Płyta podkładowa AQUAPANEL

0
729

Płyta podkładowa AQUAPANEL

Płyta podkładowa AQUAPANELPłyta podkładowa AQUAPANEL Suchy jastrych na posadzki. Wodoodporna płyta cementowa do wykonania podkładu pod ceramiczne płytki podłogowe na podłożach drewnopochodnych, np. płytach OSB.

Właściwości

 • najlepsze rozwiązanie w przypadku cienkich podłóg
 • jako podkład pod wszelkiego rodzaju płytki podłogowe, w tym ceramiczne, mozaikowe i kamienne
 • bardzo lekka i łatwa w obróbce
 • Szybki i prosty montaż podłogi – łatwe przecinanie i mocowanie bez wstępnego nawiercania
 • Rdzeń pełny z cementu portlandzkiego
 • Odporne na uszkodzenia krawędzie w systemie EasyEdge®

Zastosowanie

Płyta podkładowa AQUAPANEL ® Floor charakteryzuje się niską wagą i wysoką stabilnością, dzięki czemu jest stosowana do wykonywania podkładów pod wszelkiego rodzaju płytki podłogoweceramiczne lub kamienne na podłożach z płyt drewnopochodnych. Doskonale nadają się do podłóg niskoprofilowych, ponieważ dzięki małej grubości, pozwalają na uzyskanie płynnych przejść z podłóg pokrytych płytkami podłogowymi do podłóg pokrytych wykładziną dywanową i nie wymuszają demontażu progów. Płyty podkładowe AQUAPANEL® Floor są łatwe w obróbce i pozwalają na szybkie przygotowanie cienkowarstwowego podkładu podłogowego.

Dane techniczne

Ciężar 8,5 kg/m²
Gęstość 1250 kg/m³
Reakcja na ogień A1 EN 13501

Sposób wykonania

 • Podłoże pod płyty cementowe AQUAPANEL® Floor – podkładowe 6mm powinno być wykonane z płyt OSB 3 (zgodnych z normą EN 300), płyt wiórowych (kategoria P5, zgodnych z normą EN 312) lub ze sklejki (zgodnej z normą EN 636), montowanych na pióro i wpust lub wspartych na krawędziach. Podłoże musi być równe, przy czym odchyłka od płaskości nie może przekraczać l/400 długości przęsła. Istniejąca konstrukcja legarowa pod podłożem musi mieć wytrzymałość odpowiednią dla danego zastosowania. Legary nośne należy zaprojektować tak, aby ich ugięcie wynosiło poniżej l/300 długości przęsła.
 • Zagruntować podłoże środkiem gruntującym AQUAPANEL® BoardPrimer (w rozcieńczeniu 1:1). Odczekać pół dnia do wyschnięcia środka gruntującego.
 • Nałożyć elastyczny klej do płytek (zalecany klej klasy C2/S1 zgody z normą EN 12004/12002). Pierwszą płytę cementową AQUAPANEL® Floor Knauf– podkładowa 6mm należy umieścić w narożniku pomieszczenia.
 • Płytę należy ułożyć w taki sposób, aby jej krawędź nie pokrywała się z krawędziami drewnopochodnych płyt podłoża, lecz by odległość między krawędziami płyt obydwu warstw wynosiła co najmniej 200 mm. Warstwę płyt cementowych należy ułożyć zakładkowo względem warstwy płyt drewnopochodnych podłoża.
 • Bezpośrednio po ułożeniu należy przykręcić płyty AQUAPANEL do podłoża za pomocą wkrętów systemowych SN 25.
 • Następne płyty należy układać z zachowanie dylatacji o wielkości 3–5 mm. Płyty należy układać w taki sposób, aby kierować się do wyjścia z pomieszczenia. Unikać powstawania fug krzyżowych. W czasie układania płyt należy pamiętać o zakładkowym zachodzeniu płyt cementowych z płytami podłoża (zakład co najmniej 200 mm).
 • Rozstaw wkrętów mocujących powinien wynosić < 25 cm w obydwu kierunkach (zużycie ok. 30 szt./m2).
 • Odległość wkrętów od krawędzi ≥ 15 mm.
 • Płyty należy fugować za pomocą elastycznego kleju do montażu płytek (klej klasy C2/S1 zgody z normą EN 12004/12002). W fugę należy wtopić siatkową taśmę montażową systemu AQUAPANEL (10 cm). Odczekać do wyschnięcia kleju i fug.
 • Na całą powierzchnię płyt podłogowych AQUAPANEL® nałożyć środek gruntujący AQUAPANEL® Board Primer (w rozcieńczeniu 1:2). Po wyschnięciu środka gruntującego (po ok. 12 godzinach, zależnie od lokalnych warunków klimatycznych) można przystąpić na następnego etapu montażu podłogi.
 • Płytki podłogowe należy przyklejać do cementowych płyt podłogowych AQUAPANEL za pomocą elastycznego kleju do montażu płytek (klej klasy C2/S1 zgody z normą EN 12004/12002). Płytki nie powinny mieć krawędzi dłuższych niż 33 x 33 cm. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od producenta lub sprzedawcy płytek podłogowych.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ