RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

0
1328

RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZMRENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM do murowania z cegły ceramicznej

Najważniejsze cechy RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

 • do murowania materiałów ceramicznych narażonych na zawilgocenie
 • zawiera tras
 • ogranicza wystąpienie wykwitów solnych na powierzchni muru
 • stos kruszywowy: 0 – 2 mm

Główne właściwości RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

 • zawiera tras ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów
 • niski skurcz liniowy i wysoka przyczepnośc do elementów murowych
 • dostępna w kolorze szarym

Główne parametry RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

 • grubość warstwy od 6 do 40 mm
 • wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
 • zużycie ok. 34 kg zaprawy na 1 m2 muru o grubości 12 cm z cegły o tradycyjnych wymiarach

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

 • do murowania z cegły ceramicznej
 • zawiera tras – minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni zaprawy.
 • charakteryzuje się niskim skurczem liniowym i wysoką przyczepnością do murowanych elementów.
 • zalecana do murowania na tradycyjne, grube spoiny – grubość warstwy od 6 do 40 mm.
 • dostępna w kolorze szarym.
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • fabryczny sposób przygotowania materiału zapewnia powtarzalność uziarnienia, koloru
 • i właściwości gotowej zaprawy – bardzo istotny czynnik podczas renowacji dużych powierzchni elewacji
 • wodoodporna
 • reno

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Cegły przygotowane do murowania powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Podczas składowania powinny być chronione przed deszczem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przed rozpoczęciem murowania zaleca się pomieszać cegły pochodzące z kilku palet, pozwoli to zminimalizować wpływ ewentualnych różnic w odcieniach kolorów pomiędzy cegłami z różnych partii produkcyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 2,75-3,25 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nakładać kielnią na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów zgodnie z zasadami tradycyjnych praz murarskich. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, ponieważ ograniczy to możliwość przenikania wody do wnętrza przegrody. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robót oraz minimum 7 dni po ich zakończeniu wymurowane elementy zabezpieczyć przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się nie rozpoczynać robót przy prognozowanych w ciągu najbliższych dni opadach deszczu lub obniżeniem temperatury.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

ATLAS ZŁOTY WIEK RZM jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, mączki trasowej, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 2,75-3,25 l/25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 3 godzin
Zużycie ok. 34 kg zaprawy na 1 m2 muru o grubości 12 cm z cegły o tradycyjnych wymiarach
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj