STYRLEP-W 240

0
620

STYRLEP-W 240

STYRLEP-W 240STYRLEP-W 240 KREISEL Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na wełnie mineralnej oraz do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemach ociepleń.

Parametry

STYRLEP-W 240 wchodzi w skład systemów ociepleń TURBO-W, TURBO-WSA, TURBO-WSO, TURBO-WSISI, TURBO-WSO PROTECT marki KREISEL

Cechy produktu

 • Paroprzepuszczalny
 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna
 • Wysoka porowatość
 • Zawiera mikrowłókna
 • Łatwa w obróbce

Skład

 • Cement portlandzki
 • Polimery
 • Mikrowłókna
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Do przyklejania wełny mineralnej przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia podłoży. Do wykonywania warstwy zbrojonej po minimum 3 dniach od przyklejenia wełny.

Przygotowanie podłoża pod STYRLEP-W 240

 • Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane.
 • W przypadku wykonywania warstwy zbrojonej powierzchnię płyty wstępnie przeszpachlować.

Rodzaje podłoża

 • Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: zagruntować dwukrotnie GRUNTOLITEM -W 301
 • Bloczki silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty z wełny mineralnej: Stosować bezpośredni

Przygotowanie produktu STYRLEP-W 240

 • Suchą mieszankę zarobić z wodą w proporcji 6,5l na 25kg zaprawy. Wsypywać stopniowo do pojemnika z wodą, mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia STYRLEP-W 240

 • Wykonywanie warstwy zbrojonej: wstępnie płyty przeszpachlować cienką warstwą kleju mocno dociskając pacę, następnie zaprawę nałożyć na powierzchnię płyty z wełny mineralnej, przeciągnąć pacą zębatą, przyłożyć pas siatki zbrojącej i równo zaszpachlować do całkowitego jej pokrycia.
 • Pasy siatki zbrojącej powinny być układane z zakładem ok. 10cm. Warstwa zbrojona pojedynczą siatką powinna mić grubość 3-5mm.
 • Przyklejanie płyt z wełny: zaprawę nanieść równomiernie na powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej (metoda płaszczyznowa) lub też nanieść pasmo zaprawy (pryzmę) wzdłuż krawędzi oraz 3-6 placków (metoda pasmowo-punktowa).
 • Płyty lamelowe kleić tylko metodą płaszczyznową.
 • Płytę z zaprawą przykleić do podłoża i dokładnie zlicować z sąsiednimi płytami

Uwagi wykonawcze

 • W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się stosowanie osłon.
 • Dalsze prace można rozpocząć minimum po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej lub przyklejenia płyt izolacyjnych
 • Płyty izolacyjne wymagają dodatkowego mocowania odpowiednimi kołkami

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Parametry techniczne

 • Zużycie ok. 5-6 kg/m²
 • Przyczepność do betonu ≥ 0,3 MPa
 • Przyczepność do wełny mineralnej ≥ 0,08 MP

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Klasyfikacja
ogniowa

ETA – Ocena
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ