SOUDAFROST CFA

0
466

SOUDAFROST CFA

SOUDAFROST CFASOUDAFROST CFA Soudal Mrozoodporny superplastyfikator przyspieszający wiązanie betonu. Obniża temperaturę zamarzania zaprawy do -10°C a ponadto redukuje ilość wody zarobowej o ponad 20% i przyspiesza utwardzanie betonu do niezbędnej wytrzymałości wczesnej 5MPa. Poprawia urabialność świeżego betonu i jednocześnie przyspiesza reakcję uwodnienia składników mieszanki (hydratacja). Zastępuje wapno. Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji zbrojenia i innych elementów metalowych.

Zastosowanie

  • Jako superplastyfikator umożliwiający betonowanie w warunkach zimowych dzięki obniżeniu temperatury zamarzania zaprawy do -10°C
  • Przyspieszenie osiągnięcia wytrzymałości wczesnej 5MPa również wzrost początkowej siły wiązania po 1 dniu o 50% i końcowej siły wiązania o 20%
  • Zapobiega powstawaniu plam i wykwitów na klinkierze i cegłach
  • Zwiększenie odporności na wilgoć, wodę, różnice temperatur oraz działanie soli drogowej

Dane Techniczne 

Konsystencja: Ciemno brązowa ciecz
Wydajność: Optymalnie: 1,4–2,7% = 1,2-2,3L /100kg cementu
Gęstość: 1,21 ± 0,03 kg/L
Odczyn pH 6,5 ± 1,0
Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie (Cl-)

Sposób użycia:

  • Soudafrost CFA należy dokładnie wymieszać z wodą zarobową a następnie dodać do suchej mieszanki. Minimalna temperatura mieszanki betonowej przed nałożeniem musi być wyższa niż +5°C
  • W przypadku pracy w niskich temperaturach możliwe jest podgrzanie mieszanki celu łatwiejszego użycia. Należy pamiętać że żaden ze składników nie może być zmrożony
  • Optymalna temperatura pracy to -10°C do +25°C
  • Świeże betonowe powierzchnie na wolnym powietrzu muszą być zabezpieczone za pomocą odpowiednich materiałów izolacyjnych do czasu osiągnięcia przez beton wymaganej temperatury minimalnej lub do czasu gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej +5°C. Możliwe jest ogrzewanie otoczenia. Na ogół trwa to ok. 1-3 dni
  • Należy pamiętać, że cienkie aplikacje są bardziej wrażliwe na działanie temperatur ujemnych
  • Do osiągnięcia lepszego efektu zastosowania domieszki warto używać cementu z wyższą temperaturą hydratacji (cement portlandzki w wyższym stopniu jakości), przez zwiększenie zawartości cementu lub obniżając stosunek wody cement

Przechowywanie

SOUDAFROST CFA Soudal można przechowywać w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym również i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 30°C.

Zalecenia BHP

Stosując pplastyfikator prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ