Soudafoam Classic Click & Fix

0
527

Soudafoam Classic Click & Fix

Soudafoam Classic Click & FixSoudafoam Classic Click & Fix Soudal Pianka poliuretanowa o niskiej rozprężalności, ponadto krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych: cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp. Charakteryzuje się również bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną, wysoką wydajnością i stabilnością wymiarów. Opatentowane bagnetowe złącze CLICK zapewnia błyskawiczne i pewne mocowanie puszki w teflonowym gnieździe pistoletu już po przekręceniu o ¼ obrotu.

Właściwości

 • Doskonała przyczepność do podłoży budowlanych m.in. do muru, cegły, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp.
 • Dobra izolacyjność termiczna i akustyczna
 • Wysoka wydajność i stabilność wymiarów
 • Krótki czas utwardzania
 • Błyskawiczne i pewne mocowanie bagnetowe puszki w teflonowym gnieździe pistoletu po przekręceniu o ¼ obrotu
 • Gaz spieniający nieszkodliwy dla środowiska naturalnego

Zastosowanie

 • Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych podobnie i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów itp.
 • Wypełnianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej
 • Wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych, elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych
 • Izolacja termiczna i akustyczna podłóg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych
 • Wypełnianie szczelin w złączach ściennych i stropowych

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

Dane techniczne

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
Konsystencja: Stabilna pianka (po utwardzeniu)
System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Czas cięcia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20°C /65 % RH.)
Wydajność: Do 60l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia)
Gęstość względna: Ok. 19 kg/m3 (pianka utwardzona)
Odporność termiczna: Od – 40°C do + 100°C (pianka utwardzona)
Temperatura aplikacji: Od +5°C do +35°C
Termoizolacyjność: λ – 0,035 W/m*K (MPA BAU Hannover)
Izolacyjność akustyczna: RST,w = 58 dB (i.f.t. Rosenheim)
Nasiąkliwość wodą: < 1 kg/m2 (PN-EN 1609:2013)
Wodoszczelność: Klasa 9A (PN-EN 12208:2001)
Przepuszczalność powietrza (a): 0,011 (m³/h*m), klasa 4 (PN-EN 1026:2001)
Zmiany wymiarów liniowych (grubość): < 2 % po 7 dniach (FEICA TM 1004:2012) Naprężenia ściskające (10%): > kPa (PN-EN 826:2013)
Wytrzymałość na ścinanie: > 30 kPa (PN-EN 12090: 2013)
Wytrzymałość na rozciąganie: > 50 kPa (PN-EN 1607:2013)
W wysokich temperaturach czas utwardzania w przekroju skraca się, w niskich temperaturach wydłuża

Sposób użycia

 • podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu ponadto i luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa itp.),
 • bezpośrednio przed nałożeniem pianki podłoże obficie zwilżyć wodą,
 • puszka Soudafoam Classic Click & Fix powinna mieć temperaturę pokojową,
 • bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy energicznie wstrząsnąć puszką około 30 razy,
 • nakręcić puszkę na pistolet i wyregulować dyszę dozującą,
 • przestrzeń roboczą wypełniać od dołu powolnym, jednostajnym ruchem, zapełniając ją tylko częściowo i dodatkowo pozostawiając miejsce na rozprężającą się piankę,
 • warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem, zatem większe szczeliny należy wypełniać stopniowo warstwami,
 • następną warstwę nakładać dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu jej wodą,
 • po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy usztywniające, obciąć ostrym nożem nadmiar pianki i co więcej  zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.
 • świeże zabrudzenia i narzędzia czyścić płynem czyszczącym do pianki poliuretanowej Soudal lub ściereczkami SWIPEX,
 • utwardzoną piankę usuwać tylko mechanicznie lub przy pomocy preparatu PU REMOVER.

Zalecenia

 • Pozostawienie niezabezpieczonej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych.
 • Pistolet z prawidłowo zamocowaną puszką i zakręconą śrubą dozującą może być przechowywany nawet przez kilka tygodni bez ryzyka zablokowania zaworu. Ale przed każdą dłuższą przerwą w pracy zalecamy demontaż zestawu i dokładne czyszczenie pistoletu aplikacyjnego oraz gwintu i zaworu puszki.
 • Zawór DuravalveTM jest odporny na wpływ chemikaliów i niewrażliwy na przechowywanie a co więcej przewożenie w pozycji poziomej. Jednak ze względów bezpieczeństwa (opakowanie pod ciśnieniem) wszystkie opakowania zbiorcze zalecamy składować i transportować w pozycji pionowej.

Przechowywanie

Soudafoam Classic Click & Fix Soudal można przechowywać 24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i oczywiście suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Zalecenia BHP

Przy aplikacji Soudafoam Classic Click & Fix przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

 • nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę,
 • stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
 • w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze a ponadto zapewnić warunki do odpoczynku,
 • chronić przed dziećmi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Karta
techniczna

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ