ŚNIEŻKA GRUNT

0
1918

ŚNIEŻKA GRUNT LATEKSOWA EMULSJA PODKŁADOWA DO WNĘTRZ

ŚNIEŻKA GRUNTŚnieżka GRUNT jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy lateksowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Dzięki specjalnym dodatkom nakłada się grubą warstwą i niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża. Wnika w podłoże poprawiając przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie. Stosowanie Śnieżki GRUNT znacznie obniża koszt malowania, gdyż do uzyskania oczekiwanego efektu zwykle wystarcza jedna warstwa farby podkładowej i jedna nawierzchniowej. Szczególnie polecana jest do pierwszego malowania płyt gipsowo­kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze. Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowo­wapienne, drewno i materiały drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Przeznaczona jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do podkładowego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo­wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo­kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a także tapet z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU ŚNIEŻKA GRUNT

Połysk wg PN EN 13300 głęboki mat
Lepkość Brookfielda RVT . 20°C, min [mPas] 5000
Odporność na szorowanie:
Wg PN EN 13300 klasa 4
Wg PN-C-81914:2002 rodzaj II
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej [h] 3

SPOSÓB STOSOWANIA ŚNIEŻKA GRUNT

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń.
 • Świeże tynki cementowo­wapienne sezonować 3­4 tygodnie, gipsowe 2­3 tygodnie.
 • Suche spoiny płyt gipsowo­kartonowych przeszlifować papierem ściernym lub siatką i odpylić.
 • Stare, źle przylegające do podłoża powłoki z farb emulsyjnych usunąć, a jeśli mocno się trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
 • Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL­PUTZ®. Właściwie zagruntowane podłoże powinno yć matowe.
 • Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL­PUTZ® LT22 LIGHT, a w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL­PUTZ® ST10 START.

Przygotowanie wyrobu

 • Możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu.
 • Farbę dokładnie wymieszać.
 • Zaleca się nie rozcieńczać w przypadku malowania pędzlem lub wałkiem.
 • Nie dodawać do farby bieli tytanowej, wapna lub kredy.

Malowanie

 • Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C.
 • Nakładać jedną warstwę farby.
 • Farby nawierzchniowe nakładać po 2 ­ 4 h.
 • Malowanie natryskiem hydrodynamicznym, należy dobrać lepkość roboczą przez dodatek wody 5 ­ 10%.
 • Narzędzia malarskie po zakończeniu pracy umyć w wodzie.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

 PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA PARAMETRY MALOWANIA
lepkość farby dodatek rozcieńczalnika średnica dyszy pistoletu ciśnienie natrysku zalecana ilość warstw
[s] [%] [mm] [MPa]
Pędzel, wałek postać handlowa 1
Natrysk pneumatyczny nie stosuje się
Natrysk hydrodynamiczny* postać handlowa do 10% wody 0,43÷0,66 20÷21 1

* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

2,5L, 3L, 5L, 10L, 12L, 15L

WYDAJNOŚĆ

do 9 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5­chloro­2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [nr WE 247­500­7] i 2­metylo­2H izotiazol­ 3­onu [nr WE 220­239­6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj