Pistoletowa pianka montażowa

0
599

Pistoletowa pianka montażowa

Pistoletowa pianka montażowaPistoletowa pianka montażowa Soudal o obniżonej rozprężalności  przeznaczona jest do wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych w temperaturach dodatnich (>0°C). Charakteryzuje się krótkim czasem utwardzania, wysoką wydajnością również bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych. Powszechnie używana jest m.in. do montażu i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, uszczelniania i wygłuszania progów, parapetów, rolet itp., termoizolacji dachów oraz wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych. Pianka pistoletowa firmy Soudal znajduje również zastosowanie przy wypełnianiu przepustów rurowych, izolacji armatury łazienkowej, wanien, brodzików, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, a także przy uszczelnianiu złączy dachowych i ściennych.  Ponadto innowacyjny zawór Duravalve gwarantuje całkowitą szczelność puszki oraz maksymalną wydajność piany przez cały okres jej przydatności do użycia.

DURAVALVETMTM

Nowatorska konstrukcja zaworu puszki zapewnia absolutną szczelność opakowania, uniemożliwia ucieczkę gazu pędnego, utrzymuje niezmienną, optymalną konsystencję piany a ponadto  gwarantuje maksymalną wydajność przez cały okres przydatności do użycia.

Właściwości pistoletowej pianki montażowej

Formuła o obniżonej rozprężalności bezpieczna dla delikatnych profili z PCV
 • Wysoka wydajność i stabilność wymiarów
 • Krótki czas utwardzania –  dalsza obróbka już po ok. 60 minutach (dla warstwy 3cm)
 • Precyzyjna i oszczędna aplikacja, możliwość przerwania pracy w dowolnym momencie
 • Doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szkliwionych itp.

Zastosowanie pistoletowej pianki montażowej

 • Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, szczególnie z wielokomorowych i kolorowych profili PVC.
 • Montaż i uszczelnianie parapetów, rolet, progów, stopni schodów itp.
 • Wypełnianie i wygłuszanie pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych
 • Termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, armatury łazienkowej, wanien, brodzików itp.
 • Izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, podłóg, stropów, dachów itp.
 • Wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Dane techniczne

 • Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
 • Konsystencja: Stabilna pianka (po utwardzeniu)
 • System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci
 • Czas cięcia: Ok. 60 min. dla 3 cm warstwy (20°C /65% RH.)
 • Wydajność: Ok. 45l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia)
 • Gęstość względna: Ok. 22 kg/m3 (pianka utwardzona)
 • Odporność termiczna: Od – 40°C do + 100°C (pianka utwardzona)
 • Temperatura aplikacji: Od +5°C do +35°C
 • Termoizolacyjność: λ – 0,035 W/m*K (MPA BAU Hannover)
 • Izolacyjność akustyczna: RST,w = 58 dB (i.f.t. Rosenheim)
 • Nasiąkliwość wodą: < 1kg/m2 (PN-EN 1609:2013)
 • Przyczepność do betonu, PVC i drewna: > 120 kPa
 • Zmiany wymiarów liniowych (grubość): < 2% po 7 dniach (FEICA TM 1004:2012)
 • Naprężenia ściskające (10%): > 15 kPa (PN-EN 826:2013)
 • Wytrzymałość na ścinanie: > 30 kPa (PN-EN 12090: 2013)
 • Wytrzymałość na rozciąganie: > 50 kPa (PN-EN 1607:2013)

W wysokich temperaturach czas utwardzania w przekroju skraca się, w niskich temperaturach wydłuża

Zastosowanie

 • pistoletowa pianka montażowa uszczelnienia przy montażu ościeżnic  okiennych i drzwiowych, również z wielokomorowych i kolorowych profili PVC,
 • uszczelnianie i wygłuszanie parapetów, stopni schodów, rolet,
 • wypełnianie i izolacja przepustów rurowych,
 • uszczelnienia złączy dachowych, ściennych i stropowych,
 • łączenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych,
 • izolacja elementów instalacji c.o. i wodnokanalizacyjnych
 • uszczelnienia w systemach chłodzących
 • izolacja termiczna dachów i stropodachów

Przechowywanie

Pistoletowa pianka montażowa może być przechowywana 24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu także w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia

 • podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu  oczywiście  luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa itp.) a bezpośrednio przed nałożeniem pianki podłoże obficie zwilżyć wodą,
 • pistoletowa pianka montażowa powinna mieć temperaturę pokojową,
 • bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy energicznie wstrząsnąć puszką około 30 razy,
 • nakręcić puszkę na pistolet i wyregulować dyszę dozującą,
 • w czasie nanoszenia przestrzeń roboczą wypełniać od dołu powolnym, jednostajnym ruchem, zapełniając ją tylko częściowo i oczywiście pozostawiając miejsce na rozprężającą się piankę,
 • warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem a większe szczeliny wypełniać stopniowo warstwami,
 • następną warstwę nakładać dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu jej wodą,
 • po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy usztywniające, obciąć ostrym nożem nadmiar pianki a ponadto zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.
 • zwłaszcza świeże zabrudzenia i narzędzia czyścić płynem czyszczącym do pianki poliuretanowej Soudal lub ściereczkami SWIPEX a utwardzoną piankę usuwać tylko mechanicznie lub przy pomocy preparatu PU REMOVER.

Zalecenia

 • Pozostawienie niezabezpieczonej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych.
 • Pistolet z prawidłowo zamocowaną puszką i zakręconą śrubą dozującą może być przechowywany nawet przez kilka tygodni bez ryzyka zablokowania zaworu. Ale przed każdą dłuższą przerwą w pracy zalecamy demontaż zestawu i dokładne czyszczenie pistoletu aplikacyjnego oraz gwintu i zaworu puszki.
 • Zawór DuravalveTM jest odporny na wpływ chemikaliów i niewrażliwy na przechowywanie i przewożenie w pozycji poziomej. Jednak ze względów bezpieczeństwa (opakowanie pod ciśnieniem) wszystkie opakowania zbiorcze zalecamy składować i transportować w pozycji pionowej.

Zalecenia BHP

Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

 • nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne również okulary lub ochronę twarzy,
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę,
 • stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
 • w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku,
 • chronić przed dziećmi.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną również z zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ