STIUK WAPIENNY

0
1458

MAGNAT STYLE STIUK WAPIENNY – DEKORACYJNA FARBA STRUKTURALNA

STIUK WAPIENNYStiuk Wapienny MAGNAT Style to cienkowarstwowa masa dekoracyjna, oparta na bazie wapna gaszonego i mączki marmurowej, przeznaczona do zdobienia ścian wewnętrznych. Doskonale odwzorowuje szlifowany kamień o charakterystycznych trzech rodzajach wykończenia powierzchni: satynowym (naturalny), błyszczącym (polerowany) oraz intensywnie błyszczącym (polerowany i woskowany). Produkt posiada porowatą strukturę – zapewnia oddychanie podłoża, jest odporny na działanie bakterii i grzybów, dlatego może być stosowany w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Stiuk Wapienny dodatkowo zabezpieczony powierzchniowo uzyskuje zwiększoną odporność na zabrudzenia (z wyjątkiem tłuszczów) i okresowe działanie wody.

 • efekt szlifowanego kamienia
 • trzy rodzaje wykończenia powierzchni satynowy (naturalny), błyszczący (polerowany), intensywnie błyszczący (polerowany i woskowany),
 • trwałe wykończenie powłoki
 • zapewnia „oddychanie” ścian
 • odporny na zmywanie

ZASTOSOWANIE MAGNAT STIUK WAPIENNY

Gładkie podłoża cementowe, cementowo wapienne, płyty gipsowo­kartonowe, tynki gipsowe i powierznie pokryte gładziami wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU  MAGNAT STIUK WAPIENNY

 • Gęstość objętościowa 1,6 g/cm³
 • Czas schnięcia warstwy ok. 6h
 • Temperatura stosowania i podłoża od +5ºC do +25ºC

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20ºC i wilgotności względnej powietrza 55%.

SPOSÓB STOSOWANIA MAGNAT STIUK WAPIENNY

Przygotowanie podłoża

 • powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń;
 • świeże tynki cementowo­wapienne sezonować 3­4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie; pomalować ACRYL­PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL­PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku; pomalować ACRYL­PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL­PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do wyschnięcia; zagruntować Farbą Podkładową MAGNAT Style
 • podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYL­PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL­PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • surowe powierzchnie, gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo­kartonowych tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu dokładnie odpylić ( tak, aby po potarciu dłonią nie zostawał biały pył) i pomalować  Farbą Podkładową MAGNAT Style;
 • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
 • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL­PUTZ®ST10 Start i zagruntować Farbą Podkładową MAGNAT Style;
 • plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki­Plamy

Przygotowanie wyrobu

 • masę zabarwić Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg dostępnych receptur
 • w przypadku barwienia na inny kolor należy pamiętać, że ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 10% objętości wyrobu ze względu na kształt opakowania zaleca się użycie mieszadła o małej średnicy celem dokładnego wymieszania
 • kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym
 • jeśli istnieje potrzeba zarobienia większej ilości produktu ­ przygotować masę w oddzielnym pojemniku, po czym wymieszać z masą zarobioną wcześniej

Aplikacja

 • nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +30°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%
 • nakładać na podłoże odpowiednio wcześniej pomalowane Farbą Podkładową MAGNAT Style
 • masę nakładamy w 2­3 warstwach
 • grubość każdej z trzech warstw nie powinna przekroczyć 1mm
 • do właściwych prac można przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej. Warstwę stiuku nakładamy cienko w różnych kierunkach. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając lekko po powierzchni czystą krawędzią pacy.Tak wypełniamy kolejne fragmenty ścian. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6 godz.
 • po wyschnięciu 1 warstwy w podobny sposób niewielkimi fragmentami nakładamy 2 warstwę. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając lekko po powierzchni czystą krawędzią pacy.
 • w celu uzyskania większej można nałożyć 3 warstę stiuku po ok. 6 godz. od nałożenia 2 warstwy
 • po 15 minutach od nałożenia ostatniej warstwy (2 lub 3) krawędzią pacy wygładzamy całą powierzchnię ­ uzyskujemy efekt polerowany. Nie używać nadmiernie siły.
 • po 6 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy (2 lub 3), w celu dodatkowego zabezpieczenia i podkreślenia efektu, za pomocą pacy weneckiej nakładamy cienko 1 lub 2 warstwy Wosku MAGNAT Style i polerujemy miękką szmatką lub krawędzią pacy weneckiej ­ efekt intensywnie błyszczący; wosk zapewnia dodatkową ochronę przed zabrudzeniami

Informacje dodatkowe

 • powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 14 dniach od zakończenia prac malarskich
 • w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
 • właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby
 • dokładnie wymieszać – mechanicznie w taki sposób, aby nie pozostawić resztek pigmentu na ściankach opakowania;
 • nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi;
 • nie wycierać resztek materiału o krawędzie opakowania – przyczynia się to do wysychania i kruszenia materiału, co w efekcie skutkuje uszkodzeniem dekoracji na ścianie.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

5kg

WYDAJNOŚĆ

do 2 m²/kg przy trzech warstwach

KOLORYSTYKA

biały (oryginał, niebarwiony);
15 standardowych kolorów po zabarwieniu Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style,
masę można barwić na inne kolory z dodatkiem pigmentu do 10% objętości opakowania.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5ºC do +25ºC. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu.

BEZPIECZEŃSTWO: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!