Śnieżka

0
1474

Śnieżka

Śnieżka – jesteśmy jednym z liderów rynku farb i lakierów w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyną spółką w branży kontrolowaną przez polski kapitał. Nasz ześnieżka linia produkcyjnaspół w całej Grupie Kapitałowej tworzy około 1000 osób. Stawiamy na innowacyjność i jesteśmy organizacją o jasno zdefiniowanym systemie wartości. W kontaktach z otoczeniem kluczowe są dla nas lojalność, rzetelność i partnerstwo. Podobnymi zasadami kierujemy się w relacjach z naszymi pracownikami, którym oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i duże możliwości rozwoju zawodowego. Wierzymy, że człowiek najszybciej i najefektowniej uczy się w pracy podejmując nowe wyzwania. Dlatego w Śnieżce duży nacisk kładziemy na rozwój pracowników. Odbywa się to poprzez zapewnienie im dużej swobody w podejmowaniu samodzielnych decyzji, a także udział w licznych projektach dających możliwość wymiany doświadczeń.

 O Spółce

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym  z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. Tak wysoką pozycję rynkową firma osiągnęła w przeciągu zaledwie 20 lat – początki Firmy sięgają bowiem roku 1984. Zakład zatrudniał wtedy – łącznie z właścicielami – od kilku do kilkunastu osób. Dziś Śnieżka to nowoczesny zakład zatrudniający w całej Grupie Kapitałowej około 1000 osób i wytwarzający rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

Strategia

Długoterminowa strategia rozwoju Śnieżki zakłada uzyskanie wiodącej pozycji na rynku farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. W tym celu Spółka planuje dalsze działania prowadzące do umacniania osiągniętej na głównych rynkach pozycji, ekspansję  na nowe rynki oraz zaistnienie i rozwój w nowych segmentach rynkowych. Grupa Kapitałowa zamierza kontynuować prace prowadzące do polepszenia jakości swoich wyrobów korzystając z innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzać ofertę produktową zgodnie z potrzebami klientów i trendami rynkowymi.

Grupa Kapitałowa systematycznie prowadzi działania mające na celu zapewnienie  swoim Klientom produktów o wysokiej jakości, przy uwzględnieniu zmieniających się waśnieżka laboratoriumrunków rynkowych oraz preferencji konsumentów. Działania te polegają m. in. na zwiększeniu możliwości produkcyjnych Grupy Kapitałowej, a także wprowadzeniu innowacji produktowych do wybranych wyrobów.

Plany

Plany na kolejne lata zakładają kontynuację wcześniej podjętych działań. W zakresie  pozyskiwania nowych rynków  zbytu strategia Grupy Kapitałowej zakłada sukcesywne wprowadzanie jej produktów  do kanałów dystrybucji na nowych obszarach geograficznych. Aktualnie Spółka dominująca eksportuje swoje wyroby przede wszystkim do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Litwa, Słowacja, Rumunia, Łotwa). Trzeba podkreślić znaczny potencjał ludnościowy i ekonomiczny tych rynków oraz znaczące potrzeby inwestycyjne, w szczególności związane z rozwojem infrastruktury. Spółka prognozuje dalszy wzrost udziałów w dotychczasowych rynkach.

Udział Śnieżki w krajowym rynku farb i lakierów szacowany jest na ok. 15-16%. Najmocniejszą pozycję Spółka posiada w segmencie wyrobów emulsyjnych, gdzie z największym konkurentem PPG Deco Polska zajmuje pozycję lidera.
Największe przedsiębiorstwa branży (poza Śnieżką) kontrolowane są przez zagranicznych inwestorów branżowych. Aktualnie Śnieżka jest jedyną spółką z branży, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Silną pozycję marka Śnieżka posiada także na rynkach Ukrainy i Białorusi. Tam napotyka konkurencję tych samych producentów farb i lakierów z Europy Zachodniej, którzy również prowadzą własną politykę ekspansji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ