PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

0
1325

PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201 – upłynniony jastrych anhydrytowy 3-60mm

Parametry

ODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201 przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 3 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych. Stosowany jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i ziązany z podłożem.

Minimalne grubości warstwy:

 • podkład związany z podłożem > 3 mm, na warstwie oddzielającej > 30 mm,
 • „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >35 mm,
 • w systemie ogrzewania podłogowego min.30 mm ponad przewody grzejne.

Cechy produktu PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

 • Upłynniona
 • Bezskurczowa
 • Łatwa w użyciu
 • Do wewnątrz
 • Szeroki zakres grubości

Skład

 • Bezwodny siarczan wapnia
 • Wypełniacze mineralne
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-K 311 lub GRUNTOLIT-SK 313

Przygotowanie podłoża pod PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

 • Przygotowanie podłoża zależy od opcji podkładu. W każdym przypadku podłoże powinno być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, jednorodną strukturę oraz być oczyszczone.Należy stosować dylatacje zgodnie z zasadami. Elementy stalowe stykające się z wylewką zabezpieczyć antykorozyjnie.
 • W przypadku podkładu związanego z podłożem należy je zagruntować GRUNTOLIT-K 311 lub GRUNTOLIT-SK 313
 • W przypadku podkładu na warstwie rozdzielającej należy wykonać szczelną izolację z odpowiedniej folii
 • W przypadku podkładu „pływającego” na odpowiednio ułożonej izolacji termicznej i/lub akustycznej należy wykonać szczelną izolację z odpowiedniej folii.
 • Dla podkładu z ogrzewaniem należy zgodnie z zasadami ułożyć przewody grzejne na warstwie izolacyjnej.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-SK 313 lub GRUNTOLITEM-K 311 w rozcieńczeniu 1:1
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SK 313 lub GRUNTOLITEM-K 311 w rozcieńczeniu 1:1
 • Jastrych anhydrytowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SK 313 lub GRUNTOLITEM-K 311 w rozcieńczeniu 1:1

Przygotowanie produktu PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

 • Przy wylewaniu ręcznym suchą mieszankę wymieszać z odpowiednią ilością wody do uzyskania jedno- rodnej masy. Odczekać około 5 minut i przemieszać ponownie.
 • Przy wylewaniu maszynowym używać agregatu z dwustopniowym mieszaniem np. „duo-mix” firmy M-tec. Wylewać po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przez ustawienie dozowania wody

Sposób użycia PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

Po zarobieniu wodą wylewać w sposób ciągły do ustalonego poziomu. Świeżo rozlaną wylewkę rozprowadzać i odpowietrzać ruchami wstrząsowymi za pomocą sztangi metalowej

Przechowywanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Uwagi wykonawcze

 • Wylewkę chronić przez 2 dni od jej wykonania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, przeciągami i wodą.
 • Dopuszcza się delikatną wentylację pomieszczeń. Nie można stosować dmuchaw do suszenia wylewki.
 • Jeżeli po wyschnięciu na powierzchni występuje biały nalot należy go zeszlifować i odkurzyć.

Parametry techniczne PODKŁAD PODŁOGOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 201

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 CA-C30-F6
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą
 • ok.150 minut (w temperaturze otoczenia 20OC)
 • Lekkie obciążenia użytkowe po 7 dniach
 • Możliwość wykonywania dalszych prac po 14 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC)
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę po 48 godzinach
 • Grubość warstwy 3-60mm
 • Proporcje mieszania z wodą 3,5 (maksymalne grubości) do 5,5 (minimalne grubości) litra wody na 25kg suchej mieszanki
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj