmoczonej w wodnym roztworze np. mydła. Zaleca się, aby spoiny były ukształtowane w sposób umożliwiający swobodne ściekanie wody. Polecamy zastosowanie odpornego na grzyby i pleśnie Silikonu Sanitarnego ATLAS ARTIS.

Tak wygląda cały proces by system łazienkowy firmy Atlas był skuteczny i trwały.

Elementy składające się na system  łazienkowy w części 2.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!