ROLTYNK 070

0
1145

ROLTYNK 070
Mineralny tynk dekoracyjny

Parametry

ROLTYNK 070ROLTYNK 070 zaprawa na bazie cementu do ręcznego wykonywania dekoracyjnej, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. W zależności od użytych narzędzi możliwe jest różne modelowanie tynku i uzyskanie różnych, oryginalnych faktur. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Cechy produktu

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Paroprzepuszczalny
 • Wysoka przyczepność
 • Odporny na UV

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wapno hydratyzowane
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki uszlachetniające
 • Pigmenty

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
 • Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie podłoża pod ROLTYNK 070

 • Wszystkie podłoża przed nałożeniem tynku zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330 lub TYNKOLIT-U 340.
 • Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • Podłoża bardzo nasiąkliwe, pylące przed naniesieniem TYNKOLITu-T 330 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301

Rodzaje podłoża

 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń
 • Tynk cementowo-wapienny
 • Tynk gipsowy
 • Płyty gipsowo-kartonowe
 • Betony, żelbety
 • Płyta gipsowo-kartonowa

Przygotowanie produktu ROLTYNK 070

 • Suchą mieszankę należy zarobić z wodą w proporcji 5,5 l wody na 25kg zaprawy i wymieszać za pomocą mieszadła do uzyskania jednorodnej masy.
 • Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniu należy każdą partię tynku przygotowywać dokładnie w taki sam sposób z identyczna ilością wody.
 • Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Sposób użycia ROLTYNK 070

 • Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej na odpowiednia grubość zależnie od przyjętego sposobu modelowania i wymaganego efektu.
 • Obrabiać pacą lub innym narzędziem bezpośrednio po nałożeniu tynku.
 • W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
 • Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.

Uwagi wykonawcze

 • Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej.
 • Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń.
 • Prace należy odpowiednio zorganizować aby na całej tynkowanej powierzchni przyjęty sposób obróbki był odpowiedni do czasu wysychania tynku i dawał jednolity, wymagany efekt
 • Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski.
 • Tynk po wyschnięciu pokryć jednokrotnie farbą egalizacyjną w odpowiednio dobranym kolorze.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Parametry techniczne

 • Zużycie ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
 • Grubość warstwy 2-5mm
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą
 • 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Uziarnienie ≤ 0,5mm

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj