SISITYNK 040

0
1630

SISITYNK 040
Tynk silikatowo-silikonowy

Parametry

SISITYNK 040SISITYNK 040 gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji emulsji silikonowej.
Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz. Wchodzi w skład systemów ociepleń TURBO-SISI i TURBO-WSISI marki KREISEL
Po wyschnięciu tworzy hydrofobową, odporną na porastanie, elastyczną i trwałą wyprawę tynkarską Można nakładać natryskowo

Cechy produktu

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Hydrofobowy
 • Paroprzepuszczalny
 • Odporny na agresję biologiczną Krystaliczne wiązanie z podłożem
 • Elastyczny
 • Odporny na brud
 • Odporny na naprężenia termiczne

Skład

 • Wodne szkło potasowe
 • Dyspersja emulsji silikonowej
 • Pigmenty, biel tytanowa
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
 • Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie podłoża pod SISITYNK 040

 • Minimum 24 godziny przed nałożeniem tynku każde podłoże zagruntować środkiem TYNKOLIT-SISI 333 lub TYNKOLIT-U 340
 • Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • Podłoża bardzo nasiąkliwe, pylące przed naniesieniem TYNKOLIT-u SISI 333 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301

Rodzaje podłoża

 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Tynk cementowo-wapienny: zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Tynk gipsowy: zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Płyty gipsowo-kartonowe: zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340
 • Betony, żelbety: zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340

Przygotowanie produktu SISITYNK 040

 • Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
  Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Sposób użycia SISITYNK 040

 • Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i bezpośrednio po nałożeniu fakturować pacą z tworzywa sztucznego.
 • W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
 • Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach
 • W celu wyrównania barwy i struktury tynków zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części.

Uwagi wykonawcze

 • Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.
 • Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej.
 • Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń.
 • Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski.
 • W przypadku systemów ocieplania ścian, przy układaniu tynku na dużych powierzchniach elewacji, zaleca się stosowanie barw o współczynniku jasności (odbicia rozproszonego) nie mniejszym niż 25%. Wartości tego współczynnika podane są we wzorniku barw tynków i farb firmy KREISEL.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

 • Orientacyjne zużycie
  drapany
  1,5mm – ok. 1,7kg/m2;
  2,0mm – ok. 2,4kg/m2;
  3,0mm – ok. 3,7kg/m2;
  baranek
  1,0mm – ok. 1,6kg/m2;
  1,5mm – ok. 2,4kg/m2;
  2,0mm – ok. 3,4kg/m2;
  3,0mm – ok. 5,0kg/ m2;
 • ziarno 0,5mm – od 1,0kg/m2 (w zależności od rodzaju struktury, grubości warstwy)
 • Uziarnienie 0,5mm; 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm lub 3,0mm
 • Czas wysychania od 12 do 48 godzin

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Klasyfikacja
ogniowa

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Europejska Aprobata
Techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj