ŚNIEŻKA ACRYLPUTZ FX23

0
2308

ŚNIEŻKA ACRYL­PUTZ FX23 FLEX MASA NAPRAWCZA ELASTYCZNA Z ZAWARTOŚCIĄ WŁÓKNA SZKLANEGO

ŚNIEŻKA ACRYLPUTZ FX 23

ŚNIEŻKA ACRYL­PUTZ FX23 FLEX to gotowa do użycia elastyczna masa naprawcza z dodatkiem włókna szklanego znajdująca zastosowanie przy wszelkich pracach naprawczych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ze względu na wysoką i stałą elastyczność można ją stosować na pęknięcia o szerokości do 5 mm bez konieczności stosowania taśm zbrojeniowych. Masa po wyschnięciu pozostawia transparentną powłokę z widocznymi włóknami, którą można pokryć gładziami/masami szpachlowymi ACRYL­PUTZ w zależności od rodzaju i przeznaczenia podłoża

ZASTOSOWANIE

ŚNIEŻKA ACRYL­PUTZ FX23 przeznaczona jest do powierzchni betonowych, gipsowych, cementowo­wapiennych, drewnopochodnych i płytach gipsowo-­kartonowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Gęstość objętościowa ok. 1,32 g/cm³
 • Przyczepność ≥ 0,5MPa
 • Temperatura stosowania i podłoża od +10ºC do +30ºCGęstość objętościowa ok. 1,8 g/cm³

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA pod ŚNIEŻKA ACRYL­PUTZ FX23

 • Podłoże przeznaczone do obróbki powinno być mocno związane, suche, pozbawione zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku i pyłu
 • W celu wzmocnienia podłoża zaleca się przed szpachlowaniem zastosować ACRYL­PUTZ® GP41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL­PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY w zależności od stopnia chłonności podłoża
 • Płyty gipsowo­-kartonowe zamocować na ścianie lub suficie zgodnie z zasadami ich montażu

Przygotowanie wyrobu ŚNIEŻKA ACRYL­PUTZ FX23

 • Gotowa do użycia masa szpachlowa

Nakładanie

 • Nakładać za pomocą szpachelki, pacy ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych (jednorazowo warstwy o grubości do 3 mm), dociskając tak, aby masa dokładnie wypełniła pęknięcie oraz dobrze przywarła do jego boków
 • W celu uzyskania gładszej struktury zaleca się nałożoną warstwę wygładzić szpachelką zwilżoną wodą.
 • Po całkowitym wyschnięciu uzyskaną powłokę zaleca się pokryć właściwą dla danego podłoża masą szpachlową ACRYL­PUTZ®, celem uzyskania idealnej gładkości powierzchni przeznaczonej pod malowanie.
 • W przypadku zastosowania szpachli na zewnątrz, wyschniętą powłokę należy pokryć wyrobem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.
 • Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +10ºC
 • Czas schnięcia w temp. +20ºC i wilgotności powietrza 65% ­ (grubość 1 mm) około 4 godziny, pełne wyschnięcie następuje do 24 godzin.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY
NAKŁADANIA
PARAMETRY NAKŁADANIA
grubość jednej warstwy zalecana ilość warstw zależności od ubytku
szpachelka metalowa do 3mm 1

OKRES PRZYDATNOŚCI
12 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA
0,5kg, 1,4kg
WYDAJNOŚĆ
Około 1,3kg/m² przy grubości warstwy 1 mm.
KOLORYSTYKA
transparentna

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metyol-2H -izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1), tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1 H, 3H)-dion. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj