POZTYNK-SZ BR 062

0
1072

POZTYNK-SZ BR 062
Mineralny tynk cienkowarstwowy

Parametry

POZTYNK-SZ BR 062POZTYNK-SZ BR 062 zaprawa na bazie cementu do ręcznego wykonywania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej o strukturze „baranka”. Wchodzi w skład systemów ociepleń TURBO i TURBO-W marki KREISEL. Po wyschnięciu tworzy dobrze przyczepną, paroprzepuszczalną, trwałą wyprawę tynkarską Tynk o strukturze do 2mm nadaje się także do nanoszenia mechanicznego

Cechy produktu

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Paroprzepuszczalny
 • Odporny na UV
 • Wysoka przyczepność
 • Ekologiczny
 • Do wykonywania ręcznego i mechanicznego

Skład

 • Cement portlandzki
 • Kruszywo fakturujące
 • Wypełniacze mineralne
 • Wapno hydratyzowane
 • Pigmenty

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.
 • Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie podłoża pod POZTYNK-SZ BR 062

 • Wszystkie podłoża przed nałożeniem tynku zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330 lub TYNKOLIT-U 340.
 • Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • Podłoża bardzo nasiąkliwe, pylące przed naniesieniem TYNKOLITu-T 330 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301

Rodzaje podłoża

 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń
 • Tynk cementowo-wapienny
 • Tynk gipsowy
 • Płyty gipsowo-kartonowe
 • Betony, żelbety
 • Płyta gipsowo-kartonowa

Przygotowanie produktu POZTYNK-SZ BR 062

 • Suchą mieszankę należy zarobić z wodą w proporcji 6,5 l wody na 25kg zaprawy i wymieszać za pomocą mieszadła do uzyskania jednorodnej masy.
 • Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie.
 • W celu uniknięcia różnic w odcieniu należy każdą partię tynku przygotowywać dokładnie w taki sam sposób z identyczna ilością wody.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia POZTYNK-SZ BR 062

 • Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i bezpośrednio po nałożeniu fakturować pacą z tworzywa sztucznego.
 • W przypadku nakładania mechanicznego nakładać na przygotowane wcześniej podłoże agregatem lub pistoletem do uzyskania odpowiedniego pokrycia masą tynkarską.
 • Sposób nakładania (pasami lub ruchami kolistymi) uzależniony jest od rodzaju agregatu.
 • W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
 • Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.

Uwagi wykonawcze

 • Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.
 • Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej.
 • Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń.
 • Tynk po wyschnięciu pokryć farbą elewacyjną w odpowiednio dobranym kolorze.
 • Czas schnięcia tynku mineralnego do malowania (FARBA SILIKATOWA 002, SILIKONOWA 003, SISI 004, NANOTECH 006, BIOFARBA 008 wynosi min 7 dni w optymalnych warunkach oraz min 28 dni dla farby AKRYLOWEJ 001 I ELASTYCZNEJ 007.
 • W przypadku ciemnych kolorów,o współczynniku odbi- cia światła <25% zaleca się min dwukrotnie dłuższe schnięcie tynku.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu.

Parametry techniczne

 • Zużycie 1,0mm – 2,1kg/m2; 1,5mm – 2,5kg/m2; 2,0mm – 2,9kg/m2; 3,0mm – 4,3kg/m2
 • Uziarnienie 1,0mm lub 1,5mm lub 2,0mm lub 3,0mm
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą 2 godziny (w temperaturze +20°C)

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Klasyfikacja
ogniowa

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj