Safeboard Spachtel

0
549

Safeboard Spachtel

Safeboard SpachtelSafeboard Spachtel Knauf Masa szpachlowa to materiał w postaci proszku na bazie specjalnego gipsu, ulepszany tworzywem sztucznym, dostosowany do swoich zastosowań poprzez specjalne dodatki. Masa szpachlowa Safeboard dodatkowo posiada właściwości chroniące przed promieniowaniem i w celu zapewnienia rozpoznawalności zabarwiona na żółtawy kolor. Masa szpachlowa do spoin typ 4B zgodna z normą EN 13963.

Właściwości

  • ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim
  • niewielki skurcz podczas wysychania
  • proszek gotowy do rozrobienia
  • gładka konsystencja gęstej śmietany
  • dobra przyczepność
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • łatwe czyszczenie narzędzi i pojemników

Zastosowanie

Knauf Safeboard to masa szpachlowa przeznaczona specjalnie do ręcznego szpachlowania spoin płyt chroniących przed promieniowaniem Knauf Safeboard bez stosowania taśmy zbrojącej do zapewnienia ochrony przed promieniowaniem.

Sposób wykonania

Wskazówki bezpieczeństwa

W trakcie zarabiania i szlifowania zawsze należy używać maskę przeciwpyłową.

Podłoże

Płyty Safeboard muszą być suche, czyste, w obszarze spoin wolne od pyłu. Krawędzie cięte należy zagruntować. Spoiny dokładnie wypełnić przy użyciu masy szpachlowej Knauf Safeboard.

Zarabianie

Masę szpachlową Knauf Safeboard należy wsypywać do czystej, zimnej wody aż pod linię wody (maks. 5 kg w ok 2 l wody) aż do osiągnięcia konsystencji gęstej śmietany.

Obróbka

Z reguły płyty szpachluje się w dwóch etapach w zależności od pożądanej klasy jakości powierzchni. W pierwszym etapie spoiny należy całkowicie wypełnić masą szpachlową Knauf Safeboard Spachtel. W drugim etapie należy wykonać przy użyciu masy szpachlowej Knauf Uniflott płaskie przejście do powierzchni płyt za pomocą pacy metalowej lub szerokiej szpachli. Należy zaszpachlować widoczne łby wkrętów.
Po całkowitym wyschnięciu lekko przeszlifować. Narzędzia po użyciu należy oczyścić wodą.

Czas gotowości do obróbki

Od momentu wsypania początek wiązania następuje po ok 3 0 minutach (przy temperaturze +20°C). Chłodna temperatura skraca czas obróbki, wyższa temperatura wydłuża czas obróbki.

Zanieczyszczone naczynia i narzędzia również powodują skrócenie czasu obróbki. Nie należy obrabiać stężałego materiału. Masa szpachlowa Knauf Safeboard Spachtel nie odzyska wówczas swojej gotowości od obróbki ani przez dodanie wody ani poprzez mieszanie.

Temperatura / warunki obróbki

Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują żadne większe wydłużenia względne płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury. W przypadku jastrychu z asfaltu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty należy szpachlować dopiero po ułożeniu jastrychu. Temperatura pomieszczenia i podłoża nie może być niższa aniżeli +10 °C.

Przechowywanie

Wiadro przechowywać w suchym miejscu. Napoczęte wiadra zamknąć hermetycznie, a zawartość poddawać obróbce w pierwszej kolejności.
Czas przechowywania wynosi do 9 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ