PŁYN INIEKCYJNY 900

0
1273

PŁYN INIEKCYJNY 900

PŁYN INIEKCYJNY 900PŁYN INIEKCYJNY 900 KREISEL jest specjalistycznym preparatem przeznaczonym do wykonywania przepony poziomej chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody. Przeznaczony do stosowania w metodzie grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.

Parametry

Preparat PŁYN INIEKCYJNY 900 służy także do impregnacji powierzchniowej materiałów porowatych w celu wzmocnienia osłabionej struktury muru i ograniczenia przedostawania się soli do tynku renowacyjnego lub na powierzchnię ściany. Nadaje się do impregnacji takich materiałów jak: kamień naturalny, tynki, cegły zwykłe, nasiąkliwe cegły klinkierowe. Płyn nie nadaje się do iniekcji w murach z dużą ilością pustek powietrznych. PŁYN 900 może także służyć do gruntowania podłoża przed malowaniem farbami silikatowymi.

Cechy produktu

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Hydrofobizuje i zwęża kapilary
 • Dobra penetracja zawilgoconych murów
 • Do metod grwitacyjnych i ciśnieniowych
 • Na bazie krzemianów
 • Paroprzepuszczalny
 • Nie szkodliwy dla środowiska

Skład

 • Krzemiany
 • Związki krzemoorganiczne
 • Woda

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Przygotowanie podłoża pod PŁYN INIEKCYJNY 900

 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża.
 • Podłoża powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp.
 • W przypadku iniekcji w murze należy wykonać otwory w odległościach ok. 10-12cm nachylone pod kątem ok. 25 °. Jeśli jest to możliwe należy zakończyć wiercenie w odległości ok. 5cm przed drugą stroną muru. W przypadku murów bardzo szerokich >60cm wiercenie należy przeprowadzić dwustronnie.
 • Średnica wierconego otworu uzależniona jest od stosowanej metody iniekcji (10-30mm).
 • W przypadku impregnacji, gruntowania i iniekcji objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008.
 • Stare zniszczone tynki, ze śladami zawilgocenia, wykwitami należy usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń.
 • Wszelkie ewentualne wykwity na odsłoniętym murze należy wstępnie usunąć mechanicznie.
 • Wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm, a następnie wypełnić je TYNKIEM RENOWACYJNYM 920.
 • W przypadku impregnacji podłoża należy dodatkowo wstępnie zwilżyć wodą, powierzchnia powinna być matowowilgotna.

Rodzaje podłoża

 • Stare tynki: Najlepiej usunąć do wysokości 1m ponad strefę uszkodzeń
 • Impregnacja, podłoża chłonne: Zwilżyć wodą

Przygotowanie produktu PŁYN INIEKCYJNY 900

 • Do iniekcji stosować preparat nierozcieńczony.
 • W przypadku impregnacji lub gruntowania przed użyciem produkt można rozmieszać z wodą w proporcji do 1:5 w zależności od chłonności materiału.
 • W przypadku gruntowania rozcieńczyć z wodą w proporcji maksymalnie 1:5

Sposób użycia PŁYN INIEKCYJNY 900

 • W przypadku iniekcji płyn należy dozować w wywiercone otwory przy pomocy odpowiedniego zasobnika.
 • Iniekcję należy przeprowadzać do pełnego nasycenia obszaru otaczającego otwór.
 • W przypadku impregnacji oraz gruntowania produkt należy nanosić na podłoże metodami malarskimi (pędzel, wałek, natrysk), w przypadku bardzo chłonnych podłoży należy zabieg ten przeprowadzić dwukrotnie nanosząc impregnat metodą „mokre na mokre”. Iniekcja grawitacyjna może dać oczekiwany efekt wytworzenia przepony poziomej w przypadku stosowania jej w dość porowatych materiałach o nieznacznym stopniu zawilgocenia.
 • W przypadku stosowania metody niskociśnieniowej (ok.4-8 bar) do wywierconego otworu należy zamocować niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe.
 • Jako urządzeń iniekcyjnych można używać pomp takich firmy TIKAL, WIWA i innych.
 • Proces nasycania muru preparatem należy stale kontrolować czy nie dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez rysy, niewypełnione fugi lub pustki w murze.
 • Orientacyjne wartości w zależności od czasu nasycania: 30 sek. odpowiada ok. 0,25l; 1 min. ok. 0,5l; Dalsze szczegóły wykonywania prac należy prowadzić według wskazówek producenta urządzenia.
 • Po zakończeniu procesu wykonywania przepony poziomej otwór należy wypełnić ZAPRAWĄ MONTAŻOWĄ 425 wymieszaną z wodą do półpłynnej konsystencji.

Uwagi wykonawcze

 • Wszystkie prace prowadzone na zewnątrz należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze.
 • W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych.
 • Impregnowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania. P
 • łyn należy zawsze stosować w temperaturze od +5°C do +25°C. Temperatura > +5°C musi być także zachowana w ciągu min 3 dni od nałożenia preparatu na podłoże

Przechowywanie

 • Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°.
 • PŁYN INIEKCYJNY 900 podlega przepisom ADR.

Parametry techniczne

 • Zużycie: przy iniekcji zużycie uzależnione jest od przekroju poprzecznego muru oraz od przyjętej metody iniekcji (grawitacyjna lub ciśnieniowa). Przy materiałach porowatych zużycie może być większe nawet o 30%, przy materiałach nienasiąkliwych mniejsze o ok. 20%. Przy metodzie grawitacyjnej zużycie jest mniejsze niż dla ciśnieniowej. Dla muru o grubości 25cm wynosi ok 0,1l, dla 50cm ok 0,15l, dla 100cm ok 0,3l na 1 otwór.
 • Gęstość ok. 1,10 g/cm3
 • pH: ok. 12
 • Kolor: po wyschnięciu bezbarwny
 • Zużycie: przy impregnacji lub gruntowania dla jednej warstwy od ok. 0,05 do 0,25l na 1 m2

Wskazówki ogólne

PŁYN INIEKCYJNY 900 Kreisel należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!