Soudafoam Low Expansion -10°C

0
494

Soudafoam Low Expansion -10°C

Soudafoam Low Expansion -10°CSoudafoam Low Expansion -10°C Soudal niskorozprężna pistoletowa piana montażowo-uszczelniająca o znakomitej izolacyjności termicznej podobnie i akustycznej, potwierdzonej badaniami i.f.t. Rosenheim. Szczególnie przydatna przy montażu wielkogabarytowej stolarki budowlanej. Specjalna formuła „zimowa” umożliwia zatem pracę w niskich temperaturach do -10°C.

Właściwości 

 • Najwyższa izolacyjność termiczna i akustyczna (do -58dB)
 • Krótki czas tworzenia naskórka i utwardzania
 • Doskonała przyczepność do wielu podłoży budowlanych do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, polistyrenu, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp.

Zastosowanie

 • Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, szczególnie z cienko-ściennych profili PCV także aluminium
 • osadzanie i uszczelnianie parapetów, rolet, stopni schodów itp.
 • wypełnianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania podobnie i wodno-kanalizacyjnej
 • wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych i elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych
 • izolacja termiczna i akustyczna podłóg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych
 • wypełnianie szczelin w złączach ściennych i stropowych

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

Dane techniczne

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
Konsystencja: Stabilna pianka (po utwardzeniu)
System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Czas cięcia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20°C/65 % RH.)
Wydajność: Do 45l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia)
Gęstość względna: Ok. 20 kg/m3 (pianka utwardzona)
Odporność termiczna: Od – 40°C do + 100°C (pianka utwardzona)
Temperatura aplikacji: Od -10°C do +35°C
Termoizolacyjność: λ – 0,035 W/m*K (MPA BAU Hannover)
Izolacyjność akustyczna: RST,w = 58 dB (i.f.t. Rosenheim)
Nasiąkliwość wodą: < 1 kg/m2 (PN-EN 1609:2013)
Wodoszczelność: Klasa 9A (PN-EN 12208:2001)
Przepuszczalność powietrza (a): < 0,1 (m³/h*m), klasa 4 (PN-EN 1026:2001)
Zmiany wymiarów liniowych (grubość): < 3% po 7 dniach (FEICA TM 1004:2012)
Naprężenia ściskające (10%): >15 kPa (PN-EN 826:2013)
Wytrzymałość na ścinanie: > 30 kPa (PN-EN 12090: 2013)
Wytrzymałość na rozciąganie: > 50 kPa (PN-EN 1607:2013)
W wysokich temperaturach czas utwardzania w przekroju skraca się, w niskich temperaturach wydłuża

Sposób użycia

 • podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu ponadto i luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa itp.),
 • bezpośrednio przed nałożeniem pianki należy podłoże obficie zwilżyć wodą (tylko w temperaturach > 0°C),
 • przy osadzaniu ościeżnic i ram okiennych używać poprzeczek rozpierających, które można usunąć dopiero po zupełnym utwardzeniu pianki,
 • zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeżnice i powierzchnie do nich przylegające,
 • bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy energicznie wstrząsnąć puszką około 30 razy,
 • ościeżnicę drzwiową lub okienną zamocować mechanicznie i usztywnić równocześnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeżnice i powierzchnie do nich przylegające np. za pomocą folii malarskiej i taśmy maskującej,
 • nakręcić puszkę na pistolet i wyregulować dyszę dozującą,
 • przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od dołu do góry jedynie w części objętości szczeliny (do 70%) – pianka zwiększa swą objętość w czasie utwardzania,
 • warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem, zatem większe szczeliny należy wypełniać stopniowo warstwami,
 • następną warstwę nakładać dopiero po utwardzeniu poprzedniej i oczywiście zwilżeniu jej wodą (tylko w temperaturach > 0°C),
 • po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy usztywniające, obciąć ostrym nożem nadmiar pianki i co więcej zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.
 • świeże zabrudzenia podobnie narzędzia czyścić płynem czyszczącym do pianki poliuretanowej Soudal podobnie też ściereczkami SWIPEX,
 • utwardzoną piankę usuwać tylko mechanicznie lub przy pomocy preparatu PU REMOVER.

UWAGA! Pozostawienie niezabezpieczonej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych.

Przechowywanie

Soudafoam Low Expansion -10°C Soudal może być przechowana 18 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym również i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Zalecenia BHP

Przy aplikacji Soudafoam Low Expansion -10°C przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

 • nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż również etykietę,
 • stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
 • w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze a ponadto zapewnić warunki do odpoczynku,
 • chronić przed dziećmi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu Soudafoam Low Expansion -10°C, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ