PROFILE WYKOŃCZENIOWE Z PVC

0
1675
PROFILE WYKOŃCZENIOWE Z PVC1

PROFILE WYKOŃCZENIOWE Z PVC

PROFILE WYKOŃCZENIOWE Z PVCPROFILE WYKOŃCZENIOWE Z PVC  zabezpieczają i dylatują szczególne miejsca ocieplanej elewacji – stosuje się je we wszystkich systemach izolacji cieplnej ATLAS. Zapewniają skuteczne odprowadzenie wody opadowej – z powierzchni elewacji lub innych pionowych elementów budowlanych. Stanowią dylatacje – oddzielają od siebie elementy elewacji mogące różnić się rodzajem przenoszonych obciążeń lub właściwościami, np. rozszerzalnością termiczną. Umożliwiają przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ociepleń. Wyrównują krawędzie i nadają im estetyczny wygląd.

Najważniejsze cechy

  • długoletnia trwałość
  • odporne na urazy mechaniczne
  • łatwe i szybkie w montażu
  • kolor biały
  • możliwe malowanie

Przeznaczenie

Zabezpieczają i dylatują szczególne miejsca ocieplanej elewacji – stosuje się je we wszystkich systemach izolacji cieplnej ATLAS. Wzmacniają narożniki ocie-planych elewacji oraz wszelkiego rodzaju krawędzie elementów betonowych i żelbetowych, np. naprawianych w systemie ATLAS BETONER.

Zapewniają skuteczne odprowadzenie wody opadowej – z powierzchni elewacji lub innych pionowych elementów budowlanych.
Stanowią dylatacje – oddzielają od siebie elementy elewacji mogące różnić się rodzajem przenoszonych obciążeń lub właściwościami, np. rozszerzalnością termiczną.

Umożliwiają przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ociepleń.
Wyrównują krawędzie i nadają im estetyczny wygląd.

Właściwości

Posiadają długoletnią trwałość – są odporne na warunki atmosferyczne, agresywne działanie zanieczyszczonego środowiska i innych materiałów budowlanych, starzenie oraz promieniowanie UV.
Są odporne na urazy mechaniczne w czasie transportu, składowania i eksploatacji – dzięki zastosowaniu twardego i wysoce elastycznego PVC profile. Rozszerzalności termiczne profili i materiałów ocieplenia są do siebie zbliżone – eliminuje to ryzyko uszkodzeń tynku.

Są łatwe i szybkie w montażu – pozwalają zaoszczędzić ok. 15% czasu przy obróbce ościeży.
Posiadają siatkę zbrojącą – o szerokości 10 cm z włókna szklanego, która dodatkowo wzmacnia obszar wzdłuż krawędzi; siatka, dzięki kąpieli akrylowej, zabezpieczona jest przed wpływem środowiska alkalicznego.
Połączenie profilu i siateczki wykonane jest w technologii spawania w wysokiej częstotliwości – dzięki czemu jest ono znacznie trwalsze i wytrzymalsze niż dotychczas stosowane metody, np. klejenie.
Profile wykończeniowe produkowane są w kolorze białym (RAL 9010), natomiast elementy profili wykonane w technologii koekstruzji są szare.

Profile można malować akrylowymi lub silikonowymi farbami elewacyjnymi – np. ATLAS ARKOL E lub ATLAS ARKOL N.

Dane techniczne

Profile wykończeniowe wykonane są z wysokojakościowego granulatu PVC (bez kadmu).

Ogólne zasady montażu profili wykończeniowych

Profile wykończeniowe montuje się po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdłuż krawędzi, na której montowany będzie profil, należy nanieść zaprawę klejąca do zatapiania siatki, np. ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U bądź ATLAS ROKER W-20. Profil należy przyłożyć do krawędzi, zatapiając jego siateczkę zbrojącą w świeżo naniesionej zaprawie tak, aby nie była ona widoczna. Po wyschnięciu kleju można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej systemu na całej powierzchni elewacji. Siatka zbrojąca system powinna w całości pokrywać siatkę profilu wykończeniowego.

Profile wykończeniowe należy docinać do pożądanego wymiaru za pomocą nożyc do pracy z listwami PVC. Prostopadłe odcinki należy łączyć, przycinając końce pod kątem mniejszym niż 45° i wypełniając przestrzeń kitem silikonowym. PROFILE OCHRONNE
Profil okapnikowy

Profile okapnikowe montuje się na poziomych krawędziach ościeży okiennych, drzwiowych oraz innych wnęk elewacyjnych. Zakłada się je również na dolnych krawędziach płyt balkonowych – siatkę wtapia się wówczas w szpachlową warstwę wykończeniową, np. w ATLAS ENDER w systemie naprawy ATLAS BETONER. Mocuje się je również na dolnej krawędzi ocieplenia, gdy nie ma możliwości zastosowania listwy cokołowej, np. gdy płyty termoizolacyjne są grubsze od największego rozmiaru listwy.

Zapewniają one przede wszystkim prawidłowe odprowadzenie wody spływającej po pionowych powierzchniach elewacji, dzięki czemu eliminują ryzyko powstania zacieków na tynku i niszczenie go. Profile te zabezpieczają również krawędź przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Profil narożnikowy

Profile narożnikowe montuje się na wszelkiego rodzaju krawędziach, które w trakcie użytkowania elewacji będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, takich jak: ościeża drzwiowe, okienne, narożniki budynku itp.
Elastyczność tworzywa sprawia, że urazy mechaniczne nie powodują trwałych uszkodzeń narożnika.

PROFILE DYLATACYJNE

Profil przyokienny

Profile przyokienne montuje się pomiędzy stolarką okienną bądź drzwiową, a warstwami wykończeniowymi systemu ociepleń. Dostępne są one w dwóch szerokościach: 6 i 9 mm. Profil przyokienny posiada taśmę poliuretanową, która eliminuje spękania i uszkodzenia tynku, wynikające z różnej rozszerzalności termicznej ościeżnic i tynku. Ponadto ułatwia nakładanie i kontrolę grubości tynku oraz chroni stolarkę w trakcie robót przed zabrudzeniami – łatwe i szybkie przyklejanie folii ochronnej do „skrzydełka” profilu i szybkie jej usunięcie po zakończeniu prac przez odłamanie skrzydełka wraz ze zużytą folią.

Profil przyokienny zabezpiecza przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a tynkiem przed wnikaniem wilgoci, brudu, mikroorganizmów i insektów, a także poprawia izolacyjność termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową tego miejsca. Można go stosować do wszystkich typów stolarki (drewno, PVC, aluminium). Rodzaj profilu (6 lub 9 mm) należy dobrać stosownie do zakładanej grubości warstwy zbrojonej i tynku. Na ościeżnicy należy zaznaczyć planowaną linię styku z wyprawą tynkarską, a następnie zdjąć biały pasek ochronny z taśmy poliuretanowej i przykleić profil do ościeżnicy tak, aby wewnętrzna jego krawędź pokrywała się z li-nią zaznaczoną na ościeżnicy.

Profil montuje się zawsze „skrzydełkiem” w kierunku do wnętrza otworu. Po zerwaniu żółtego paska ochronnego należy w tym miejscu przykleić do profilu odpowiednio przyciętą folię chroniącą stolarkę. Wnętrze profilu należy całkowicie wypełnić warstwą zbrojoną i tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu robót skrzydełko wraz z przyklejoną folią należy odłamać.

Profil dylatacyjny

Profil dylatacyjny montuje się pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, w miejscach gdzie przebiegają dylatacje konstrukcyjne lub gdy wymagane jest podzielenie samej warstwy ociepleniowej.

Jest on produkowany w dwóch odmianach: prosty – dylatacja w płaszczyźnie elewacji, oraz kątowy – dylatacja w narożniku wewnętrznym. Profil można stosować w szczelinie dylatacyjnej o szerokości od 10 do 30 mm.

Profil wykonany jest z dwóch części: twardej (PVC-U) – stykającej się z płytami termoizolacyjnymi, oraz miękkiej (PVC-P) – wypełniającej przestrzeń między nimi. Miękka część profilu wykonana została w procesie koekstruzji, dzięki czemu połączenie z jego twardą częścią posiada bardzo wysoką trwałość i wytrzymałość.

Zastosowanie profilu dylatacyjnego pozwala uzyskać trwałą szczelność (jeśli chodzi o wilgoć, brud, mikroorganizmy i insekty) oraz prawidłową współpracę sąsiednich części budynku i układu warstw ocieplających. Warunkiem tej szczelności na całej wysokości dylatacji jest prawidłowe połączenie w pionie dwóch kolejnych profili: zamocowanego wyżej – wyższego, i zamocowanego niżej – niższego. Łączy się je za pomocą specjalnego odcinka montażowego, dołączonego do każdego z nich. Jest on wykonany z miękkiego PVC-P i posiada warstwy kleju (zabezpieczone taśmą ochronną). Odcinek montażowy przykleja się do dolnego końca profilu wyższego (na spodniej stronie jego miękkiej części) oraz do górnego końca profilu niższego (na wierzchniej stronie miękkiej części). Możliwe jest również łączenie „na zakład”, wówczas wyższy profil musi zachodzić na niższy. W tym celu należy odciąć z twardej części profilu odcinki o długości 10 mm, tak by zakład wykonany był jedynie z części miękkich.

W celu uzyskania idealnie prostoliniowego przebiegu łączonych profili należy zastosować załączone zatyczki, podczas montażu wcisnąć je od spodu w wystające części – „noski” profilu wyższego, a następnie niższego.

Uwaga!

Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego szczelinę należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, np. polietylenowym lub poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Po zamontowaniu profilu szczelinę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami powstającymi w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej lub tynku. W tym celu należy włożyć w nią paski styropianu, które usunie się po zakończeniu tynkowania.

Profil podparapetowy

Profil montuje się pod parapetem, zapewniając mu odpowiednią dylatację od warstw systemu ociepleniowego. Zastosowanie profilu podparapetowego po-zwala uzyskać trwałą szczelność (jeśli chodzi o wilgoć, brud, mikroorganizmy i insekty) oraz usztywnia parapet (dzięki odpowiednio ukształtowanej górnej powierzchni profilu).

Profil podparapetowy posiada taśmę polietylenową, która eliminuje spękania i uszkodzenia tynku, wynikające z różnej rozszerzalności termicznej materiałów. Ponadto ułatwia nakładanie i kontrolę grubości tynku. Podczas montażu profilu szczególną uwagę należy zwrócić na równe przycięcie płyt termoizolacyjnych do światła otworu oraz na poziome zamocowanie profilu. Bezpośrednio przed montażem parapetu należy zdjąć taśmę ochronną z paska pianki polietylenowej.

Ważne informacje dodatkowe

• Do czyszczenia profili nie zaleca się używać środków zawierających chlor.
• Profile należy montować w temperaturze powyżej +5 °C. Przy temperaturach od +5° C do +15 °C należy liczyć się z niższą elastycznością profilu.
• W czasie przechowywania i transportu profile należy zabezpieczać przed deformacją – pozycja pozioma, suche, ogrzewane miejsce (temperatura powyżej +5 °C). Okres przechowywania w podanych warunkach wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj